Başak burcu insanı sağduyulu, pratik, detaycı, çalışma disiplinine sahip ve bu davranış biçimini her alanda kullanıp faydalı olmak isteyen işçilerdir. Genellikle içine kapalı, utangaç, dakik ve güvenilir olarak bilinirler.

Başak, somut veya fiziksel şeylerle ilgilidir. Yöneticisi Merkür, çeşitlilik ve değişime ihtiyaç duyma sebebidir. Olumsuz tarafı ise uzak, şüpheci, seçici, alaycı, depresif, kötümser, durağan ve ben merkezci bir tutum seçebilmesidir.                                                                      

Konu Başak olunca, iki zıt kutup arasında geçip giden bir yaşam söz konusu olabilir. Bir tarafta düzenli, programlı,  çalışkan; diğer tarafta ise dağınık, zamanı yönetemeyen huzursuz bir ruh.

Başağa atfedilen saflık ve bakirlik hali iyi anlaşılmalıdır. Saf ve arınmış olmak zihinsel sürece ilişkin bir kavramdır. Zihinsel bir el değmemişliğe atıfta bulunulur, ancak bu mümkün değildir. Kişi en masum biçiminde bile olsa düşünmüş ve zihinsel bekareti artık kaybetmiştir. Ömrü boyunca da içsel olarak bir günahkar ya da suçluluk hali süregelecektir. İster geçmiş yaşamlardan getirmiş olsun ister bilinçaltı kaydı, Ay Başak saf, temiz ve mükemmel bir yaşam yaratabilmeyi hedeflemektir.

Zihnin aşırı faal işleyişini dengelemek için düzenli bir iş veya rutin iyi gelir. Ay Başak normalde pratik ve çözümseldir. Etrafındaki koşulları iyileştirmek, insanların yaşamlarına dokunmak için doğuştan bir istek duyarlar.                                                             

Aileye istediğini vermek

Yeterli, becerikli, kaygılı bir annenin çocuğu olarak dünyaya gelir. Çocuk, aileden onay almaya büyük özlem duyar. Dikkatli,  gözlemci, çekingen, zeki ve uslu bir çocuktur. Düzenli, dürüst, her şeyi doğru yapmak için gayret gösteren çocuk, kendinden bekleneni en iyi şekilde yaparak takdir edilmek ister.

Olduğu gibi kabul edilmemek en büyük korkusudur. Genellikle de bu korkusu gerçekleşir, aile çocuğa daima ikaz ve düzeltmelerde bulunur. Bu tavır çocukta endişeli, kuşkulu, yetersiz olduğuna dair bir psikoloji yaratır. Çocuk aile içinde kendini huzurlu hissetmez.  Aileden uzaklaşmadan yetersizlik hissi değişmez.

Kaos, karmaşa, kavga, düzensizlik, hata yapmak en büyük korkularıdır; yani düzene ve mükemmelliğe aşırı düşkünlükleri korku temellidir. Bir süre sonra mükemmellik için verdikleri emek, özensiz yapılan işleri acımasızca eleştirmelerine neden olur. Kendisine karşı da oldukça eleştirel ve asla yeterli olduğunu düşünen biri değildir.

Duygularını genellikle öteler, ciddi görünüşlüdür.  Analitik zekası insanları, düşünceleri, inançları tasnif etmeye heveslidir.

Ölümcül detaylar

Bir cerrah ustalığında insanları, durumları, mekanları, planları, olayları, akla gelen her unsuru itinayla parçalara ayırır; sonrasında nereden başladığını ya da neden başladığını bile unutacak kadar detaylarda kaybolur. Daima daha mükemmel olabileceğini düşündüğü için tekrar başa döner.

Kusursuzluk Ay Başak için dipsiz bir kuyudur. Bu durum kusursuzluk arayışı içinde daha çok çalışmasına, nihayetinde ise en iyiyi kendisinin bildiği fikrine varmasına sebep olur.

İnsanlar Ay Başak’la sohbet ederken mercek altında hissetmekten rahatsız olur. Zaten olan sohbetten çok, soru-cevap şeklinde seyreden bir bilgi toplama pratiğidir. Bilgiyi toplar, ölçer, biçer ve tavsiyelerden oluşan bir raporu kibar olmaya çalışarak sizinle paylaşır. Sizi incelemeye ve çözmeye çalışmaları fıtratları ile ilgilidir. Gerekli bilgiyi aldıklarını hissettiklerinde oldukça rahatlarlar.

