İnsan, içinde kendi evreni olan ve o evreni oluşturan çok katmanlı alanların birleşimini ifade eden bir varlık. İçimizdeki evrenin nice zenginlikleri var. yeteneklerimiz, sezgilerimiz, ortaya çıkmayı bekleyen pozitif ata mirasları, ruhun derinliği, bilinçaltının bilgeliği....

İnsan kendisine ait olanla geçmişi ve geleceği yeniden tasarlayabilir. Geçmişi tasarlarken olanın duygusunu değiştirip farklı şekilde kayıtlayabilir. Geleceği tasarlarken gideceği yolu, ulaşmaya niyet ettiği hali, tekamülde ilerlemeyi tüm detaylarıyla ya da ana hatlarıyla belirleyebilir.

Yürüdüğümüz yol bilinçli ya da bilinçsiz bir tasarımın sonucudur. Tasarım gücünü fark eden ve kullanmaya başlayan için yol, yolculuk, süreç ve sonuç işleyişi ve duygularıyla değişecektir. Yaşamı tasarlamak zanaatkar işi değildir. burada işin ehli yaşam sahibi insandır.

Düşün, nasıl bir yaşam sana yakışır? Önce ana hatlarını belirle, tekrar bak; kalbin ve aklın bu tasarım üzerinde hemfikir mi? Uyum var ise detaylandırmaya başla, uyum yok ise yeniden belirle ta ki aklın ve kalbin aynı anda kabul edene kadar. Tasarım gücünün gerçekten devreye girdiği an uyumla birlikte duygu yani hissetmek.

Yaşam senin, seçimlerinle geldiğin, bir amaca doğru ilerlediğin tek kullanımlık uzun bir süreç. Dilediğin gibi kullanabilirsin. Heba edebileceğin gibi verimli, anlamlı bir yerden devam edebilirsin. Bil ki, dilediğin zaman yolu ve yolculuğu değiştirebilirsin. Tasarım gücü yaşamda olduğun her an seninle.

Yaşamı kendine yakışan şekilde tasarlamana ve sürdürmene niyet ediyorum.

Sevgi ve şifayla,

Ebru Demirhan

www.ebrudemirhan.com