Geri Dön

M ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri 2021: M Harfi ile Başlayan Erkek İsimleri ve Anlamları Nelerdir?

Anne ve baba olmak dünyanın en güzel duygularında bir tanesi. Aile üyesine yeni bir bireyin gelme duygusu anne ve baba adaylarını heyecanlandırıyor. Bebekleri için her şeyin en güzelini yapmaya çalışan çiftler isimleri konusunda da seçici oluyor. Yeni doğacak erkek bebeklerine aileler isim verirken özellikle kulağa hitap ediş şekli ve anlamlarına dikkat ediyor. Hayat boyu taşıyacakları ismi verirken aileler nadir bulunan, duyulmamış, keşfedilmemiş isimleri tercih ediyor. M harfi ile başlayan erkek isimleri ve anlamları nelerdir? “M ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri” içeriğimizden detaylı bilgi alabilirsiniz.

M ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri 2021: M Harfi ile Başlayan Erkek İsimleri ve Anlamları Nelerdir?

Bebek bekleyen çiftlerin en çok üzerinde durdukları konulardan bir tanesi de isimler. Erkek bebeklerine isim verirken kulağa hoş gelmesine dikkat eden çiftler anlamları konusunda da araştırma içerisine giriyorlar. Erkek bebekleri için keşfedilmemiş, birbirinden güzel isimler bulunuyor.

A'dan Z'ye Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları

M ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri 2021: M Harfi ile Başlayan Erkek İsimleri ve Anlamları Nelerdir

 

M Harfi ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları

 

Maarif: Bilgi, kültür.

Macid-Macit: Şan ve şeref sahibi

Macit: Ünlü, isim sahibi

Macit-Macid: Şan ve şeref sahibi

Mağrip: Batı. 2. Akşam.

Mağrur: Gururlu.

Mahabat: Mehebat, eski İran’da tanınmış bir peygamber.

Maharet: İş görmeye becerikli, beceri, ustalık, yetenek.

Mahbup: Sevilen, sevilmiş, sevgili.

Mahfi: Gizli, saklı, örtülü

Mahfuz: Korunmuş, gözetilmiş. 2. Gizlenmiş, saklanmış.

Mahi: Mahveden, yok eden.

Mahir: Usta, yetenekli, becerili

Mahmur: Sarhoşluğun verdiği sersemlik. 2. Süzgün ve dalgın bakışlı göz.

Mahmut: Övgüye değer

Mahmut/ Mahmud: Övgüye değer

Mahra: Değerli kimse.

Mahser: Huy, özellik

Mahsun: Güçlü, güçlendirilmiş

Mahsut: Biçilmiş ekin.

Mahur: Klasik Türk müziğinde bir makam.

Mahya: Ramazan ayında camilere ışıkla yazılan yazı, resim.

Mahzar: Yüksek makamlı bir kimsenin yanı, huzuru. 2. Yüksek bir makama sunulmak için yazılan çok imzalı dilekçe.

Mahzun: Kederli, dertli

Mail: İstekli. 2. Eğik

Makal: Söz, kelam. 2. Söyleyiş,

Makbul: Alınan kabul olunan

Maksud: Amaç, gaye, maksat

Maksum: Taksim edilen, bölünmüş.

Maksur: Kısaltılmış. 2. alıkonulmuş. 3. Elinde olmadan zoraki.

Maksut: Ulaşılması istenen şey.

Makul: Akla uygun, mantıklı.

Malik: Sahip, efendi

Malkoç: Osmanlıda akıncılar ocağının komutanı.

Malkoçoğlu: Kale koruyucusunun oğlu.

Malum: Herkesçe bilinen

Manas: Kırgızların ulusal destanı

Mançer: Yabani kiraz ağacı.

Manço: Manda yavrusu

Mançu: Kuzeydoğu Çin´de yaşayan Moğol asıllı halktan olan.

Mançuhan: Mançuların hükümsarı.

