Çağımızın cerrahisi: Laparoskopi ameliyatı (Kapalı ameliyat)

Laparoskopi ameliyatı Ankara ilinde oldukça sık uygulanan bir ameliyattır. Kapalı ameliyat olarak da adlandırılan laparoskopik ameliyatlar günümüzde tüm jinekolojik ameliyatlarda uygulanabilmektedir. Laparoskopi fiyatları açık ameliyatlara göre daha pahalı olmakla birlikte oldukça konforlu ameliyatlardır. Dilerseniz şimdi laparoskopi ameliyatının detaylarını inceleyelim.

Laparoskopi Nedir?

Laparoskopi, temelinde karın bölgesindeki hastalıkların tanısının konulabilmesi için yapılan, hastanın karnında sadece küçük bir kesik açılarak kamera ve ışık yardımı ile sorunun ne olduğunu anlamaya yarayan bir ameliyattır. Laparoskopi ameliyatı da yine karın bölgesinde uygulanan ve sadece 3 adet küçük kesiklerin açılması ile gerçekleştirilen bir ameliyattır. Bu ameliyatta doktorun gözü karın bölgesine sokulan kameradır. Doktor kamera görüntülerine göre ameliyat işlemlerini gerçekleştirmektedir.

Genellikle ameliyatlar vücutta kesikler açılarak yapılıyor olsa da karın bölgesinde laparoskopi ameliyatı uygulanarak kapalı bir şekilde ameliyat işlemleri gerçekleştirilmektedir. Kısaca özetlemek gerekirse eğer kapalı cerrahi olarak da biliniyor olan laparoskopi, laparoskop adı verilen cihazlar sayesinde yapılan bir ameliyat işlemidir.

Özellikle kadın hastalarda yapılan bu uygulama Türkiye’de çok yaygın olmasa da son zamanlarda artan bir tanı ve tedavi ameliyatıdır. Jinekolojik laparoskopi, kadın hastalıkları ameliyatlarında sıklıkla kullanılan bir yöntemdir. Oldukça fazla avantaja sahip olan bu ameliyat türü, kısa sürede yapılır ve de kısa sürede hastanın taburcu edilmesi sağlanır.

Basit olan bu ameliyatlarda kesik izlerinin neredeyse hiç kalmıyor oluşu da hastalıklara oldukça cazip gelmektedir. Açık ameliyatlarda genellikle kesik izleri kalır, aynı zamanda kesiklerin iç karın bölgesinde iyileşmesi çok uzun süre alır. Laparoskopi ameliyatlarında açılan kesiklerinin boyutunun küçük olması hem çok daha hızlı ve acısız bir şekilde iyileşmesine hem de iz kalmamasına olanak sağlamaktadır

Laparoskopi Nasıl Yapılır?

Laparoskopi doktorları tarafından laparoskop adı verilen cihazlarla yapılmaktadır. Laparoskopi ameliyatı uygulanacak olan hastanın anestezi işlemi gerçekleştirildikten sonra ameliyat edilecek olan karın bölgesinde belirli yerlere 3 adet küçük kesikler açılır. Bu açılan kesiklerin amacı laparoskop aletlerinin girmesini sağlamaktır. Kameranın gireceği yer için göbek deliğinin altında bir kesik açılır. Diğer aletler için de yine alt karın bölgesinde 2 adet kesik açılmaktadır.

Daha rahat bir şekilde bu aletlerin karın içerisine girmesi ve hareket etmesi için de karnın içi şişirilmektedir. Daha sonrasında ameliyata uygun olan ışıklı kameralar karın içerisine sokulur. Kameradan net bir şekilde karın içerisini görebilen doktorlar, öncelikli olarak kamera ve ışık sayesinde sorunun nerede olduğu net bir şekilde anlar.

Daha sonrasın da duruma göre ameliyatı başlatır. Ameliyat olacak olması durumunda bisturi, makas gibi aletleri açılan diğer deliklerden sokarak karın içerisinde ameliyat işlemleri gerçekleştirilmeye başlanır. Birçok farklı ameliyatta uygulanan bu teknik son derece sağlıklı ve güvenlidir. Oldukça iyi görüntüler veren kameralar sayesinde yanılma payı neredeyse sıfırdır.

Laparoskopi Neden Yapılır?

Laparoskopi genel olarak karın bölgesindeki herhangi bir şikâyete tanı konulmak amacı ile yapılmaktadır. Özellikle kadın hastalara uygulanan bu yöntem birçok karın ya da rahimle alakalı durumlarda hastalığın ne olduğuna bakılabilmesi ve hastalığın tam olarak ne olduğunun tanısının konulması amacı ile kullanılan bir cerrahi yöntemdir. Tanı konulduktan sonra da çok daha basit, hızlı ve kesin bir şekilde tedavi edilebilmesi için laparoskopi ameliyatı gerçekleştirilmektedir.

Laparoskopi ameliyatı da genel olarak kadın hastalıklarını tedavi amacı ile oldukça sık kullanılan bu kapalı ameliyatlar genel olarak kist alımlarında yoğun olarak tercih edilir. Laparoskopi, histerektomi (rahim alma), ooferektomi (yumurtalık alma), kistektomi (yumurtalık kisti alma), adezyolizis (karın içindeki yapışıklıkları açma), miyom ve çikolata kisti gibi birçok kadınsal hastalıkların tedavi edilmesi için yapılmaktadır.

