Kamburluk ve Korse Kullanımı

Korse Kullanımı Kamburluğu Azaltır mı?

Sağlıklı bir insanın omurgasına arkadan bakıldığında omurga tamamen düz bir hat şeklinde, yandan bakıldığında ise bel ve boyun bölgesinde öne doğru hafif kavisli (lordoz) ve sırt bölgesinde ise arkaya doğru hafif bir kamburluk “kifoz“ olmalıdır. Omurganın torakal yani sırt bölgesinde yer alan fizyolojik olarak normal kabul edilen kifoz açısı 20-55 derecedir. Bu snırların ötesindeki kifoz açısı kifoz (kamburluk) olarak isimlendirilmektedir.

Kifoz (kamburluk), doğuştan veya belirli bir yaştan sonra duruş bozukluğuna bağlı olarak ortaya çıkabilir. Günümüzde daha sıklıkla görülen kifoz tipi yanlış pozisyonda durmaya bağlı gelişen ‘’postüral kifoz’’ dur.

Postüral kifoza neden olan faktörler

-Omurga çevresindeki kas kuvvetlerinde dengesizlik

-Ergonomik olmayan oturma ve yatma pozisyonları

-Fiziksel kondüsyon yetersizliği

-Uzun süreli tablet, bilgisayar ve cep telefonu kullanımı olarak sayılabilir.

Postüral kifozun tedavisinde kifoza özel egzersiz tedavisi, postüral eğitim, ev ve iş yerindeki ergonomik düzenlemeler ile büyük oranda ilerleme sağlanmaktadır.

Dik duruş korsesi

Kifoz tedavisinde son zamanlarda dik duruş korsesinin kullanımına ve faydasına dair farklı görüşler bulunmaktadır. Bir çok uzman dik duruş korsesini orta seviyeli ve cerrahi tedavi gerektirmeyen kifozu olan kişiler için önerebilmektedir.

Bilimsel Çalışmalar Dik duruş korsesi ile ilgili ne diyor?

-40 derecenin üzerinde kifozu olan kişilerin yer aldığı bir çalışmada haftada üç gün kifoza özel egzersiz programı uygulanmış ve 3. ayın sonunda kifoz derecelerinde ortalama 6 derecelik bir azalma görülmüştür.

-50 derecenin üzerinde kifozu olan kişilerin yer aldığı bir diğer çalışmada ise 3. ayın sonunda kamburluk derecesinde yaklaşık olarak 1,5 derecelik bir azalma olduğu görülmüştür. Diğer tedaviler ile karşılaştırıldığında bu oranın oldukça az olduğu görülmektedir.

-Bir başka çalışmada ise korse kullanan gruptaki kişilerde öne doğru eğilmeyi engellediği için bazı sırt kaslarının aktivasyonunda azalma olduğu tespit edilmiştir. Omuzları önde olan kişiler içinse postürü düzeltici etkisi olduğu görülmüştür.

Literatürün ışığında, kifozun uygun egzersiz tedavileriyle azaltılabileceğini ve dik duruş korsesinin kısa süreli olarak kullanımında posüral farkındalık sağladığı için kullanılabileceğini ancak uzun dönem kullanıldığında beklenildiği kadar fayda sağlamadığı söylenebilir.