Evrensel yasaların işleyişini doğadan öğrenin...

Irmaklar, nehirler, bulutlar, mevsimler, meyve veren ağaçlar yani doğanın dili size hayatın akışını göstererek nasıl yaşayacağınızı öğretirler.

Akışta olmak, kendi gerçekliğini hayata geçirmekten başka bir işle meşgul olmamaktır. Bir portakal elma ağacıyla savaşmadığı gibi incirlerin dedikodusunu da yapmaz. Kendi hayatını yaşar ve oluşsal görevlerini yerine getirir sadece, ritmi bozmaz.

Spiritüel yasalarla uyumlu yaşayın...

Dünyaya geldiğinizde evrensel yasalar zincirini keşfetme serüveniniz başlar.

Evensel yasaları doğa yaratmaz. Doğa bu yasaların hükmüyle oluşan bir düzendir. Bu yasaları anladıkça dünyaya uyum sağlamak kolaylaşır. Beşeri yasalar toplumsal düzeni sağlarken evrensel yasalar varoluş düzeninin kendisidir.

Mevsimsel geçişlerden tutunda doğa olaylarına ve atomun yapısına kadar dünyanın tüm devinimi bu yasalar zincirine tabiidir. Bu sonsuz zincirin tamamını bilmek imkansız olsa bile düzenin işleyiş mantığı bu devinim sayesinde kavranabilir.

Dünyadaki kaosu anlayın...

Kaos içinde düzen arayışı, kaynağın büyük güç ve gizeminin anlaşılma öyküsüdür. Dünyanın içinde bulunduğu durum tam olarak budur. Mücadele ve müdahale etmenin olanaksız olduğu durumlar insana evrendeki minimal sınırlarını hatırlatır. Yani durduramadığınız depremler alçakgönüllü olmanız yolunda size ruhsal ilhamlar verir.

Etik ahlak kuralları üstünde bir düzen var...

Dünya hayatını düzenlemeye dair sayısız kurallar ve formüllerden de öte bir nizamın var olduğunu anlayın. Evrensel yasalara uymamanın karşılığı madde aleminde şöyle olabilir. Yerçekimi vardır ve uçurumdan atlarsanız ölürsünüz. Bu suç mudur, değildir tabii ki ancak kurallara uygun yaşamak hayat kurtarır. İyi-kötü, güzel-çirkin kavramlarına yer olmayan bu yasaları kavradıkça kaynağın gücü ve yüksek adaleti de anlaşılır.

Yasaları hayata uygulayın..

Her hayatın bireysel özellikleri ve sorunları vardır. Sağlık, iş, ilişkiler vs. hemen her konuda bu yasaların dönüştürücü enerjisi kullanılabilir. Önemli olan sizde dönüşümü başlatacak şifrenin ilintili olduğu yasanın doğru anlaşılmasıdır. Değişime rehberlik eden bu yasalara eşlik eden ritüeller devreye girer çoğu kez. Belli sayıda tekrar eden kelimeler, nefes alıp vermeler, gün sayılarına fikslenmiş çeşit çeşit eylemler.

Hayati önem taşıyan durum şudur ki bu eylem ve çalışmalar değişmez evren yasalarının aksine kişiye özel olmalıdır. Her baş ağrısı için aynı ilacı kullanmanın sonuç vermemesi gibi. Artık zihinsel düzlemde bilimsel çözümlere yönelmek, zamanı yakalamak, devreye giren dünya programıyla eş zamanlı hareket etmek gerekir.

Zamanı yakalamak...

Evrensel yasalar ihtiyaç oranında keşfe sunulur ve hazır bilinçler tarafından fark edilir. Yani kolektif bildirince siz de bilirsiniz. Lisede okurken hala iki kere ikinin dört ettiği bilgisinden öteye gidememek zamanın gerisinde kalmaktır. Evet iki kere iki dört eder, bilgi doğrudur ancak bu bilgi sınıfı geçmek için yeterli değildir. Zamanı yakalayın.

Evren yasaları ışığında bireysel doğum haritası analizlerinizle Ruhunuzun Şifrelerini öğrenin.

Gökyüzünü dinleyin.

Sevgiler.