İşyerinde sosyal medya

İşyerinde sosyal medya hesaplarınıza bakıyor musunuz? Bir daha düşünün derim.

Bana işveren müvekkillerim sık sorduğu sorulardan biridir: Çalışanlarım işyerinde sosyal medya paylaşımları yapıyor, özel telefon görüşmeleri yapıyor. Bunu yapabilirler mi?

Cevabım genelde “Hayır” oluyor. Neden “Hayır”, cevabı aslında hizmet sözleşmesinde gizli.

İşveren ve çalışan hizmet sözleşmesi yaparak, görülecek hizmet karşılığı bir ücret ödenmesini kararlaştırıyorlar. Hizmetin kapsamı ve süresi gerek kanunla gerekse de tarafların yaptıkları sözleşmeyle düzenleniyor. Çalışan, kendisine ücreti ödenen ve iş görmeyi taahhüt ettiği mesai saatleri içerisinde gerçekten de işine odaklanmak ve çalışmak zorunda. Hatta bu iş görmenin sağlanması için işverence çalışana gerekiyorsa bilgisayar, tablet, telefon gibi araçlar da verilmeli ki iş görülsün.

En çok karşılaştığımız olay ise işverence verilen bilgisayarlarda, telefonlarda mesai saatleri içinde paylaşım yapılması veya mesai saatleri içinde telefon görüşmesi yapılması… Bu konu sıkça mahkeme dosyalarına da taşınıyor.

Çalışanın işyeri bilgisayar ve telefonunu şahsi işleri ve şahsi iletişim amaçları için kullanması, yerleşik mahkeme kararlarına, çalışanın hizmet sözleşmesi gereği iş görme yükümlülüğünü yeterince yerine getirmemesi olarak kabul ediliyor ve bu durum işverenin sözleşmeyi geçerli nedenle feshetmesine imkan tanıyor.

Bu sınırlama sadece işveri araçlarından ibaret değil; işyerindeki internet ve telefon hattının çalışanlar tarafından özel amaçlı kullanımı da yasak. Ancak bu yasak istisnaen acil durumlarda ve işine ilişkin sebeplerden dolayı meşru bir şekilde delinebiliyor. Çalışanın, işverenin açıkça yasaklamasına rağmen interneti veya telefonu özel amaçlı kullanmasında önceden ihtara gerek olmaksızın iş sözleşmesi feshedilebileceği gibi; çalışanın ahlaka aykırı veya suç teşkil edebilecek türde resimleri, videoları işletmenin veri taşıyıcısına indirmesi ve yüklemesi halinde ihtara gerek olmadan sözleşme feshedilebiliyor.

Ancak dikkat edilmesi gereken bir husus var: Mesai saatleri.

Çalışan mesai saatleri dışında kendi iletişim araçlarıyla ve yine kendisinin internet- telefon imkânlarıyla şahsi sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda pek tabi bulunabilir. Yargıtay’a yansıyan bir davada; çalışanın paylaşımlarının işyeri bilgisayarından yapıldığı kanıtlanamadığı için işverenin savunması reddedildi. Yargıtay bu dosyada fikir ve ifade hürriyetine dayandı. Gerçekten de çalışanın işverenin araç-gereçlerini ve imkânlarını kullanmadığı, mesai saatleri dışında veya dinlenme aralarında kurduğu her türlü iletişim anayasal güvence altında bulunan haberleşme özgürlüğü, fikir ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilecektir.

Av. Oğuz Kara

(kara@oguzkara.av.tr)