Manga: On kişilik askerî birlik.

Mangalay: Alın. 2. Binici, süvari.

Mansur: Türk musikisinde bir düzen

Manuk: Delikanlı, küçük

Manzur: Nazar olunan, bakılan. 2. Beğenilen gözde olan.

Mardik: Mücadele eden

Maruf: Herkesçe bilinen ve tanınan kişi, ünlü

Masum: Suçsuz, günahsız. 2. Küçük çocuk.

Maşallah: “Allah´ın istediği gibi” anlamında kullanılan bir ad. 2. “Allah nazardan saklasın” anlamında kullanılan bir ad. 3. Hayret ve memnunluk anlatan söz.

Maşide: Şan ve şeref sahibi anlamındadır

Maşuk: Sevilen, aşık.

Matlup: İstenilen, aranılan, talep edilen şey.

Matuk: Özgürlüğü bağışlanmış.

Mavi: Gökyüzünün rengi.

Maya: Asıl, öz, kendi, yaradılış. 2. İktidar, güç. 3. Bilgi. 4. Para, mal. 5. Dişi deve. 6. Uzun hava, türkü.

Mazhar: Birşeyin göründüğü ortaya çıktığı yer, kimse manasındadır. Ayrıca şereflendirme, onurlandırma anlamı da vardır. Sahip olma, nail olma anlamı da vardır.

Mazlum: Yumuşak, sessiz, zülüm görmüş

Mebruk: Kutlamaya değer kimse.

Mebrur: Hayırlı, beğenilmiş, makbul.

Mebus: Gönderilmiş, yollanmış. 2. Milletvekili. 3. Öldükten sonra diriltilmiş olan.

Mecdi: Büyüklük, ululuk, şan ve şerefle ilgili.

Mecdut: Talihi açık, mutlu, şanslı kimse.

Mecid: Çok şerefli, büyük şan sahibi

Mecit: Büyük, ulu. 2. Şan ve şeref sahibi. 3. Tanrının adlarındandır.4. Çok şerefli, büyük şan sahibi

Mecittin: Dinin ululuğu, büyüklüğü.

Mecnun: Deli, aklı başında olmayandır. Allah aşkından kendinden geçmiş, aklını kaybetmiş kişiye verilen sıfattır. Leyla ile Mecnun efsanesindeki gibi

Medayin: Şehirler, kentler.

Medeni: Uygar, terbiyeli, görgülü, kibar.

Medet: Yardım eden

Medih: Övme, övgü.

Medit: Uzun, çok uzun süren.

Mefhar: Övünme. 2. Övünmeyi gerektiren şey.

Meftun: Gönül vermiş, tutkun.

Mehay: Sevgini ölümsüzlüğü.

Mehcur: Ayrı, uzak.

Mehdi: Doğru yolda giden

Mehip: Heybetli, azametli. 2. Aslan.

Mehmet: Aslı Arapçada Muhammed, çok övülmüş anlamında

Mehmet Akif: Mehmet, Muhammed isminin Türkçesidir. Akif

Mehmet Can: Çok hamt eden, Allah’a çok şükreden can, kişi manasındadır.

Mehmetçik: Türk ulusunun sevgi duygusuyla Türk askerine verdiği ad.

Mehti: Doğru yolu bulan, hidayete eren. – bk. Mehdi

Mekin: Nüfuz sahibi, oturup yerleşen.

Mekki: Mekkeli. 2. Mekke´yle ilgili.

Mekselina: Eshab-ı Kehf´den – 7 Uyurlar´dan. Efsus ya da Yarpuz denilen bir şehirde Dakyanus (Dakyus) adındaki zalim hükümdar, halkı kendisine ve putlarına tapmaya zorlar. Allah´ın varlığına ve birliğine inanan birkaç genç ise gizlice ibadet ederek bu zalimin buyruğu dışına çıkar. Bunu haber alan Dakyanus´tan kaçan gençler, yolda kendileri gibi inançlı bir çobana rastlar. Çobanın bildiği ve yanında su olan bir mağaraya sığınan yedi kişi, burada uykuya dalar. Bu konu Kuran’da Kehf süresin de geçmektedir. Mekselina, bu 7 kişiden biridir.

