Birlik bilinci, barış, koşulsuz sevgi, mükemmel düzen derken; kıta, ülke, il, ilçe, ev aile hatta bireylere parçalandı sanki Dünya. Değil birleşmek insanlardan korkuyla kaçan hatta onları kovalayan kişilere dönüşüyorsunuz her biriniz…

Bu izole durumun amacı ruhsal ve bedensel bütünlenmenin bireyden başlamasına imkan tanımaktır. Karantina sizi kendinize davet ediyor!

Davete katılın en küçük molekülü, kendinizi keşfedin. Arının yenilenin hayat kaynağı olun…Bilgiye sahip çıkın koruyun ve iletin. Şeffaf olun, su olun!

Güçlü bağlara sahip su molekülleri gibi ailenizle bir olun. El ele tutuştukça parçalanmanız çok zor. Birleşmeyi başlatın yansıtın çevrenize!

Daha fazla yol alın farklı moleküllerle farklı kümeler kurun. Yakın çevre, sokak, mahalle, iş, eğlence…yeni yeni gruplar oluşturun. Dönüşün birleştikçe!

Mükemmel düzenlere ancak sağlam, yenilenmiş, etik ahlak var demiş, bilime biat etmiş KÜÇÜK GRUPLARLA başlanır!

Başarmış olanların birleşerek büyümesi, bütünün başarısının garantisidir!

Eksik ya da hatalı durumların keşfi ve tamamlanması da küçük yapılarda daha kolay olacaktır. İnce ince aksatılmadan gözden geçen evreler, kökten ve detaylı değişimler. Tortulardan kurtulun!

Su hücreye dolayısıyla size, sizde Yeni Dünyanın Düzenine can veriyorsunuz. Sağlıklı yarınların sebebi olacaksınız. Ondan bu izolasyon… 

Bir tür ruhsal diyette olduğunuzu anlayın. Aile fotoğraflarınızın tozunu alın ailenizin tozunu attırmayın…

Önce özünüzle sonra ailenizle ve çevrenizle kurduğunuz dengeli iletişim ve gelişim yarınlara sözünüz unutmayın!

Bu zorlu süreçte ruhunuzun şifreleriyle iletişimde olun.

Gökyüzünü dinleyin.

Sevgilerimle