Bebek C ile Başlayan Kız Bebek İsimleri 2024: C Harfi ile Başlayan Kız İsimleri ve Anlamları Nelerdir?

C ile Başlayan Kız Bebek İsimleri 2024: C Harfi ile Başlayan Kız İsimleri ve Anlamları Nelerdir?

04.01.2024 - 15:04 | Son Güncellenme:

Hamilelik sürecinden en çok üzerine düşülen konulardan birisi de isimler. Anne ve baba adayları doğacak çocuklarına anlamları güzel olan ve kulağa hoş gelen isimleri vermek için uzun uzadıya araştırma ve karar sürecine giriyor. Kız bebekler için aileler anlamlı, popüler ve modern isimleri tercih ediyorlar. Duyulmamış ve keşfedilmemiş isimler ile kızlarına özel isim vermek isteyen anne ve baba adayları özellikle anlamları konusunda da seçici oluyor. C harfi ile başlayan kız bebek isimleri ve anlamları nelerdir? “C ile Başlayan Kız Bebek İsimleri” içeriğimizden detaylı bilgi alabilirsiniz.

C ile Başlayan Kız Bebek İsimleri 2024: C Harfi ile Başlayan Kız İsimleri ve Anlamları Nelerdir

Bebek bekleyen çiftlerin en elzem konularından birisi de isim. Doğacak bebeklerine ömrünün sonuna taşıyacağı ismi verirken çiftler çok seçici davranıyor. Aileler değişik, duyulmamış ve kulağa hoş gelen isimleri tercih ediyor.

Haberin Devamı

A'dan Z'ye Kız Bebek İsimleri ve Anlamları


 

C Harfi ile Başlayan Kız Bebek İsimleri ve Anlamları

 

Cabire: (bkz. Cabir).

Cabiye: 1. Hazine 2. Şam’ın güneybatısında, Çavlan’da bir yer. 3. Havuz.

Cahide: Çalışan, çaba gösteren.

Caize: Uygun, yerinde, yakışık alan. 2. Armağan. 3. Yol yiyeceği.

Calibe: Kendine çeken, çekici, güzel. 2. Albenisi olan, sevecen

Can: Yaşamı sağladığına ve ölümle vücuttan ayrıldığına inanılan soyut varlık

Cana: “Ey can, ey sevgili!” anlamında kullanılan bir ad

Canal: Cana bağlı, cana yakın

Canalp: Özünde güç, yiğitlik, mertlik bulunan kimse.

Canan: Sevgili, yar

Canane: Sevgili, gönül verilen, âşık olunan.

Canaş: Sevgili, dost, arkadaş.

Canay: Ay gibi temiz

Canbahar: Baharın güzelliğiyle içtenliğini yüreğinde taşıyan. 2. Baharın romantizmi yaşayan.

Canbek: 1. Gözü pek, cesur. 2. Güçlü, kuvvetli.

Candan: İçten, yürekten, samimi manalarını taşır. Yakınlık belirtir.

Candaş: Candan, değerli dost

Canece: Sevimli, içten

Caneda: İçten, sevimli kişi

Canel: Eli can kadar değerli olan.

Canela: Gözlerinin güzelliğinden içtenliği okunan

Caney: Cana yakın

Canfeda: Uğrunda can verilebilecek olan.

Canfer: içtenliğiyle çevresini aydınlatan.

Canfes: Üzerinde desen bulunmayan, ince dokunmuş, parlak, tok, ipekli kumaş.

Canfeza: Can artıran, gönle ferahlık veren anlamlarındadır.

Canfidan: Özü fidan gibi düzgün olan kimse.

Canfide: Özü çiçek fidesi gibi temiz ve güzel olan kimse.

Cangil: Canlardan olan. 2. içten insan.