Plan dışı ya da beklenmeyen durumlar yaşanması dünyanın sonu değildir. Bu sınırlı tavrın ne kadar çok deneyim, tecrübe ve farkındalığı engellediğini öğrenecektir.

Hizmetle değerli hissetmek

O içgüdüsel olarak hizmet etme eğilimi içindedir. Geçmiş yaşam deneyimlerinden kalma ya da bilinçaltı kayıtlarda ‘’hizmet ederek arın’’ emri gizlidir. Fayda sağladığı oranda bir doyum yaşar. Kişi bazen benliğini hiçe sayarak kendini kurban eder, bazen paranoya geliştirir ve gerçek olmayan kurbanlık senaryolarında başrolü seçer.

Birey olma yolculuğunda bulunduğu nokta kritik bir eşiktir. Bireyliğini ilan etmek, bütünlenmek üzereyken Biz’den bir davet alır. Biz’den gelen çağrı kafasını karıştırır, adanmak ister.

Dışarıdan bakıldığında duygusuz izlenimi verebilir, ama onun duygularıyla temas kurmakta zorlandığı önemli bir gerçektir.

Rasyonel  ve analitik aklını sadece Dünya yaşamı ve madde üzerinde değil, yaratıcılığını geliştirmek üzere kullanmalıdır. Ruhsal ve duygusal yanını reddetmek,  dengesini  bozan önemli bir faktördür. Kalıp ve sınırlardan özgürleşmeye ihtiyaçları vardır.

Doğru bu kadar sabit midir?

Başak, dürüstlüğü başını derde sokacak düzeyde abartabilir. Çok derin bir yargılanma kaygısı ya da duygularının deşifre olması kaygısı duymadığı müddetçe, asla dolaylı tavırlar ve kandırmacalara girmez. Burada dikkat ederseniz Ay Başak karşısındaki kişiyi kandırmak derdinde değildir, içinde sindirip hazmedemediği bir durum varsa saptırır gerçeği.

Öğrenmesi gereken, hayatın içinde her şeyi kontrol edemeyecek olduğudur. Akışta olmayı, insanlarla empati kurmayı öğrenerek, doğruculuk adını verdiği katılıklardan kurtulmalıdır.

Şakalaşmadan önce ikaz edin

Genelde insanlarla saygı çerçevesinde bir iletişim içindedir. Aşırı laubali tavırlardan hoşlanmaz. Sizi ölümüne inceledikten sonra aşamalı olarak yaklaşmanıza izin verebilir.

Niyetiniz, yeterlilikleriniz, akla gelen bütün özellikleriniz üzerinden sorgulanır, denenir ve delirtilirsiniz. Acıtır, zorlar, kendi zorlanır ve sonrasında kırk dereden getirdiği suyla sizi yıkar, saflaştırır ve yaklaşmanıza izin verir. Hala bu sabırlı bekleyişe değdiğini düşünüyorsanız, size sonraki etap için iyi şanslar dilemek gerekir.

Hijyen ve sağlık

Detaylar üzerinde düşünüp daha iyiye evirmeye çalışır. Bir arınma sağlayarak dünyayı güzelleştirmek, sağladığı düzen içinde de huzur bulmak ister. Kişi hastalanmaktan korkar, bulaştırmaktan korkar, hijyeni ve sağlık kontrollerini abartır.

Yaşadığı kaygılı durum, rutinin içinde her alanda tekrar edebilir. Ocağı kapatıp kapatmadığından, kapıyı kilitleyip kilitlemediğinden, kediye mama verip vermediğinden daima şüphe eder. Bu aşırılığı kontrol altına almak için katı kuralcı tavırlar sergilediği, baskıcı, kırıcı ve manipülatör davrandığı izlenir. Bazı durumlarda inanılmaz düzeyde esnek ve dağınık Ay Başaklar’a rastlanabilir.

Alçakgönüllü ve sorumluluk sahibidir

Başak alçak gönüllüdür. O ön planda olmakla değil, çalışma ve hizmetteki kaliteyle ilgilenir. Alkıştan çok mükemmelleşen durumların varlığına ihtiyaç duyar. İşkolikler veya her alanda ağır ağır ustalaşan çok başarılı kişiler olarak karşınıza çıkabilirler.

