Duygu düşünce ve sözcükler aracılığıyla evrene hücresel bir yayın yaparsınız. Evrenden de frekansınıza denk bir cevap alırsınız. Başka bir ifadeyle ne ekerseniz onu biçersiniz.

Karma sayısız kural içerir ancak neysen onu yaşayacağın temel prensiptir.

İnsan özüne hücreden başlayarak yol alır…

İnsan bedenindeki her hücrenin kendine özel doğal bir frekansı vardır. Her hücrenin kendi doğal frekansında olması sağlıklı olması demektir.

Varoluşunuzu sürdürebilmek için her türlü enerjiyi alır, işler, dönüştürür, kullanır ve serbest bırakırsınız. Hücresel düzeyde beden bu şekilde yenilenir. Hücre öğrendiği bilginin kaydını tutar ve gelişir.

Ruhunuz ise hücre kaydı yapılan bilgiyi deneyime geçirdikçe kullandıkça evrilir.

Renklerden bitkilere, seslerden sanat eserlerine, ülkelerden kültürlere, binalardan elektronik aletlere canlı cansız her şeyin bir frekansı manyetik alanı vardır.

Dünyanın frekansını yakala

Frekansı farklı iki şey çatışır ve adeta birbirinin güç ve dayanıklılığını ölçer. Bu çatışma bedende yaşandığında hastalık ismini alır. Eğer içinde bulunduğunuz aile veya gezegenle ile ortak frekansta olursanız huzuru tesis edersiniz. Dünya frekans yükseltmiş ve mükemmellikte titreşmekte. Siz de mükemmel insan olmayı seçin.

Korku, kaygı, öfke, nefret gibi olumsuz duygu düşünce ve durumların frekansı çok düşüktür. Maruz kalan kişiyi ve çevresini güçsüz kılar ve aşağıya çeker. Frekansınızı yükseltin korkulardan uzaklaşarak sağlık ve mutluluk yaratın kendinize ve çevrenize.

Yaşananlar size bir tür evrim tuzağı korkuya yenilmeyin.

Sevgiden yaratıldınız                                                   

Sevgi, kabullenme, neşe gibi pozitif duygu ve düşüncelerin frekansı ise oldukça yüksektir. Yüksek frekansın düşük frekansı etki altına alma dengeleme güç ve potansiyeli vardır. Özünüze yükselin sevgiye yani. Önce seçim yapın hangi frekansa layıksınız! Toplumdaki büyük görevinizi fark edin, insanları üzmeyin.

Varlık layık olduğu boyutu bulabilirse mutluluğa varabilir. Tüm kadim öğretiler, inanç sistemleri ve çağdaş disiplinler insanı pozitif bilinçte sevgide bu sebeple buluşturmak isterler. Tekamül kotuna yükselen birey gerçek mutluluğa yol almaya başlar.

Evrenin yegane dileği sizin tekamül yoluyla hakiki mutluluğu keşfetmenizdir.

Mühim olan Tekamüldür

Frekansın yüksek olması tek başına hiçbir şey ifade etmez. Evren daima dengeyi işaret eder. Denge ulaşılan bilinç seviyesinin sorumluluk ve görevlerini yerine getirme yolunda yapacaklarınızla sağlanır. Varoluştan beri bilginin sırlar perdeler ardından verilmesi sembollere gizlenmesi hazır olmayan kişilerin korunması içindir.

Bilgi açıldı doğru kullan

Yeni asrın özelliği hızlı bir evrim programı olduğundan yüksek evrim eşikleri önündedir insanlık enerjisini yaratıma yani sanata aktarmalıdır. Birey yaratımın olduğu her alanda kendine sorumluluklar almalıdır. Yemek pişirirken bile yaratıcı fikirlerinizi mantık çizgisinde kullandığınızda yapılan sanatsal bir üretimdir. Özünüzü duyun ve hayata katkıda bulunun size özel yenilikler.

Şüphesiz hakiki sanat özü çamurun içindedir

En büyük sanat insanın yaratımında gizlidir mutlaka. Çamurdan başlayan serüven insanın kendine şekil vermedeki seçimiyle devam eder. Sır size emanet edilmiştir artık. İster çamur olarak kalır ister yanar pişer eşsiz eserlere dönüştürürsünüz kendinizi.

Şimdi şu anda berrak ve aydınlık bir bilinçle Yeni Dünya Düzenine hangi tuğlayı koyacağınıza karar verin.

Yaratımdaki yerinizi fark edin

Bireysel menfaatlerinizi referans almadan Dünyaya bir ışıkta siz tutun. Amaç yargılamak, eleştirmek, şikayet etmek olmasın. Amaç daha güzel yarınlar unutmayın!

Sorun! kendinize sorun!

Hangi alanlarda neler aksıyor, neler değişmeli, ne tip yenilikler olsun, yeni binalar nasıl olsun mesela, mutlu ve huzurlu bir Dünya size ne ifade ediyor, insanların iletişim ve ilişkilerine dair olumlu beklentileriniz neler, eğitime yeni modeller sunun, ticarete, tarıma ve sanata…

Hatta uçan arabalar, sokaklarda koşan taylar… Eğer ki işlevselse inanın var olacak.

Bu defa dilekler listesi sizin için olmasın. Düzen yaratılırken ciddiye alınmak istiyorsanız mantık ve İlahi Adalet Yasalarına uygun beyan ve beklentileri evrene sunun. Bütünün hayrına mükemmel talepleriniz bekleniyor yukarıda.

Gökyüzünü dinleyin.

Sevgilerimle.