Melen: Kıraç toprak

Meli: Çılgın aşık.

Melih: Güzel, şirin

Melik: Hükümdar, han

Melikcan: Hükmeden kişi.

Melikhan: Hükümdar.

Melikşah: Selçuk sultanı

Melodi: Belli bir kurala göre yaratılan, kulağa hoş gelen ses dizisi.

Memati: Ölüm

Memduh: Övülmüş, övülmeye değer

Memet: Mehmet’in farklı söylenişi.

Memik: “Mehmet” adının kısaltılarak söyleniş biçimi.

Memiş: “Mehmet” adının kısaltılarak söylenmiş başka bir biçimi.

Memnun: Sevinç duyan, kıvançlı, mutlu.

Memo: “Mehmet” adının kısaltılarak söylenmiş bir başka biçimi.

Memun: Cesaret sahibi, sağlam

Menderes: Akarsuların kıvrımları

Mengi: Ölümsüz, sonsuz

Mengü / Mengi: Ölümsüz, sonsuz.

Mengüalp: Ölümsüz yiğit

Mengüç: Yaşlı

Mengüer: Ölümsüz yiğit

Mengühan: Ölümsüz kağan.

Mengütaş: Ölümsüz taş, bengi taş

Mengütay: Ölümsüz genç

Mengütekin: Ölümsüz şehzade

Mengütimur: Ölümsüz ve demir gibi sağlam, ölümsüz demir

Mennan: İhsan eden, verici

Mensur: Saçılmış, serpilmiş. 2. Düzyazı.

Menşur: Yayılmış, dağıtılmış. 2. Ferman.

Menzur: Adanmış, adak olarak belirtilmiş.

Meran: Sis, duman.

Merani: Cesaret.

Mercan: Bir tür balık adı; deniz dibinde yaşayan bitki, hayvan, taş türü bir canıdır; deniz hayvanlarının evidir.

Merdan: Mertler, insanlar, erkekler, yiğitler

Merdemer: Cömert, yüce gönüllü.

Merdi: Cesaret, mertlik, yüreklilik.

Mergen: Usta nişancı.

Mergup: istenilen, aranan nitelikte. 2. Beğenilir, gözde.

Meriç: Bir akarsu ismi

Merih: Mars gezegenin adıdır.

Merksas: Cesur, yiğit.

Merkür: Güneşe en yakın gezegen olarak bilinir.

Mernuş: Eshab-ı Kehf´den – 7 Uyurlar´dan. Efsus ya da Yarpuz denilen bir şehirde Dakyanus (Dakyus) adındaki zalim hükümdar, halkı kendisine ve putlarına tapmaya zorlar. Allah´ın varlığına ve birliğine inanan birkaç genç ise gizlice ibadet ederek bu zalimin buyruğu dışına çıkar. Bunu haber alan Dakyanus´tan kaçan gençler, yolda kendileri gibi inançlı bir çobana rastlar. Çobanın bildiği ve yanında su olan bir mağaraya sığınan yedi kişi, burada uykuya dalar.Bu konu Kuran’da Kehf süresin de geçmektedir. Mernuş, bu 7 kişiden biridir.

Mert: Cesur, yiğit, korkusuz

Mertcan: Yiğit kimse, can

Mertel: Eli açık, cömert

Merter: Sözünün eri; yiğit

Mertkal: Herzaman mert olarak yaşa

Mertkan: Mert soydan gelen, mert

Mertkol: Yiğitliği her yerde konuşulan.

Mertol: Sözünün eri ol, yiğit ol

Merttürk: Yiğit Türk.

