Otizmde aba terapisinin önemi

Merhabalar Sevgili Okurlarım,

Bugünkü yazımda otizmli çocuklarımızın tedavisinde kullanılan ve erken dönemde yoğun bireyselleştirilmiş eğitim programı olan ABA terapisini ele alacağız.

ABA, bir tedavi yönteminden ziyade bir uygulama metodudur. Uygulamalı Davranış Analizi olan ABA terapisi yeni olduğu düşünülse de, 70-80 yıla yakın bir geçmişe sahiptir.

Otizmli Çocukların Yaşam Kalitesini Artırıyor ABA terapisinde davranış problemlerinin düzeltilmesi ile çocuğun yaşam kalitesinin yükseltilmesi öncelikli hedeftir.

ABA terapisi, otizmli çocukların yetersiz kaldığı becerileri kazanmada kullanılır. ABA terapisi, davranış öncesi ve sonrasında var olan durumların davranışı etkilediğinden yola çıkan bir yaklaşımdır.

Terapide her bir davranışın teker teker öğretildiği ve davranışları alt davranışlara bölüp basitleştirerek otizmli çocuğun anlayacağı hale getirilir.

ABA yöntemi; özellikle istenmeyen davranışları azaltmayı hedefleyen, davranışları analiz ederek, davranışların sıklığını ve şiddetini tespit ederek, buna uygun bir iyileşme programı hazırlar.

Erken Dönemde Eğitim Büyük Önem Taşıyor

Birçok tedavide olduğu gibi ABA terapisine de erken dönemde yoğun bir eğitim ile başlanmasıyla, otizmli çocukların yaşıtları ile birlikte eğitime devam etmeleri sağlanabilir.

Otizmli bireylerde görülen istenmeyen davranışların ortadan kaldırılmasının yanı sıra alternatif olumlu davranışların kazandırılması terapinin bir diğer amacıdır.

ABA terapisi, otizmli çocuklarda görülen sorunlu davranışların başarıya ulaştırılmasında çok etkindir. Amerika’da haftada 20-40 saatlik alınan eğitimler sonucu otizmli çocukların davranış olarak akranlarını yakaladıkları bilinmektedir.

ABA Terapisinin Özellikleri Nelerdir?

ABA yöntemi, yeni davranışların da nasıl edinileceğini öğreten bir eğitimdir.

ABA terapisinin özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz:

•Özellikle ABA terapisi istenmeyen sorunlu davranışların azalmasını sağlar. Çocuğa hedef davranışlar kazandırılmasına destek olur.

•ABA tedavisinde sonuçlar yoruma dayalı değil, kişiye özel ve objektiftir.

•Alternatif davranışlarının dışında yeni becerilerin de kazandırılmasını hedeflemektedir.

•ABA terapisinde hedef erken dönemde verilmiş olan ABA terapisi sayesinde otizmli çocuğun akranları ile vakit geçirebilmesini sağlamaktır.

•Otizmli çocuğun özellikle istenmeyen davranışlarına etki eden çevresel etkenlerin incelenmesi sağlanır. Bu davranışların kontrol altına alınması sağlanır.

ABA yönteminin uygulanması için belli bir yaş aralığı yoktur ancak erken dönemde başlandığında çok daha verimli ve etkili olduğu bilimsel verilerle kanıtlanmıştır.

ABA terapisi uzman eşliğinde yapılması gereken, oldukça titiz bir çalışmadır. Terapi eğitimi, otizmli bireylerin davranış özellikleri doğrultusunda farklı sürelerde planlanabilir.

Herkese Sağlıklı ve Huzurlu Günler Dilerim.

Farkında Ol, Elini Uzat…

Mine Ağır

Özel Eğitim Öğretmeni, Floortime Terapisti ve Psikoterapist