Laparoskopi doktorları tarafından uygulanan bu ameliyatlar, oldukça kısa sürede bitmektedir. Bu sebeple de hem hastalar tarafından hem de doktorlar tarafından sıklıkla tercih edilmektedir. Laparoskopi fiyatları da günümüzde çok fazla yüksek olmadığından dolayı laparoskopi ameliyatları çeşitli tedavilerde öncelikli olarak tercih edilir.

Laparoskopi Ne Kadar Sürer?

Kapalı bir şekilde laparoskopi doktorları ile gerçekleştirilen bu ameliyat, sorunun ne olduğuna, hastalığın büyüklüğüne göre ve tam olarak işlemin nereye yapılacağına göre değişiklik göstermektedir. Yine de açık ameliyata göre çok daha kısa sürmektedir. Genel olarak 1 ya da 3 saat arasında değişiklik gösteren bu ameliyatlar olası bir duruma göre daha uzun ya da kısa da sürebilmektedir.

Yumurtalıktan kist alınacağı zaman bu ameliyatlar 30 ya da 60 dakika sürebilmektedir. Rahim alma ameliyatı kapalı bir şekilde yürütüldüğünde 1 ila 2 saat arasında gerçekleştirilmesi olasıdır. Ameliyat süreleri hastanın durumuna göre değişebileceği gibi doktorun deneyimine ve de hızına göre de değişiklik göstereceği için net bir süre söylenememektedir.

Laparoskopi ameliyatı iyileşme süresi de oldukça kısadır. Yaklaşık 12-24 saate kadar taburcu işlemleri gerçekleşebilmektedir. Rahim alınması durumunda taburcu olunması 1 ya da 2 gün sürebilir. Bazı basit ameliyatlarda da 4 ila 6 saate kadar taburcu işlemleri herhangi bir risk ya da sorun olmadığı sürece gerçekleştirilebilmektedir. Ameliyattan taburcu edilen hastalar da yaklaşık 3-4 gün içerisinde normal hayatlarına dönüş yapabilmektedirler.

Laparoskopinin Riskleri Nelerdir?

Her ameliyatta olacağı gibi laparoskopi ameliyatı esnasında da bazı riskler mevcut olabilmektedir. Kapalı bir şekilde yapılan bu ameliyat yönteminin riskleri açık ameliyata göre neredeyse yok denecek kadar azdır. Kısa sürede iyileşilebilen bu ameliyatta bazı olası riskler görülebilse de avantajları hakkında oldukça maddeler sayılabilmektedir.

Diğer ameliyat türlerine göre çok daha düşük oranlarda olsa da kanamalar gerçekleşebilir. Damarların zarar görmesi ya da yaralanması durumu söz konusu olabilir. Kapalı ameliyat olan laparoskopi ameliyatı sırasında organların bazılarına zarar verilme olasılığı bulunmaktadır. Zarar görme olasılığı olan organlar rahim, mesane, bağırsak ya da idrar yolları olarak sıralanabilir. Ameliyattan sonra kesiklerin olduğu bölgelerde enfeksiyon görülebilmektedir.

Her ameliyatta görülebilecek olan bu riskler gözünüzü korkutmamalıdır. Sadece olasılık olarak sayılan riskler hiçbir ameliyat için kesin değildir. Ameliyatınızda risk oluşturabilecek olan bazı şeyler aşırı kilo fazlalığı, sigara ya da alkol gibi kötü alışkanlıkların verdiği zararlar, bazı kalp ya da akciğer hastalıkları ve de daha öncesinde karın bölgesinde bir ameliyat işleminin gerçekleştirilmiş olmasıdır.

Laparoskopi Fiyatları Neye Göre Belirlenir?

Laparoskopi fiyatları ameliyat işlemine göre değişiklik gösterecektir. Hastalığın ne olduğu, ne kadar ciddi olduğu, ameliyatın gerçekleştirileceği bölgenin hassasiyeti nedeni ile ameliyat zorluğu gibi etmenler fiyatlarda artışa neden olmaktadır. Ayrıca ameliyatın yapılacağı hastaneye ve de laparoskopi doktoru kim ise ona göre de fiyatlar değişiklik gösterebilir.

Laparoskopi eğer ki sadece tanı için yapılacaksa fiyatları son derece düşük tutulmaktadır. Laparoskopi fiyatları her işleme göre artabilir ya da azabilir. Aynı zamanda ameliyat fiyatları hastanenin özel ya da devlet olmasına göre değişiklik gösterebilir.

Ameliyat fiyatlarını etkileyen bir diğer etmen de illerdir. Genel olarak büyük illerde gerçekleştirilen laparoskopi ameliyat fiyatları çok daha yüksek olabilmektedir. Alt karın bölgesinde gerçekleştirilen ameliyat işlemleri hastanın kilosuna sağlık durumuna göre oluşacak olan risklere bağlı fiyatlar değişir.

 

Doç. Dr. Aydın Köşüş

Kadın Hastalıkları ve Doğum / Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite

http://www.aydinkosus.com/