Kuzey Ay Düğümü (KAD) İkizler / Güney Ay Düğümü (GAD) Yay

Filozof olarak mı meczup olarak mı yaşadınız?

GAD bireysel haritalarınızda düşünce ve davranış kalıplarını, yetenek ve yeterlilikleri, tecrübe ve zaafları, karşılaşılmış kişiler ve olayları, öğrenilmiş dersleri, bağımlılık ve korkuları, doyuma ulaşmış ya da eksik kalmış zihinsel, duygusal ve ruhsal yönlerinizi ifade eder.

KAD ise edinilen tecrübelerin rehberliğinde, eksik deneyimlerin tamamlanması yönünde programlanmış yeni yaşam yolu, gelecektir. Kişi bildiği alanda, geçmişte güvende hisseder, ancak bu yaşam için seçilen plan onu cezbedecektir. Ara ara eski alışkanlık ve istekler ağır bassa dahi, kişi tuzağa düşmeden ilerlemeyi düşe kalka öğrenecektir. KAD bu ömre atanmış kaderinizdir.

İlgili eksende birey Yay deneyimlerine doymuş, İkizler deneyimi sayesinde bütünlenmek üzere dünyaya gelmiştir.  Yüksek akıl, dünyasal aklın emrinde ve rehberidir.

İkizler insanının ne denli renkli bir kişiliği, sayısız ilgi alanı, sosyal bir birey olduğu hemen herkes tarafından bilinir. Bu sosyal kişi geçmiş yaşamlarında inanç, etik, ahlak, adalet, yani hakikat yolunda içe dönük deneyimler geçirmiş, uzaklarda, doğada yalnızlaşarak ruhunun derinliklerini keşfetmek istemiştir. Kim bilir hakikatin, yüksek ideallerin peşinde kaç ömür harcayarak bilincini yükseltmiştir. Bu defa arayış değil, bilgiyi insanlarla paylaşmak deneyimlenecektir.

Adeta göksel bir varlık insan bedeniyle dünyaya inmiş, acemice yaşamı öğrenmektedir. Prensipler ve katı inançlarla değil, basit ilgi ve ihtiyaçlar arasında kurduğu bağlarla büyüyecektir. KAD İkizler insanı,  güncel konularda fazla derinleşme ihtiyacı duymadan, merak ve heyecanla yaşama katılan zeki, konuşkan tiplerdir.

İkizler daima olaylara dair farklı iki noktaya dikkat çeker. Kişi hayatlarca, zihninin fildişi kulesinde kendini beğenip eksiklerini görmezden gelmiştir. Şimdi ise  insanlar ile iletişimi sayesinde başkalarının penceresinden bakarak kendisindeki eksikleri görecektir.

Temel ders olan iletişimin zorlukları da yaşanacaktır elbette. Bu defa din adamı, filozof ya da guru olma yolunda yalnız değildir.  Kendini ön plana çıkarabileceği hemen her konuda konuşmak isteyen, yakın çevresini de buna memur edebilen bir pozisyondadır.

Yaşamlarca sahip olduğu bilgiler ve zihinsel ustalığı sayesinde itibar görmüş, sözü dinlenmiş, haklılığı sorgulanmamış olan birey, bu yaşamında da fikirleri konusunda kabul ve biat bekleyecektir. Kimsenin söyleyeceklerinin, onun söylediğinden daha önemli olamayacağını düşündüğü için ara vermeye gerek duymadan konuşmak isteyebilir.

Kuzey Ay Düğümü İkizler olan kişi, burcu İkizler olan birinden farklı olarak başkalarının ne düşündüğünü ya da anlatacağını fazla merak etmez. Motivasyonu kendini dile getirmek şeklindedir. Yay vizyonuna sahip bir idealist ruhu taşısa da artık teoriler değil, pratik ilgisini çekmekte yaşama dahil olmayı istemektedir.

Bu yaşamında diğer insanları dinlemeyi, onlarla karşılıklı temas kurmayı ve bunun kendisine katkısını öğrenir. Olumsuz uygulamada baskıcı, tartışmacı bir konuşmacıya dönüşüp, dinleyicinin ilgisini kaybedebilir. Uygun üslupla konuşup sabırla dinlemeyi öğrendiğinde  hem kendi hem karşı taraf kazanır. Zira KAD İkizler diğer insanların ihtiyacı olan bilgi, çözüm ve pratikliğe sahiptir ve bunu paylaşmaya gelmiştir. Aydınlanmak için uzaklara savrulduğu yaşamların aksine anda ve yakındadır gerçeği.