Mervan: Emevi sülalesinin Mervan kolu

Merzuk: Mutlu. 2. Rızkı verilmiş, rızklı.

Mesih: İsa peygambere verilen adlardan biri.

Mesrur: Memnun, sevilen.

Mestan: Savruk. Cüret sahibi

Mestur: Örtülü. 2. Gizli, saklı. 3. Namuslu.

Mesud: Mutlu, sevinçli, neşeli

Mesut: Mutlu, sevinçli

Meşed: Şehitlik, şahadet.

Meşhur: Ünlü, tanınmış, herkesçe bilinen.

Meşkur: Beğenilmiş, övgüye değer.

Meşru: Yasaya, kurallara uygun.

Metaan: Huzur, mutluluk

Metanet: Metin olma, dayanma, dayanıklılık

Mete: Tarihte bir hükümdar

Metehan: Büyük Hun İmparatorunun adıdır.

Metin: Dayanıklı, sağlam, soğuk kanlı

Metiner: Sağlam ve yiğit.

Metinkaya: Kaya gibi sağlam.

Metkan: Eğitilmiş, yüce kişi.

Meva: Yurt, memleket. 2. Sığınılacak, güvenilir yer.

Mevlana: 1207-1273 yılları arasında yaşamış, Mevlevi tarikatinin kurucusu. 2. Sahibimiz, efendimiz.

Mevlevi: Efendiliği, hazretliği haketmiş. 2. Mevlevilik tarikatine bağlı kimse

Mevlut: Doğma, dünyaya gelme ( Mevlid-Mevlüd)

Mevlüd / Mevlüt: Doğma, dünyaya gelme.

Mevlüt: Dünya'ya geliş, doğuş

Mevzun: Biçimli düzgün.

Mezit: Artırılmış.

Mezun: İzinli, izin almış. 2. Diploma almış kişi. 3. Yetki verilmiş.

Mısra: Şiirin dizelerinden her biri.

Midhat/Mithat: Övme, methetme.

Mihan: Sıkıntı

Mihin: Büyük, ulu.

Mihrali: En büyük komutan

Mihran: Nehir

Mihri: Güneş ile ilgili. 2. Sevgi.

Mihrima: Güneş ile Ay

Mikail: Allaha en yakın olduğuna inanılan dört melekten birinin adı

Milis: Halk gücü

Minas: Büyük

Mir: Baş, komutan, amir, bey.

Mirac/ Miraç: Hz. Muhammed’in göğe yükseliş haline verilen addır.

Miraç: Yükselme, çıkma. 2. Hz. Muhammet'in göğe yükselmesi.

Miran: Beyler

Miras: Birine, ölen bir yakınından kalan mal mülk, para veya servet. 2. Kalıtım yoluyla gelen herhangi bir

Mirat: Ayna. 2. Bir çeşit lale.

Mirek: Prens.

Mirel: Demir gibi güçlü.

Mirkelam: Hatiplik yeteneği olan kimse

Mirsad: Durak; gözetleme yeri, rasat yeri

Mirza: (Farsça.) Emiroğlu beyi, hükümdar soyundan gelen. 2. Doğu Türk devletlerinde asalet unvanı. 3. Dubb-i Ekber yıldız kümesindeki parlak yıldız.

Mirzah: Üzüm çubuğunu bağladıkları ağaç. 2. Çekirdek ve ona benzer şeyleri dövüp ezdikleri taş.

Mirzat: Amir, komutan.

Misbah: Aydınlatma, ışık, nur.

Mithat: Övüş

Mizan: Denge, terazi

Mizgin: Kürtçe; Müjde, müjdeli haber.

Mocan: Soğukkanlı, dayanıklı, direngen.

Molla: Büyük kadı. 2. Medrese öğrencisi. 3. Büyük bilgin.

Moran: Dereden büyük akarsu, ırmak, müren

Moray: Mor renkteki ışık.

Muaffak: Başarılı olan, başarı kazanan.

Muallim: Öğretmen.

