Olmadı, olmayacak demek değil

Dua edeceğiniz zaman hemen önce aklınıza şu ayeti getirin.

"Rabbul alemin olan Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz"

(81. Tekvir: 29)

Duanın tesirini kesen en önemli güç kişinin kendisinde bulunan vehim vesvese kuvvesidir. Şeksiz şüphesiz kabul olacağından emin olarak dua edilmeli.

(Yani "inanç" frekansına çıkın)

Bir çocuk anne babasından bir şey istediğinde yapabileceğinden en ufak şüphe duymaz.

İşte kul Rabbi ile olan ilişkisini önce bu seviyeye getirmeli!

En ufak bir şüphe bile duymamalısınız ondan bir şey istediğinizde!

Allah kabul etmeyeceği duayı kuluna ettirmezmiş. Bir şeyi istemek ona nail olacaksınız demektir.

Yani Allah size dua etmeyi nasip ettiyse duanızı da kabul edecektir.

O halde şu an dua edebiliyorsam demek ki dileğim bana verilecek.

Çünkü yine bir başka Ayette diyor Allah;

"Beni çağıran bana dua eden kişiye çağırdığı, dua ettiği anda icabet ederim."

Bakara 186

 

Gecikmeler sizi umutsuzluğa düşürmesin

Olmadı olmayacağı anlamına gelmez!

Dileğinizin gerçekleşmesi için acele etmeyin, bir şeyin olması için bazen belli bir zaman geçmesi ve gerekli şartların oluşması gerekir.

Size ait olan size mutlaka gelecektir.

İstediğiniz gibi olmuyorsa da mutlaka başka bir surette gelir.

Akışa bırakın. Sessizce İzleyin sadece..

İbn Arabi Fütuhat-ı Mekkiye'de şöyle anlatmış.

Maslahat geciktirmeyi gerektirmişse icabet gecikir. (Uygun şartlar oluşuncaya kadar)

Böyle bir durumda mümin onun mertebesini suçlamaz.

Maslahat hızla icabeti gerektirirse cevap da hızlanır.

*Maslahat, sözlükte “doğru, düzgün ve kusursuz olma; iyilik, uygunluk, yarayışlılık” gibi mânalar içeren salâh kelimesinden türetilmiş olup “bir şeyin maksada uygun özellikte olması, fesadın zıddı, iyi, uygun, elverişli, yararlı, iyi olana ulaştıran” anlamlarına gelir;

Nur Demir

Sevgiler tüüm kalbimden:)

instagram.com/nrlblog/

https://www.facebook.com/NrlStyle/