Cangül: Özü gül gibi saf ve temiz olan kimse.Gül gibi canlı. Güzel, temiz kim

Cangün: İnsanı canlandıran, yüzünü güldüren, içine huzur veren gün

Cangüzar: Cana dokunan. 2. Becerikliliğiyle herkese yardım eden.

Canhanım: Sevimli, cana yakın kadın.

Canıpek: Acıya, sıkıntıya karşı dayanıklı olan kimse.

Canib: Ön taraf, cihet. Türk dil kuralına göre “b/p” olarak kullanılır.

Canik: Atik, çevik. Gözü açık ve becerikli

Canip: Ön taraf, cihet.

Canipek: Özü ipek gibi tertemiz olan kimse.

Cankat: Hayata neşe ve renk katan

Cankız: Sevilen, sevimli, şirin kız

Cankut: Sevimli, cana yakın

Cannur: Işık saçan dost, sevgili.

Canözen: Yaşamına özen ve saygı gösteren kimse.

Canözlem: Hasret çekilen kimse.

Canperver: insanda çoşku uyandıran.

Canruba: Gönül alan, sevgili.

Canrüba: Gönül kapan, gönül alan sevgili.

Cansel: Hayat veren su

Cansen: Sevilen ve hoşlanılan kimseye hitaben.

Canser: “Canını, özünü ortaya koy” anlamında kullanılan bir ad.

Canses: Sesi can veren.

Canset: Küçük kraliçe, prenses.

Cansev: içten sev. 2. Yürekten seven.

Cansever: “İnsanı seven” anlamında kullanılan bir ad.

Cansın: Can gibi yakın olan.

Cansipar: Canını feda eden.

Cansu: Can suyu, hayat veren su

Cansun: içtenliği ve sevecenliği başkalarına da aşılamaya çabalayan anlamında.

Cansunar: içtenliği ve sevecenliği başkalarına da aşılamaya çabalayan anlamında.

Canşan: şöhret sahibi olduğu halde içtenliğini yitirmeyen .

Canten: Ruh ve beden.

Canyar: Yürekten sevilen.

Canyel: Rüzgar kadar hızlı olan.

Cavidan: Ölümsüz, sonsuza kadar yaşayan

Cavide: Sonsuz.

Cavlan: Büyük çağlayan.

Cazibe: Çekici, alımlı, sevimli, güzel

Cebire: 1. Zorlamak. 2. Düzeltme, onarma. 3. Kırık veya çıkık bir kemiği yerleştirip sarmak.

Cebriye: Yazgı, kader.

Cedide: 1. Yeni, kullanılmamış. 2. Pek az zamandan beri bilenen veya mevcut olan

Cehven: Kurtuba’da yerleşmiş, birçok alim, fakih, vezir yetiştirmiş meşhur bir Arap ailesi.

Celilay: Ulu, yüce ay.

Celile: Ulu, büyük, yüce.

Celvetiye: Aziz Mahmud Hüdayi’nin kurduğu tarikatının adı.

Cemalnur: Yüz Nuru/ Güzellik Nuru

Ceman: 1. Salma salma yürüyen. 2. Nazlı sevgili.

Cemanur: Yüz Nuru/ Güzellik Nuru

Cemile: Hoşa giden davranış

Ceminur: Çok nurlu, aydınlık kimse. Zarif.

Cemiyet: Toplum. 2. Demek, kurum.

Cemre: Ateş parçası, kor, şubat ayında bir hafta arayla hava, su ve toprakta oluştuğu sanılan sıcaklık yükselişi

Cemresu: Cemre ve su isimlerinin birleşiminden meydana gelen isimdir.

Cenah: Taraf, yön.

Cenan: Yürek, gönül kalp

Cennet: Dinsel inançlara göre iyilerin ölünce gideceğine inanılan yer.

Ceren: Ceylan, ceylan yavrusu

Cerib: Hububat için kullanılan bir ölçek.

Ceride: Gazete. 2. Kayıt, bilgi.

Cerime: Zarar görmek, bedel ödemek.