Alaycı bir şakacılık

Eğlenceli bir espri yeteneğinden çok iğneleyen, kusurları ön plana çıkaran, alaycı bir tavırla karşılaşabilirsiniz. Zira zihinsel önceliği, aksayan yönleri yakalamaya odaklanmıştır.

Düzenli stres alışkanlığı

Dünyadaki dev gerilim üreticilerindendir. Stres yoksa bile yaratır, zira stresten beslenir; ancak günün sonunda bedenini hasta edecek düzeyde gerilir. Ay Başaklar için çok rastlanan uç durumlardan biri de budur. Hem kaostan nefret eder hem de kendi gerginlik yaratır, nihayetinde soğukkanlılıkla krizi yönetse bile bedeni hasta olacak kadar etkilenir. Hassas sindirim ve sinir sistemleri etkilenir.

Meditasyon, yoga, dövüş sanatları ve diğer zihin-beden egzersizleri gibi dış etkenlerle rahatlayabilir. Bu dengeli bir odaklanma, sakin ve sağlıklı kalmasına destek verir.

Huysuz mu mutsuz mu?

İçgüdüsel mükemmellik beklentisi onu her dakika huzursuz hissettirecektir. Duygu durumu o kadar sık değişir ki, onu anlamak için Ay Başak olmak gerekir. Zamanla kendisi de yorulur bu arayıştan. Kusursuzluğun tanımının öznel olduğunu kavrayarak kabule geçmedikçe, bitmeyen mutsuzluğu sona ermeyecektir.

Her zaman meşgul olmak, öğrenmek veya öğretmek isterler. Problemleri çözmek için önemli bir motivasyondur bu.

Mahcup mu sevgisiz mi?

Çok hassas, temkinli ve başkalarına duygularını  göstermek konusunda utangaçtırlar. Birini çok sevip  bakımını üstlenebilecek bir potansiyele  sahipken,  bu duyguları nadiren açık ve özgürce ifade ederler. En azından dışarı duygusal taraflarını değil, zihinsel taraflarını gösterirler. Çoğu zaman sevgilerini yardım etmeye çalışarak, fayda sağlamak için somut bir şey yaparak veya bir şekilde hizmet ederek ifade ederler.

Başkalarının ona hissettiği sıcaklığı, şefkati veya takdiri  hak etmediğini düşünerek bu hislerinin gerçek olmadığından çekinirler. Bu nedenle, hissettiklerinden çok daha soğuk ve ilgisiz görünürler.

Eşleri ve çocukları hayatlarının odağıdır. Ay Başaklar  kendisine söylenmese bile  çocuklarının, sevdiklerinin  ihtiyaçlarını ve sorunlarını hissedip çözmeye çalışırlar. Yardımseverlikleri daha çok konulmuş kurallar, yasalar  ve düzenlemeler gibi hissedebilir. Dışarıdan kontrol gibi algılanan tutumları, aslında sadece yardım etme isteği ve çabalarıdır. İçinden geldiği gibi davranmayı öğrenmelidir.

Özellikle beslenme, şifalı bitkiler, doğal şifa yöntemleri,  sosyal sorumluluk projeleri, insana hizmet, yazma becerileri, iletişim, kişisel hizmet ve müşteri ilişkileri konularında oldukça başarılı olurlar.

Transit Ay Başak

Ay Aslan’ın saraylı havası Başak’ın tevazusuna sert bir geçiş yapar. Araştırma, inceleme, tasnif etme, yani odaklanma üzerinden yapılacak işleri toparlamayı deneyin. İkili ilişkilerde eleştirel ya da memnuniyetsiz tavırlarda bulunmaktan kaçının. Ay Başak transitte herkes söylenmek, şikayet etmek ister. Bu durumlara siz de maruz kalabilirsiniz. Sağlık ve hijyen arayışı, diyetler gündeme gelir. Düzen ve intizam isteyen, atlanmış zihinsel ya da yaşama dair her alanda toparlayıcılığınız yüksektir, değerlendirin.

Şifre

Bir tarafı beslerken diğer tarafı ihmal etme eğilimi, bütünlenmenin önündeki yegane engeldir. İnsanın kendini bu şekilde sabote edişi, gelişimin her safhasında ayağının prangasıdır. Zihni geliştirirken, duyguların ve ruhsal potansiyellerin yok sayılması insanın kendini reddetmesidir. Kendi prangalarınızı keşfedin ve gerçekten mükemmelleşin. Denge ve uyumdur gerçek mükemmellik.

Gökyüzünü dinleyin.

Sevgiler.