Sayılar üzerinden zaman, olay ve kişileri anlamaya çalışmak hemen her kültürde kullanılan, antik uygarlıklara kadar uzanan bir yöntem, olarak bilinir.

Ancak yöntem varoluştan eskidir

Temel prensibi evrenin sayısal bir kurgu ile düzenlendiğidir. Bu referans noktası varoluşun tüm sır ve potansiyelinin sayısal değerlerle ilişkisinin altını çizer.

Numerolojiyi karşımıza ilk çıktığı tarihler, bilinip uygulandığı dönem ve kültürlerle sınırlamak derin bir kavrayış geliştirmenin önünde ki yegane engeldir.

İnsanın işleyiş mekanizması kainatın işleyiş mekanizmasıyla aynıdır! Yani makro da yaratım için kullanılan formül mikro da sizin doğum tarihlerinize de uygulanmıştır. Tüm potansiyel ve motivasyon sayılara kodlanmıştır.

Ruhsal gen arşiviniz

Geçmiş hayatlarda eksik kalarak döngüler yaşamanıza sebep olan karmik dersleriniz de yine sayısal değerler üzerinden taranabilir. İç içe geçmiş sırların keşfine imkan tanırken sonsuz ve sınırsız manaya ulaşma konusunda da rehberlik eder sayılar.

Gizli dosyalar açılsın

Numeroloji gizemli konuları deşifre etmek ve gelecek öngörüleri yapabilmek için de kullanılmaktadır. Buna örnek oluşturmak üzere 01.04.2020 tarihini kısaca analiz edelim.

2020 yılında yaşanacak deneyimler

Çalışmaya yıl enerjisini inceleyerek başlanır. 2020 yani önce 2 sonrasında da 2+2=4 rakamları numerolojide ne demektir?

2 sayısı ortak hareket etmek, işbirliğine gönüllü olmak, sorumlulukları dengeyle paylaşmak mecburiyetinden bahseder. 4 ise istikrarla takip edilmesi gerekecek süreçlerin adım adım izlenmesi konusunu işaret eder.

2 ve 4 enerjisi istikrarlı süreç takibi ve dengeli işbirliği derslerine yıl boyu devam edecek.

Yılın başından beri ani gelişen olaylar sebebiyle dengede ve istikrarlı olma konusunda pek çok eşikten geçtiniz. Bu sayede işbirliği içinde ortak hareket etmenin hayati değerini yakından öğrendiniz.

Nisan şifresi

Senenin ardından ayın enerjisinin anlamına değinilir. Yukarıda bahsedilen ‘’istikrarla süreci yönet’’ 2020 ve Nisan’ın müşterek ödevidir. Ay enerjisi yıl enerjisiyle aynı olduğu zaman iki kat dikkatli olunmalıdır.

Gündem henüz değişmiyor ay içinde pozitif yönde bir gelişme beklemeyin, devam edecek süreç için cesaret ve sebatla yeni şartlara hazırlıklı olun.

İyi haber!

Sürece adım adım hizmet eden, cesaretle sorumluluklarını yerine getirenler baskı ve tehdit altında hissetmekten yakında kurtulacaktır.

1 Nisan hissiyatı

Günün pozitif yaratıcılığı ifade eden rakamı 1, kişinin yaratıcılığı oranında güven ve güvenlik alanı geliştirmesiyle ilgilidir. Güvensizliğin yaratıma engel olması rastlanan bir durumdur. En temelde güven duygusu Yaratanla kurduğunuz bir köprüdür. Ona güveninizi kaybettiğiniz ölçüde kendinize inanmaktan vazgeçersiniz.

Gün içinde ‘’ben başaramayacağım’’ atakları gelebilir.

01.04.2020 çarşamba gününün toplam sayısal değeri 9’dur. Yani günün mesajı 9 üzerinden izlenir.

9 ise özü sözü birlik, dürüstlük, bilgelik ve kalbin, sezgilerin sesine kulak vermenin sembolüdür. 9 enerjisi evinizde, işinizde, ilişkilerinizde ki miadı dolmuş olan her şeyin tamamlanması ve bitişi için gerekli olan bir yayın yapar. Bir anlık bir farkındalıkla özünüzün sesini duyup bildiğiniz bir konunun bilgesi haline gelebilirsiniz. Ağzınızdan çıkan sözlerle davranışlarınızın bir ve aynı olduğu bir davranış kalıbı geliştirerek hem kendinize hem de çevrenizde olan insanlara rehberlik edersiniz. Sezgilerinizin yoğun olduğu bu günde özün rehberliğine güvenin.

1 Nisan 2020 şifresi

Yaşamak zorunda kaldığım deneyimlerden özgürleşmek konusunda sezgilerim beni olması gerekene yönlendirir. Sürece dahil olup cesaretle istikrarlı, sorumluluk sahibi davrandığım oranda korunurum, başaracağım…

Gökyüzünü dinleyin…