4 Yaş Çocuğunun Bilişsel, Sosyal-Duygusal, Fiziksel ve Dil Gelişimi

4 Yaş Çocuğunda Bilişsel Gelişim

 • 3-4 yönergeyi sırasıyla uygulayabilir.
 • Zaman kavramı daha iyi oturmuştur (sabah kahvaltı edilir gibi)
 • Dikkat aralığı genişlemiş, dikkatini 10-15 dk verebilir.
 • Anlatılan hikayenin belli bölümlerini aklında tutabilir.
 • “Aynı” ve “farklı” kavramlarını anlayabilir.
 • Anlatılan hikayede daha sonra ne olacağı konusunda tahminler yürütebilir.
 • Sembolik düşünce oluşmaya başlar.
 • Problem çözme becerileri gelişir.
 • İstendiğinde nesneleri kategorilere (renk/şekil vb.) ayırabilir.
 • 10 ve üzeri nesneyi sayabilir.
 • Büyük/küçük kavramını ayırt eder ve en büyükten- en küçüğe sıralamalar yapabilir.

4 Yaş Çocuğunda Sosyal-Duygusal Gelişim

 • Akranları ile vakit geçirmekten, oyun oynamaktan hoşlanır.
 • Paylaşmayı öğrenmiştir, genellikle oyunda sırasını bekleyebilir.
 • Yeni şeyleri denemekten zevk alır.
 • Oyunlarında daha yaratıcılık ön plandadır.
 • -Mış oyunlarından zevk alır, oyununda farklı rolleri deneyimler.
 • Hayali arkadaşları olabilir.
 • Doğru/yanlış kavramları henüz tam olarak oturmamıştır.
 • Kişilerin duygularını anlayabilir, sebeplerini tahmin edebilir.
 • Gerçek ile şakayı ayırt edebilmeye başlar.
 • Kuralları anlar, uygulamaya yatkındır.
 • Daha bağımsız hareket eder.
 • Birçok farklı duyguyu deneyimler.
 • Öfkesini daha çok sözel ifade edebilmeye başlar.

4 Yaş Kaba Motor Gelişimi

 • Tek ayak üzerinde bir kaç saniye durabilir.
 • Düz bir çizgide yürüyebilir.
 • Koşup, durup, tekrar koşabilir( kendini durdurabilir).
 • 10 veya daha fazla blok ile kule yapabilir.
 • Çift ayak zıplayabilir.
 • Merdivenlerden yardımsız inip çıkabilir.
 • 3 tekerlekli bisikleti sürebilir.
 • Geri geri yürüyebilir.
 • Topu atabilir, tutabilir, zıplatabilir.
 • Dengesi gelişmiştir.
 • Topu istediği hedefe doğru atabilir.

4 Yaş Çocuğunun İnce Motor Gelişimi

 • Çatal, kaşığı uygun amaçla doğru şekilde kullanabilir.
 • Öz bakım becerilerini kendi tamamlayabilir ( diş fırçalamak/ giyinmek /soyunmak vb.)
 • Geometrik şekilleri bakarak kopyalayabilir.
 • 3 parmağı ile uygun kalem tutuşuna geçer.
 • Belirli bir amaç çerçevesinde boyama yapar, çizim yapar.
 • Küçük boncukları ipe dizebilir.
 • Makası kullanabilir.
 • 2-4 beden parçası olan insan çizimleri vardır.
 • Çizgi üzerinden kesebilir.
 • Büyük düğmeleri açıp kapayabilir.
 • Bir elini daha dominant olarak kullanmaya başlar.
 • Bloklardan daha küçük küçük parçalı( lego gibi) nesneleri birleştirebilir, ayırabilir.

4 Yaş Çocukları Dil Gelişimi

 • Daha kompleks yapıda cümleler kullanır.
 • Öğrendiği şarkıları kendiliğinden söylemeye başlar.
 • Kendi oluşturduğu hikayeleri anlatır.
 • “Ben”, “sen” gibi kişi zamirlerini yerinde kullanabilir.
 • 10 ve üzeri nesneyi sayabilir.
 • Renkleri ve şekilleri doğru olarak isimlendirebilir.
 • 5-6 kelimelik cümleler kurabilir.
 • Sohbeti sürdürebilir.
 • Yer belirten zamirleri kavrayabilir.
 • Sıklıkla “Neden?” ve “Nasıl?” sorularını sorar.
 • İsmini ve soyadını, yaşını söyleyebilir.
 • Zaman kavramı olarak önce ve sonrayı (geçmiş, şimdi) ayırt edebilir, anlayabilir.

Ayşe Başak Erk -Uzm.Gelişim Psikoloğu

Mika Psikoloji

cocuklaringelisimi.com