Yazılarını ilgiyle takip ettiğim Mete Belovacıklı geçtiğimiz günlerde “Koronavirüs’ün Karanlık Yüzü”nü yazmıştı. Bu yazıya özellikle dikkat çekmek gerektiğini düşünüyorum.

Koronavirüsün pek çok varyasyonu karanlık ve bu karanlık durumlardan birisi de “artan aile içi şiddet vakaları”…

Alınan verilere göre koronavirüs döneminde suç işleme oranlarında büyük bir azalma varken, #evdekal politikası gereği evde kalan aile bireyleri arasında şiddet uygulamaları sıkça görülüyor. Aile içi şiddet ülkemizin en büyük sorunlarından... Ancak bu dönem sadece bizim değil dünyanın da temel sorunlarından birisi olarak karşımıza çıkıyor. Birleşmiş Milletler’in koronavirüs döneminde kadına yönelik şiddete yönelik hazırladığı raporun verileri de tüyler ürpertici. Rapora göre Fransa, Singapur, Arjantin ve Güney Kıbrıs’ta aile şiddetin %20-%33 oranlarında arttığı görülüyor. Farklı ülkelerde de durumların pek değişmediğini düşünüyorum.

Peki Türkiye’de durum nasıl?

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun Mart 2020 ve Nisan 2020 raporuna göre durum içler acısı: Mart ayında 29 kadın cinayeti; 20 şüpheli kadın ölümü, Nisan ayında 20 kadın cinayeti; 20 kadın şüpheli ölümü var.

Raporda da değinildiği üzere “Kadınlar en çok şiddet gördükleri evlerde kalmak zorunda. O nedenle mevcut koşullarda, kadınlar için ayrı önlemlerin alınması hayati önem taşıyor.”

Şiddet mağdurları bu dönem virüs riski sebebiyle hastaneye gidip darp raporu almaktan çekiniyor ve nöbetçi mahkeme uygulaması ile bu dönem hukuki çözüm alma mekanizması oldukça yavaş ilerliyor.

Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi - ŞÖNİM'lerden alınan bilgilere göre, sığınma evlerinde şiddet tehdidi altında bulunan kadınlar dışında yeni başvuru kabul edilmiyor. Örneğin kapasite sıkıntısı yaşandığı için yalnızca barınma talep eden kadınlar sığınma evine kabul edilemiyor.

Adalete ulaşma ve hukuki tedbirlerin alınmasında yaşanan gecikmelere özellikle dikkat çekmekle birlikte şiddet mağdurlarını özellikle cesaretlendirmek istiyorum. Her ne olursa olsun şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi olan kadınlara ve tehlike altındaki diğer aile üyelerine çağrım var:

6284 sayılı Kanun sizi korumak adına çıkarılmış bir kanun.

Şiddet, fiziksel olabildiği gibi, psikolojik ve ekonomik yönüyle de kendini gösterebilir.

Şiddet uygulaması ve hatta tehlikesi olduğu anda 155’i arayabileceğiniz gibi bulunduğunuz yargı çevresindeki aile mahkemesinde de başvurabilirsiniz.

Kanun size şiddet uygulayıcısını (eşiniz bile olsa) evinizden uzak tutma, sizinle iletişim kurmasını yasaklama ve benzer birçok koruma olanağını veriyor. Ve hatta uzaklaştırma süresi içerisinde karşı taraftan nafaka talep etme hakkınız dahi var.

Şikayetiniz üzerine “delil sunmaya dahi” gerek olmaksızın korunmanız için karar alabiliyorsunuz.

Mahkemenin koruma kararına aykırı hareket edilmesi halinde 3 gün ila 10 gün arasında hapis cezası yaptırımı devreye giriyor.

Bu dönem 6284 sayılı Kanun’un etkin uygulanması adına farklı mekanizmalar geliştirilmesi gerekiyor, bu bir gerçek. Ancak, yukarıdaki notlarımızın özellikle altını çizelim ki- koronavirüs, şiddet tehlikesi altında olanları veya şiddet mağdurlarını kesinlikle demotive etmesin. Şiddet tehlikesi altındakiler, kolluk kuvvetlerinden yardım isteyebilirler. Unutmasınlar ki aile mahkemesi çoğunlukla hastane darp raporu, tanık vb. delil dahi talep etmeden koruma kararı vermekte.

Av. Oğuz Kara

(kara@oguzkara.av.tr)

Kaynaklar:

https://www.milliyet.com.tr/yazarlar/mete-belovacikli/koronavirusun-karanlik-yuzu-6187355

https://www.oguzkara.av.tr/post/kad%C4%B1na-kar%C5%9F%C4%B1-artarak-i-lerleyen-%C5%9Fiddet

http://kadincinayetlerinidurduracagiz.net/aciklamalar/2906/korona-gunlerinde-kadinlar-icin-siginmaevleri-raporu

http://kadincinayetlerinidurduracagiz.net/veriler/2901/kadin-cinayetlerini-durduracagiz-platformu-mart-2020-raporu

http://kadincinayetlerinidurduracagiz.net/veriler/2911/kadin-cinayetlerini-durduracagiz-platformu-nisan-2020-raporu