Çeşitli çevresel baskılara, ekonomik zorluklara, gıda verimsizliğine maruz kaldığımız, zamana ve geleceğe güvenmekte zorlandığımız bu süreçlerde yola devam edebilmek için arınmaya ihtiyacımız var. Arınma, adımları ve süreçleri olan, zamana yaygın detaylar bütünüdür.

Duygusal arınma ve fiziksel arınmayı ruhsal arınma takip eder. Ruhun arınmaya ihtiyacı yoktur. Ruh ile aramızdaki mesafenin, ona bakış açımızın, dünyada olmayı sevmek – sevmemek gibi duygudurum hallerimizin, anlam boşluklarının şifaya ve arınmaya ihtiyacı olabilir.

Ruhsal arınma için;

Ruhun bu dünyada bedenlenmek için bir amacı var. Hayat amacı olarak adlandırdığımız bedenlenmenin mayası olan bilgiye ulaşmanı yollarını bulalım. Soru sorarak ibadet, meditasyon gibi yöntemlerle cevap bulmaya niyet edebiliriz.

Dünyada olma sürecimizi en verimli ve keyifli şekilde devam edebilmesi için “Kendime, seçimlerime, dünyaya aidim” çalışması yapılabilir.

Ruh tüm yaşam süreci için mutlak şekilde desteklemek niyetindedir. Her adımda içses ve dışsal farklı araçlar kullanarak bilgi aktarır. Akıl ile ruh arasındaki mesafe bu desteği almamıza engel olabilir. “Ruhum ile doğrudan bağlıyım. Mesajları, yönlendirmeleri açık ve net bir şekilde duyuyorum. Ruhuma teşekkür ediyorum”

Hayatın, olanın ve olmayanın anlamlarına yeniden ulaşmak ya da revize etmek için ruhun desteğine açık olmayı, ruhtan beslenmeyi seçebiliriz.

Herhangi bir şifa yöntemine dahil olarak her şeyi ve herkesi şifalandırarak şifanın kaynağı olan ruh ile bağlarımızı güçlendirebiliriz.

Ruhun yaşama dahil edilmesi duygu dünyamızın huzurla hareket etmesi için önemlidir. Ruhumuzun tüm desteğini alıp kullanalım, şifalanalım.

Sevgi ve şifayla kalın,

Ebru Demirhan

www.ebrudemirhan.com

@ebrudemirhan.ytm