Çocuklarda sosyal fobi

Herkese merhabalar.

Bugün sizlere birçok çocuğun yaşadığı ve ailelerin de çocuklarını bu durumdan kurtarmaya çalıştığı problemlerden biri olan “Çocuklarda Sosyal Fobi” konusundan bahsetmek istiyorum.

Çocuklarda Sosyal Fobi Nedir?

Sosyal Fobi, çocukların sosyal ortamlarda çevresindeki kişiler tarafından aşağılanacağı, utandırılacağı, rezil olacağı korkusu ile yoğun kaygı yaşaması durumudur.

Çocukta kaygı seviyesi daha düşükse, bulunduğu sosyal ortamdan kaçma davranışını sergiler, eğer ki kaygı seviyesi çok yüksek ise, sosyal yalnızlık ve izolasyon gözlemlenir.

Yaşanan durum, çekingen karakter, kişilik özelliği gibi düşünülebilir fakat bu durum yaygın bir anksiyete bozukluğudur. Bu anksiyete bozukluğunu yaşayan çocuklardaki en belirgin his, gülünç duruma düşme korkusudur.

Bu Belirtilere Dikkat!

Çocuklarda görülen sosyal fobinin en yaygın belirtileri;

-Çevresindeki yetişkinlerle konuşmaktan çekinme,

-Derste sesli okuma, sunum yapma gibi eylemleri yapmaktan çekinme,

-Derste kendisine sorulan soruya, toplulukta cevap vermeye çekinme,

-Öğretmeninden veya arkadaşlarından yardım istemeye çekinme,

-Akranlarıyla oynamak ya da çalışmaktan çekinme,

-Yemek yerken, çevresindekiler tarafından izlenme hissi,

-Hemcinsi ya da karşı cinsle iletişim kurmaya utanma…

Sosyal fobi yaşayan çocuklarda genellikle, titreme, heyecanlanma, ağız kuruluğu, kızarma, kalp çarpıntısı, terleme, gerginlik, midede rahatsızlık, nefes darlığı, bayılma hissi vb. fiziksel belirtiler yaşanır.

Çocuklar bu belirtileri yaşadıkları an, belirtilerin başkaları tarafından fark edileceği, yanlış algılanacağı ve yorumlanacağı ile ilgili de ayrıca kaygı yaşarlar.

Yaşanan bu kaygı da, çocukların kısır döngüye girmesine sebep olabilir. Bu durumda çocuklar genellikle; ağlama, geri çekilme, içine sinme ve kaçma tepkilerini verirler.

Kesin Bir Nedeni Yok!

Sosyal fobinin, bilimsel olarak kesinleşmiş net bir nedeni yoktur. Ancak yapılan araştırmalara göre sosyal fobiyi tetikleyen bazı durumlar mevcuttur. Bunlardan biri aileden geçen genetik yatkınlıktır.

Bunun dışında; ailede çocuğu sosyal fobiye yatkın hale getirecek kaygılı bir rol modelin olması, çekingen bir karaktere sahip olma, başkalarıyla yoğun bir şekilde kıyaslanma, eleştirilme, topluma açılmama, sosyalleşmeme ve aile içinde sınırlı bir yaşam tarzına sahip olma, aşırı korumacı bir aileye sahip olma ve beyindeki bazı biyolojik problemler sosyal fobiye zemin hazırlayan durumlar arasında sayılabilir.

Geç Kalmaktan Korkun…

Çocuklara sosyal fobi tanısı koyabilmek için, uzmanlar çocukla ve çocuğun ailesiyle detaylı bir psikiyatrik görüşme yaparlar. Bazı tıbbi gözlemlerle ve çeşitli formlarla çocuktaki sosyal fobinin şiddeti ölçülür.

Bu problemin farmakolojik ve psikolojik tedavisi vardır. Tanı konan çocuğa, bu durumlarda en çok “bilişsel davranışçı” terapi uygulanır. Terapi sürecinde; aile ve danışana bozukluk hakkında bilgilendirme, danışanın kendini gözlemleyerek farkındalığını arttırma, sosyal beceri ve atılganlık eğitimi, kaçınılan durumlara maruz bırakma, nefes egzersizleri, gevşeme gibi yöntemlerden faydalanılır.

Uygulanacak tedavilerde kesinlikle çocuğun kişisel özellikleri dikkate alınır. Ailelere, çocuklarına yaklaşımları konusunda bazı tavsiyeler verilir.

Bazı durumlarda, psikiyatristler ile ortak çalışılarak çocuğa ilaç tedavisi uygulanabilir.

Tedavi yapılmadan geçirilen her gün çocuk için kayıptır. Tanının konulmasının ardından, tedaviye daha iyi yanıt almak için vakit kaybedilmeden bir uzmana başvurulmalıdır.

Hepinize sağlık ve huzur dolu günler diliyorum.

Mine Ağır

Psikoterapist