Arama motorlarında unutulma

Geçmişin insanın peşini bırakmaması, dijital ortamlardaki kayıtların uzun süre kalması, bazen çok acı verici olabiliyor. Ancak buna tahammül etmek zorunda değilsiniz. Unutulma hakkınız olduğunu biliyor muydunuz?

Unutulma hakkı, “geçmişte yaşanılan olumsuz olayların ve/veya kişisel verilerin silinmesini ve yayılmasının önlemesini isteme hakkı” olarak tanımlanıyor.

Dijital platformlardaki ve arama motorlarındaki kayıtların uzun süre kalması, silinememesi, yayılması, kişilerin “kişisel verilerinin ihlali” olarak kabul ediliyor.

Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (Kurul) yakın zamanda önemli bir karara imza attı. Kurul’un 23.06.2020 tarihli kararının konusu kişilerin ad ve soyadı ile arama motorları üzerinden yapılan aramalarda çıkan sonuçların indeksten çıkarılmasına yönelik taleplerdi.

Kurul söz konusu kararında:

-Arama motorlarını, üçüncü taraflara ait internette topladıkları verilerin işlenmesinin amaç ve vasıtalarını belirledikleri göz önünde bulundurularak "veri sorumlusu" olarak kabul etmiş,

-Arama motorları tarafından gerçekleştirilen faaliyetleri ‘kişisel veri işleme” faaliyeti olarak değerlendirmiştir.

Karardaki tespitler oldukça yerindedir. Nitekim, arama motorunun işletmecisi otomatik, düzenli ve sistematik olarak internette yayınlanan bilgiyi bulmakta, daha sonra kendi indeksleme programları çerçevesinde alıp, kaydetmekte, organize ettiği kişisel verileri arama sonuçlarının listesi formunda düzenlemekte, sunucuları üzerinde saklamakta, belirli durumlarda açıklamakta ve kullanıcılarına sunmaktadır.

Kararda, ilgili kişilerin, arama motorları üzerinden kendi ad ve soyadları ile yapılacak aramalar neticesinde gösterilen sonuçların indeksten çıkarılmasına yönelik taleplerinin veri sorumlusu arama motorları tarafından reddedilmesi veya taleplerine cevap verilmemesi halinde Kurul’a başvuruda bulunmalarının mümkün olduğu ifade edilmiştir. Kişilerin aynı zamanda doğrudan yargı yoluna başvurmalarının da mümkün bulunduğu özellikle belirtilmiştir.

Bu kararda yer alan hususların arama motoru işleticisi şirketlere bildirilmesi ve ilgili kişilerce internet siteleri üzerinden unutulma hakkının uygulanabilmesini teminen iletişim kanallarının ülkemiz vatandaşları tarafından da kullanılabilmesine yönelik gerekli aksiyonların alınmasının sağlanması gerektiği kararda özellikle yer almıştır.

Av. Oğuz Kara

(kara@oguzkara.av.tr)