Dijitalleşirken hacklenme

Covid-19 salgınının getirdiği en büyük etki ve değişikliklerden biri de elektronik ortama hızlı bir geçiş yapılması oldu. Covid-19 ‘un beraberinde getirdiği koşullar ile birlikte, insanlar gündelik işlerini elektronik ortam üzerinden yerine getirdiler, gündelik ihtiyaçlarını elektronik ortam aracılığıyla karşıladılar. Çoğu kişi mesleklerini elektronik ortam üzerinden icra ettiler ve dahası bu sistemler sayesinde hizmet sundular. Ve hepimizin malumu, e-ticaret ve online alışverişlerde büyük bir atış yaşandı.

Bu digital geçiş hayatımızda büyük kolaylıklara vesile olsa da beraberinde birtakım problemleri de getirdi. Bu problemlerin başında da siber güvenliği sarsan hacking eylemleri geliyor. Bu yazımda hacking eylemlerinden ve bu eylemlerin cezai boyutundan bahsedeceğim.

Öncelikle hacking ne demektir? Hacking diye tabir edilen eylemler, bilişim sistemine yetkisiz ve izinsiz erişim sağlanması olarak ifade edilebilir. Yani, herhangi bir kişinin, bilişim sistemine sahibinin bilgisi ve rızası olmaksızın erişmesidir.

Peki bu eylemler suç mudur? Evet. Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de hacking eylemleri eylemler suç olarak kabul ediliyor. Genelde bu suçlar ile başkaca ihlaller de yapılıyor ve diğer suçların oluşmasına da zemin hazırlanıyor.

Yeri gelmişken sık görülen birkaç hususa da değinmek istiyorum. Özellikle bu dönemde birçok insan internet ortamında alışverişlerini yapıyor. İnsanlar online ortamdan alışverişlerini yaparlarken güvenli olmayan linklere giriş yaparak bilgisayarlarına, e-postalarına hukuka aykırı olarak erişilmesine olanak sağlıyorlar.

Keza, Covid-19’un meydana getirdiği sıkıntılı durum kullanılarak sahte SMS ve e-postalar ile insanların kredi kartı bilgileri elde edilmeye çalışıldı. Birçok insan "yardım" başlığı altında çeşitli güvenli olmayan sitelere yönlendirildi ve bu kişilerin çeşitli bilgileri hukuka aykırı yollarla elde edildi. Bu ve buna benzer çoğaltabileceğim eylemler beraberinde birçok suçun oluşmasına zemin hazırladı. Esasında bu eylemler öncelikle bilişim sistemine hukuka aykırı yollarla girme suçunu oluşturuyor. Bu suç 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 243. maddesinde düzenlenen özel bir suç tipi.

Söz konusu madde, “Bir bilişim sisteminin bütününe veya bir kısmına, hukuka aykırı olarak giren veya orada kalmaya devam eden kimseye bir yıla kadar hapis veya adli para cezası verilir. Bu fiil nedeniyle sistemin içerdiği veriler yok olur veya değişirse, altı aydan iki yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.” şeklinde düzenleniyor.

Dijitalleşmenin gittikçe arttığı bu dönemde, hackleme olaylarına karşı dikkatli olmakta fayda var. Bu bakımdan güvenilir olmayan linklere tıklanmaması ve kişisel veri paylaşımı yapılmaması oldukça önemli. Her halükarda herhangi siber güvenlik riski, hackleme olayında ise derhal yasal merciilere başvuru yapılması gerekiyor.

Av. Oğuz Kara

(kara@oguzkara.av.tr)