Morfik Alan Etkisi

Dr.Rupert Sheldrake’e göre; “Evrende bir olay sürekli tekrarlandığında morfik bir alan oluşuyor ve bu alanla kurulan rezonans aynı durumun başka yerlerde de tekrarlanma olasılığını arttırıyor. Yani bir davranış modeli bir kere ortaya çıktığında değişim başlıyor, yeterince uzun süre tekrar edildiğinde ise bunun morfik rezonansı tüm türü etkiliyor.”

"Teorinin en önemli noktası da şu: Morfik rezonansın bir kez yayılmaya başlaması, tüm uzayda ve zamanda genişlemesi demektir. Yani, mekanda oluşan bir morfik alanın, anında bütün diğer yerler üzerinde de etkisi olur; sonuçta da değişim bütün dünyada anında yaşanır."

“Bir şey bir kere öğrenildiğinde alışkanlık kazanmakta, daha sonra türün bir başka üyesi tarafından, çok daha kolay öğrenilebilmektedir. Ünlü bilim adamı Rupert Sheldrake ise bu konuda işi daha da ileriye götürerek, örneğin; Bir araba bir kaç kez kaza yapınca, bunun metalin kendi “morfik ortak alanı” içerisinde bir etkileşim, alışkanlık oluşturacağından, aynı arabanın sık sık kaza yapabileceğini söylüyor."

Yani Morfik Rezonans deyince şunu anlıyoruz:

“Morfik alanlar ”teorisine göre doğada bir tür hafıza mevcuttur.

Bu evrendeki olan biten her şeyi kaydeden bir bilgi havuzudur. Bu morfik alan içerisindeki insanlar bu ortak bilgi havuzu sayesinde birleşebiliyorlar.

Bir bilgi bu kolektif bilince kaydedilir ve evrenin başka bir yerinde eşzamanlı olarak var olabilir.

Birbirlerini hiç tanımayan fakat aynı türden, aynı frekansta olan varlıkların mekân ve zaman farkına rağmen aralarında şuursal bir “ortak alan” oluşturup, birbirlerini etkilemeleri olayına bilim adamları “morfik alan” adını vermekteler.

Şöyle bir şey okumuştum:

“Eğer birisi, belli bir grubun bilgi ve deneyimlerini paylaşmak istiyorsa, morfik alanda, bu grubun akımlarıyla etkileşime girmelidir. Bu süreç ne kadar sıklıkla tekrarlanırsa, izler o kadar belirgin olur. Yani, eğer birisi belli bir ruhsal deneyim yaşamak istiyorsa, geleneğin en sıklıkla tekrarlanan uygulamalarını yerine getirmeli ve bunu da mümkün olabildiğince aslına sadık kalarak yapmalıdır. Asli uygulamalarda yapılacak herhangi bir değişiklik örneğin modernize etmek, etkileşimi bozar ve etkiyi azaltır. Uygulamalar, geleneksel formlarına ne denli sadık kalınarak yapılırsa, kişi bunlardan o denli fayda sağlayacaktır.”

Bir grubun üyesi bir davranışı öğrendiği zaman, grubun etkileme alanı, gücü artmaya başlamaktadır. Eğer davranış üyeler tarafından ne kadar çok ve aslına uygun olarak tekrarlanırsa, bunun oluşturduğu “ortak-morfik alan” o frekansta olan bütün grubun üyelerini etkilemektedir. Düşünceler, eylemler zaman ve mekân sınırı olmaksızın grubun diğer üyelerine de ulaşmaktadır.

“Morfik alanlar” aynı türden, frekanstan olan varlıkların düşünsel, eylemsel, inançsal paylaşım alanını oluşturmaktadırlar. Bir düşünce formu, kendisininkine benzeyen düşünce kalıplarından (frekanslardan) oluşmuş topluluğun ortak alanı ile rezonansa girerek, bu grubun kolektif ortak belleğini oluşturmaktadır. Bu alanın etkisi grubun her bir üyesi ile zenginleşip, güçlenirken, her üye de bu “ortak belleğe” bağlanmaktadır. Bu morfik alan içinde olan kişileri etkisi altına alır.

Biz hiç farkında olmasak da atom altı boyut itibari ile bizimle aynı frekanstan varlıklar arasında bağlantılar her an oluşmakta.

Yani siz bir gruba dâhil olup o grubunun uygulamalarını aslına sadık bir şekilde yaparsanız bir süre sonra o grupla etkileşim içerine girip güçlenebilirsiniz. (maddi manevi)

Bizim grup olarak yaptığımız enerji çalışmalarının amacıda budur!

Nur Demir

Sevgiler tüüm kalbimden:)

instagram.com/nrlblog/

You tube da Nur Demir

http://nrlstyle.blogspot.com.tr/

https://www.facebook.com/NrlStyle/