Muammer: Yaşayan

Muaz: Aziz, izzet sahibi, saygı uyandıran, çok kıymetli, muhterem

Muazzam: Çok büyük. 2. Saygıdeğer. 3. Önemli.

Mucip: Gerektiren, gerektirici

Mucit: İcat eden, buluş yapan.

Muğdat: (Arapça Mudad’tan))Çorak su, tatlı su, buruk.

Muhammed: Bir çok defalar hamdu senalar olunmuş, övülmüş manasındadır. Hz. Muhammed’ in (SAV) isimlerindendir.

Muhammed Kaan: Muhammed; Çok övülmüş, hamt edilmiş. Kaan; Çin ve Moğol imparatorlarına verilen isim.

Muhammed Talha: Birçok defalar hamdu sena olunmuş, tekrar tekrar övülmüş. İslam dinini kabul eden ilk 10 kişiden biri.

Muhammed-Muhammet: Çok övülmüş, hamd edilmiş

Muhammedcan: Peygamber s.a.s in isimlerindendir. Can

Muhammet: Birçok defalar hamdu sena olunmuş, tekrar tekrar övülmüş. 2. Birçok güzel huylara sahip. Hz. Peygamber (s.a.s)’in isimlerindendir. Dedesi Abdülmuttalib tarafından, gökte hak yerde halk övsün niyetiyle bu ad konulmuştur.

Muharrem: Din tarafından yasaklanan

Muhiddin/Muhittin: Dini geliştiren, canlandıran.

Muhip: Seven, sevişen

Muhittin: Dini güçlendiren

Muhlis: İnanç ve eylemlerinde içtenlikle davranan

Muhsin: İyilik yapan

Muhtar: Dilediği şekilde hareket edebilen

Muhteşem: Görkemli, gözkamaştırıcı

Mukaddem: Sunulan, takdim edilen. 2. Önde olan, önde giden. 3. Değerli, üstün.

Muktedir: Bir şeyi yapmaya gücü yeten

Munar: Pınar, çeşme.

Mungan: Cömert, eli açık

Munis: Sıcakkanlı sevimli

Munzur: Büyük kaynak su

Murat: İstek, arzu

Muratcan: istekli kişi, arzulu.

Murathan: istekli hükümdar.

Murtaza: Mürteza- Seçkin seçilmiş

Musa: Sudan gelmek anlamındadır. Hz. Musa’ nın adıdır.

Musab: İsabet etmiş olan.

Musaddık: Onaylayan.

Musap: Başına bir felaket bir kötülük gelmiş olan.

Mushab/Mushap: Zor, güçlü, dayanıklı

Mustafa: Temizlenmiş, saf hale getirilmiş

Mustan: Tarihi güzellikleri dolu olan ilimiz

Muştu: Müjde, sevindirici haber.

Mut: Kader, talih, kısmet.

Mutahhar: Temizlenmiş, temiz.

Mutalip/Muttalip: Arzu eden, talep eden.

Muti: İyi kalpli, yumuşak başlı

Mutlu: Mesut, mutluluğa ulaşmış

Mutlualp: Özlem ve isteğine kavuşmuş yiğit

Mutluay: Mutlu ve ay gibi olan

Mutlubay: Mutlu ve saygın.

Mutlubey: Mutlu ve saygın.

Mutlucan: Dertsiz, kedersiz.

Mutluer: Mutluluğa ermiş kişi.

Mutlugün: Sevindirici gün; mutluluk veren gün

Mutluğ: Mutlu.

Mutluhan: İsteklerine kavuşmuş kağan

Mutluk: Mutlu.

Mutlukan: Geçmişi mutluluklar içinde olan.

Mutlukhan: Mutlu hükümdar.

Mutlutekin: Özlem ve isteklerine kavuşmuş ve biricik kimse, mutlu şehzade

Mutlutürk: Mutlu Türk.

