Aidat borcunun ilanı

Hepimizin alışık olduğu bir uygulamadır, asansörlerin aynalarına veya bina girişindeki panolara asılır. Bilin bakalım nedir? Cevabınızı duyar gibiyim. Evet, aidatını ödemeyenlerin listesi ve yanında borç miktarı.

Malum bunun amacı ödeme yapmayanları toplum önünde rencide ederek ödemeye zorlamak oluyor genellikle.

Bu uygulama hala var olmakla birlikte kişisel veri koruması bakımından değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum.

Binanın giderlerine katılmak, aidat borçlarını ödemek apartmandaki bağımsız bölümü sakininin bir yükümlülüğü olmakla birlikte bu yükümlülüğün ve diğer yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde Kat Mülkiyeti Kanunu’nun koyduğu temel kurallar var. Kanun, apartman sakinlerince ödenmeyen aidatlar bakımından, yöneticiye dava ve icra takibi yolunu açmaktadır. Ancak borçluların isimlerini ve borç miktarlarını ilanen duyurma yöntemine kanunda yer verilmemiştir.

İlanen duyurma yönetiminin kişisel veri ihlali uygulamasının bir örneği olduğu çok açık olmakla birlikte kişisel verinin ne olduğunun altını çizmekte fayda var.

Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Kişinin isim ve borç bilgisi, genel nitelikli bir kişisel veridir. Genel nitelikli kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası olmadan kanunda sayılan özel durumlar haricinde aktarılamaz.

Aidat borçlarını ödemeyen apartman sakinlerinin borçlarının panoya asılarak ilanen duyurulması, kişisel verilerin üçüncü kişilerle paylaşımıdır. Kişinin açık rızasının bulunmuyorsa, kişisel verinin hukuka aykırı olarak aktarımı söz konusu olacaktır. Bu durumda kişi zarar görüyorsa somut olayın durumuna göre maddi ve manevi tazminat talep edebileceği gibi, KVKK’ya idari ve savcılığa cezai şikayet haklarını kullanabilecektir.

Av. Oğuz Kara

(kara@oguzkara.av.tr)