Sahipkıran Arapça kökenli bir kelimedir ve her zaman başarılı olan, üstünlük kazanan hükümdar anlamına gelir. Hem siyasette hem de astrolojide özel bir anlamı vardır. Siyasi olarak gücü elinde tutan, üstün lideri tanımlar. Astrolojik olarak ise 20 yılda bir kavuşan Satürn (Zuhal)-Jüpiter (Müşteri) gezegenlerinin hizalandıkları dönemi ve o dönemde doğanları ifade eder.

Satürn ve Jüpiter, sosyal gezegen olarak tanımlanır. İkisi de toplumsal eğilimleri belirler. Satürn, bizim maddesel dünyada nasıl deneyimler kazanacağımızı, geliştirmemiz gereken alanı işaret ederken bize sorumluluk aldırır ve öğretene kadar peşimizi bırakmaz. Yönetimi, sistemleri ve sınırları ifade eder.

Jüpiter ise şans, bolluk, iyimserlik, adil olma, ahlaki değerler ve abartı gezegenidir. Bulunduğu yeri korur, büyütür. Sınırları sevmez.

Kavuşum zamanları iki zıt prensipte çalışan gezegenin enerjileri birleşir. Bu zamanlar, Dünya üzerinde yeni bir dönemin başladığı zamanlardır. Hangi burçta kavuşum yaşanmışsa, o burcun vurgusunda gelişen bir döngü başlamış olur. Aynı zamanda bu kavuşumlar 200 yıl boyunca da aynı elementin etkisinde devam eder.

Örneğin 1842’den beri toprak elementinin etkisinde olan Dünya, şimdi hava elementi dönemine geçmeye hazırlanıyor. Böylelikle hem 20 yıllık, hem de 200 yıllık yeni bir dönemin başlangıcını yaşıyoruz.

Toprak elementinin yapılandırma, düzen kurma, somut şeylere değer verme, konfor ve güvenlik alanı oluşturma, kaynaklara tutunma özellikleri son 200 yılda Dünya’ya şekil vermişti. Şimdi ise hava elementi çağına, Kova burcuyla giriş yapıyoruz. Artık bilimin, teknolojinin, yenileşmenin, objektif düşüncenin, özgürlüklerin, iş birliğinin ve toplumsal anlayışın ön planda olacağı bir dönemdeyiz.

21 Aralık 2020’deki bu kavuşum, 2021’de ilk etkilerini hissedeceğimiz ve 20 yıl sürecek bir Kova dönemini başlatıyor.

Toplumsal olarak teknolojik ilerlemenin ve yeni buluşların artacağı, dijitalleşmenin her alana yayılacağı, özgürlüklerin sorgulanacağı, değişim isteyenlerle istemeyenlerin çatışacağı ve liderlerin değişeceği bir yıl olacak.

Bireysel olarak ise doğum haritalarımızın Kova bölgesinin temsil ettiği konularda özgürleşmeye, yeni düzen kurmaya başlayacağız.

Hepimize Kova çağının keyifli yenilikler ve kısıtlandığımız alanlardan özgürleşme getirmesi dileğimle sevgiler.

Aslıhan Kozluca

Astroloji ile ilgili bireysel danışmanlık için astrolojihan@astrolojihan.com adresinden bilgi alabilirsiniz.

www.astrolojihan.com

Instagram/Facebook/Twitter astrolojihan