Muttaki: Sakınan, çekinen, Allah’tan korkan

Mutver: Mutluluk ver, mutlu et

Muvaffak: Başarılı olan, başarı kazanan.

Muvakkar: Ağır başlı olan.

Muzaffer: Zafer kazanan, çok başarılı

Mübarek: Verimli, bereketli. 2. Kutlu.

Mübin: İyiyi kötüyü ayırabilen. 2. Apaçık, besbelli.

Mücahit: Savaşçı, Cihada katılan

Mücap: Duası kabul edilen.

Müçteba: Seçkin, seçilmiş

Müderris: Medrese öğretmeni.

Müdrik: Anlayan, kavrayan. 2. Yaklaşan, ulaşan. 3. Ergin.

Müfit: Faydalı, yararlı

Müjdat: Müjdeler, muştular, sevinçli haber

Mükerrem: Yardımsever, ikram sever

Mükremin: Konuksever, ikram sever

Mükrim: Güler yüzlü.

Mülayim: Yumuşak huylu ağır başlı.

Mülazım: Bir kimseye bağlı olan.

Müldür: Berrak.

Mülhim: İlham eden.

Mülket: Ülke.

Mümin: İnanan, iman eden

Mümtaz: Seçkin, başkalarından ayrı tutulan

Münci: Kurtaran, kurtarıcı.

Münib: Tanrıya yönelmiş kişi.

Münif: Yüksek, ulu.

Münim: Nimet veren, Yedirip içiren. 2. İyiliksever, velinimet

Münip: Tövbe eden. 2. Bereketli yağmur.

Münir: Aydınlatan, ışık veren

Münür: Yüksek, ulu, büyük.

Müren: Irmak, nehir, akarsu.

Mürit: Buyuran. emreden,

Mürsel: Yollanmış, gönderilmiş olan

Mürşit: İrşad eden, doğru yolu gösteren

Müslim: Din bilgisi olan

Müslüm: İslam dininden olan / Teslim olan

Müşfik: Acıyan, şefkat gösteren

Müşir: Haber veren, bildiren, emir ve işaret eden. 2. Mareşal.

Müştak: Özleyen, göreceği gelen

Müzahir: Yardım eden, koruyan, kollayan.

 