Dinle, anlat, sağlıklı iletişimle dersini tamamla.

Temelde kişi sustuğu zaman, geçmişteki inziva ve derin sessizlik dönemlerine ait duygusal anıları depreşir.  Zihnin tuzaklarında bir meczuba dönüşmüş, kaybolmuştur belki de. Bu yalnızlığı hatırlamak istemez. İletişimin karşılıklı bir etkileşim olduğunu unutmadığı sürece korktuğu sessizlik oluşmayacak ve çevresindeki insanlar kendisinden uzaklaşmayacaktır.

Eski ve yalnız bilge, ara ara bağlanmaktan korkup kaçıp gitmek isteyecek, ikili ilişkilerini, duygusal birlikteliklerini gerecektir. Öğrenmesi gereken, bağlılık ve sorumluluk varken bile özgürlüğünü koruyabileceğidir.

İlişkilerde sık düştüğü yanılgılardan biri de, karşıdaki kişinin duygu ve düşünceleri hakkında detaysız ve özensiz düşünmesidir.  Zanneder ki paylaşmadığı duyguları bile herkes tarafından bilinmektedir.

Yalnız ve münzevi geçmişi, ikili iletişimde pek incelik geliştirme fırsatı tanımamıştır kişiye.  Bu hayatta yaptıkları ve söyledikleri ile ilgili karşıdaki kişilerin düşüncelerini ve tepkilerini fark etmeyi deneyimleyecektir.

Her şeyi bilmek zorunda hisseder

Bir konu hakkında net bir kararı ya da kesin bir kanaati olmadığında huzursuz olur ve bunu gizlemek ister. Bu konu kendisiyle ilgili bir kararsızlık ya da güncel bir konuya dair bilgi eksikliği de olabilir. Kendini açık ettiğinde eleştirilmekten korkar, diğerlerinin görüşlerinden beslenmeyi de genelde reddeder.

Yaşam boyu doğruyu bilip beyan etmekle ya da bilmediğini saklamakla uğraşacaktır. Geçmiş yaşamlarda daha fazla bilmek arzusuyla yollara düşmüş olması, bu yaşamında sürekli hareket etmek şeklinde vücut bulabilir. Bu hareket arzusu bazen içinde bulunduğu her ortam ve kişiyi terk etme dürtüsüne dönüşür. Aşk ilişkileri, iş ve aile çevresi için kolay ve güven veren bir psikoloji değildir.

O yaşamlarca ideallerine duyduğu bağlılıkla zorlu koşullara direnen, ama vazgeçmeyen biri olmuştu. Aşk, iş, yuva, her türlü ortamda ısrarcı alışkanlıklar,  bağımlı tavırlar KAD İkizler için sürpriz davranış biçimi sayılmaz.

Sezgiseldir. Pek çok durum ya da kişiyle ilgili sağlam öngörülere sahiptir, ancak iyi niyetli davranıp olumsuz durumları sezmiş olmasına rağmen tedbir almadan aldandığı gözlemlenebilir. İnsanlardan dürüstlük, mükemmellik beklemez, insanların beşeri kusurları olmasını normal karşılar.

Dikkat edeceği bir diğer husus ise zihinselliğinin günün heyecan ve akışını kesmesidir. Spontane ve akışta bir yaşam seçmesi tavsiye edilebilir.

Meslek

İletişimin tüm alanlarında başarılı olabilirler. (sanat, pazarlama, reklam, vb) Din, felsefe, edebiyat, hukuk  konularına daima ilgili olacaklardır.

Yukarıda KAD İkizler 3. Ev, GAD Yay 9. Ev olarak incelenmiştir.

Bireysel haritanızda Güney Ay Düğümü’nün bulunduğu ev,  hangi ortam ve sebepler etrafında yaşamlar geçirdiğinizi, yetenek ve eksiklerinizi, geçmişten gelen kişiler ve yarım kalan hesaplar vb pek çok konuyu şifreler.

Kuzey Ay Düğümü’nün bulunduğu ev ise tekamülünüz açısından ihtiyaç duyduğunuz çevre ve durumları, başarılı olacağınız meslek ve ilgi alanlarını işaret edecektir. Geçmiş deneyimleriniz bu eve yöneldiğinizde sizi destekleyecek, kaderinize giden doğru yolda ilerleyeceksiniz.

Gökyüzünü dinleyin.

Sevgiler.

Instagram: astrologseckinilbuga

Facebook: seckin.ilbuga

Twitter: seckinilbuga