Cesaret: Yüreklilik, korkusuzluk.

Cesime: Büyük, iri, kocaman.

Cevale: Cevval yada cevahir anlamında

Cevher: Bir şeyin özü, güç, enerji

Cevhere: Hicri 5. asırda Bağdat’ta yaşamış meşhur bir İslam hanımı.

Cevriye: Haksızlık, eziyet, çile, sitem.

Cevza: İkizler burcunun eski adı

Ceyda: İyilik seven

Ceydacan: Güzel ve yürekten dost

Ceydagül: Güzel, bir gül kadar güzel.

Ceydagüz: Sonbahar güzelliğinde ve romantizminde olan.

Ceydahan: Güzel, 2. Güzel ve otoriter.

Ceydanaz: Nazlı güzel.

Ceydanur: Işık saçan güzel.

Ceydasu: Güzelliğiyle bütünleşen temizliği ve saflığı olan.

Ceydaşan: Güzelliğiyle şöhret olan.

Ceyhan: Güney Anadolu’da Toroslar’dan doğan ve Akdeniz’e dökülen nehir.

Ceyla: İnsanlığa atfedilmiş, bağışlanmış.

Ceylan: Güzel gözlü, zarif, ince, narin

Ceylin: Cennetin kapısı, cennete açılan kapıdır.

Ceylinaz: Cennetin kapısındaki görevli melek.

Ceysu: Su gibi berrak olan.

Cezire: Denizdeki ada.

Cezlan: Mutlu.

Cezmiye: Kesin karar veren

Cıvıl: Hareketli, sesli, kaynaşan.

Cıvıltı: Kuşların ötüşürken çıkarttıkları ses.

Cici: Sevimli cana yakın, hoş güzel, hoşa giden.

Cihan: Dünya, alem

Cihanay: Dünyanın en güzeli.

Cihanbanu: Dünya hükümdarı

Cihancan: Dünyanın en iyi dostu.

Cihandide: Dünyayı gezip görmüş.

Cihanefruz: Dünyayı parlatan, aydınlatan.

Cihanfer: Cihanı, dünyayı aydınlatan, dünyanın ışığı.

Cihangül: Güllerle bezenmiş dünya.

Cihannaz: Dünyanın en nazlısı.

Cihannur: Alemi aydınlatan nurlu ışık

Cihanser: Cihan’ın başı. Kadın ve erkek adı olarak kullanılır.

Cihansu: Dünyanın suyu.

Cihansuz: 1. Cihan yakan. 2. Gaznclilerdcn Buhran Şahı mağlup edip, Gaznice ve Büst şehirlerini yakıpyıkan, gaddar vahşi AlaeddinHüseyirie verilen ad.

Cihanter: Dünyayı aydınlatan ışık.

Cili: Ayın üzerinde beliren açık renk lekeler.

Cilve: Hoşa gitmek için takınılan tavır, işve, naz.

Cilvekar: Cilveli olan, kırıtan, nazlı.

Cilveli: Cilve yapan.

Cilvenaz: Nazı özellikle yapan, cilveyle nazı bir arada bulunduran.

Cilvesaz: Cilve yapan, cilveli.

Cinan: Cennetler

Cinas: Çok anlamı olan bir kelimeyi farklı konuda farklı anlam yükleme işi.

Cirim: Hacim

Ciryal: 1. Bir nevi kırmızı boya. 2. Altının kırmızılığı. 3. Temiz renk. 4. Saf.

Civan: Yeni yetme, körpe, genç

Civelek: Canlı, neşeli, sokulgan

Cudiye: Cömert, eli açık.

Cumhuriyet: Milletin egemenliği kendi elinde tuttuğu, devlet biçimi.

Cümane: Tek inci anlamında. Hz. Ali(r.a.)’nin kızkardeşi ve Rasulullah’ın amcasının kızı olan hanım sahabi.

 

Yazarlar