Şiddetli Sevgi: Flört Şiddeti | Av. Cansen Erdoğan anlatıyor“Ailene benimle birlikte olduğunu söyleyeceğim! Abine aramızdakileri anlatacağım! Gönderdiğin fotoğrafları İnternet’te yayınlayacağım! Okulda kimseyle konuşmayacaksın! Arkadaşlarınla görüşmeni istemiyorum! Oraya gidemezsin! Bensiz hele bir git, görürsün sen dünya kaç bucakmış…” Bu sözler tanıdık geldi mi? Av. Cansen Erdoğan flört şiddeti kavramını, hangi davranışların flört şiddeti kapsamına girdiğini ve flört şiddetinin ceza hukukundaki yerini Pembenar izleyicileri için anlattı.
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Bugün ortaklı konular gündeminizi meşgul edebilir. Sabah saatlerinde fikir çatışması içinde olabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda endişe içinde olacağınız olaylar yaşayabilirsiniz. . Parasal konularda daha dikkatli olmanızda fayda var. Duygusal yönden bağlayıcı koşullar oluşabilir. Akşam saatlerinde yaratıcı uğraşlar söz konusu olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Eşinizle ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. Sorumlu olduğunuz işleri sağlamlaştırmak için elinizden geleni yapacağınız bir gündesiniz. Sabah saatlerinde iletişim problemlerinden kaynaklı huzursuzluk yaşayabilirsiniz.  Ani tepkiler verebilirsiniz, dikkatli olmanızda fayda var. Akşam saatlerinde sanatsal uğraşlarda bulunabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde hareketli bir gündeminiz olabilir. Sabah saatlerinde iletişimden kaynaklı problemler çıkabilir. Yakın çevrenizle ilgili gelişmelerden etkilenebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda fazla çatışma içinde olmamaya özen gösterin. Dedikodulara kulak asmamanızda fayda var. İlerleyen zamanlarda sezgilerinize daha fazla güvenebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün gündeminizi aşk ilişkiniz oluşturabilir. Sabah saatleri yaşayacağınız fikir çatışmaları sizi biraz rahatsız edebilir. Uğraştığınız işlerde yaratıcılığınızı ön plana koyabilirsiniz. Kendinizi daha rahat ifade edeceğini işleri tercih edebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda ellerinizi kirleteceksiniz. Akşam saatlerinde daha hayalci olabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Ailevi konularda iletişimden kaynaklı problemler çıkabilir. Geçmişe ait konularda abartılı tavırlar keyfinizi kaçırabilir. Üzerinde çalıştığınız işlerde ilerleme ve büyüme elde etmek için çaba sarf edebilirsiniz. Yeni temeller atıp, işlerinizi güçlendirmek isteyebilirsiniz.  İlerleyen zamanlarda yaratıcı işlerle ilgilenmek isteyebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün sorumlu olduğunuz konularda çok fazla yazışma ve konuşma içinde olabilirsiniz. İletişim problemlerine dikkat edilmesinde fayda var. Zaman zaman fikir çatışmaları yaşanabilir. Uğraştığınız işlerin sağlam olması için elinizden geleni yapabilirsiniz. Akşam saatlerinde daha akıcı ve keyifli koşullar söz konusu.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün kişisel yeteneklerinizi kullanarak işlerinizde gelişme sağlayabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda kendinizi ifade etmek ve yaratıcılığınızı kullanmak işlerinizi kolaylaştıracaktır. Maddi konularla ilgili başkalarından alacağınız destekler size farklı bakış açısı katabilir. Harcamalarınıza dikkat etmeniz gerekiyor.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün kişisel önem verdiğiniz konular gündeminizi meşgul edebilir. Sabah saatlerinde fikirlerde abartı söz konusu olabilir. İletişimden doğan sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Bedeninizle ilgili konuları ihmal etmemeye özen gösterin. İmaj değişikliği yapacağınız zamanlar var. İlişkilerinizde kendinizi daha hayalperest hissedebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Sabah saatlerinde fikir çatışmasına girmemeye özen gösterin. Bilemediğiniz konularda dolayı yaşayacağınız anlaşmazlıklar gün boyu canınızı sıkabilir. Gizli kalan olaylarla uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda temel atmak isteyebilirsiniz. Akşam saatlerinde yaratıcı ve keyif aldığınız şeylerle uğraşabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün gelecek beklentilerinizle ilgili yeni hedefler koyabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konuların daha fazla içine girip, başarılı olmak isteyebilirsiniz. Sabah saatlerinde yaşayacağınız fikir çatışmaları keyfinizi kaçırabilir. İş hayatınızda alacağınız destekler sizi rahatlatacaktır. Akşam saatlerinde arkadaşlarınızla program yapabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

İş hayatınızda sorumlu olduğunuz konularda yaratıcılığınızı kullanmak ve göz önünde olmak isteyebilirsiniz. Hedeflerinize ulaşmak için ellerinizi kirletmekten çekinmeyeceğiniz bir gündesiniz. Üstlerinizle fikir çatışmasına girmemeye özen gösterin. Annenizle ilgili konuları ihmal etmeyin. İlerleyen zamanlarda sezgileriniz size yol gösterecektir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün yeni ufuklara açılmak için heves duyuyor olabilirsiniz. Özgürleşme isteği içinde yeni planlar yapabilirsiniz. Akademik konula gündeminizi meşgul edebilir. Çalışma arkadaşlarınızla olan ilişkilerinizde bütünü daha rahat görebileceksiniz. Yabancılarla ilgili konularla ilgili uğraşlar içinde olabilirsiniz. Akışta kalın.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber