Uzaktan çalışma sözleşmesi

Bol kanun değişikliği yaşanan, Resmi Gazete’nin yoğun okunduğu günlerden geçiyoruz.

İçinde bulunduğumuz ay içerisinde çıkarılan “Uzaktan Çalışma Yönetmeliği” bu yoğun gündem arasında ilgi görmeyi hak eden bir düzenleme… Bu sebeple Uzaktan Çalışma Yönetmeliği (Yönetmelik) ile ilgili beş bölümden oluşan bir yazı dizisine başlıyorum.

Yazı dizisinin ilk bölümü, yani bugünkü yazım, “uzaktan çalışma sözleşmesi” hakkında olacak.

Kendisiyle yeni tanışacağımız uzaktan çalışma sözleşmesinin geçerlilik şartları ve içermesi gereken hususları detaylıca incelemek gerekiyor.

10.03.2021 tarihi itibariyle yürürlüğe giren Yönetmelik uyarınca, sözleşmenin kesinlikle yazılı yapılması, işçi ve işverenin imzalarını taşıması gerekiyor. Bu imza ıslak imza olabileceği gibi elektronik imza da olabilir. Diğer yandan uygulamada çalışanlarda elektronik imza kullanımı yaygın olmadığı için ıslak imzalı sözleşmeleri daha sık göreceğimiz kanaatindeyim.

Yazılı yapılacak bu sözleşmede işçi ve işverenin bazı konuları kararlaştırmaları gerekiyor. Bunlar neler? Sözleşmede, işin tanımı, yapılma şekli, işin süresi ve yeri, ücret ve ücretin ödenmesine ilişkin hususlar, işveren tarafından sağlanan iş araçları, ekipman ve bunların korunmasına ilişkin yükümlülükler, işverenin işçiyle iletişim kurması ile genel ve özel çalışma şartlarına ilişkin hükümlere ilişkin başlıklar ve mutabakatların yer alması gerekiyor.

Sözleşmenin geçerlilik şartını ve içermesi gereken hususları belirttik. Peki uzaktan çalışma istihdamına geçiş nasıl olacak?

(1) Yeni istihdam edilecek çalışanla başlayacak iş ilişkisi doğrudan uzaktan çalışma sözleşmesi ile kurulabilir; diğer yandan iş sözleşmesi yanında uzaktan çalışma sözleşmesi de ayrıca imzalanabilir.

(2) İstihdam yeni değilse, hâlihazırda işyerinde çalışan işçinin iş sözleşmesi, işçinin ve işverenin anlaşması halinde, uzaktan çalışma sözleşmesine çevrilebilir. Bu ihtimalde hazırlanacak uzaktan çalışma sözleşmesinde belirtilen şartların yer alması önem kazanacaktır.

(3) İşçi ve işveren arasında uzaktan çalışmaya ilişkin mutabakat olmadığını, işçinin süregelen zamanda içerisinde uzaktan çalışma istediğini varsayalım. Bu durumda işçinin uzaktan çalışma talebini yazılı olarak işverene sunması gerekiyor. İşverenin ise bu talebi otuz gün içinde değerlendirmesi ve işçiye dönüş yapması gerekiyor. İşverenin uzaktan çalışma talebini kabulü halinde yazılı bir uzaktan çalışma sözleşmesi yapılması gerekiyor.

(4) İşverenin süregelen zamanda işçiden uzaktan çalışma sistemine geçmesini talep etmesi halinde ne olacak? İş sözleşmesi üzerinde işverenin tek taraflı değişiklik yapma yetkisi bulunmadığı için bu talebini yazılı olarak iletmeli ve işçi de bu talebi altı işgünü içinde yazılı olarak kabul etmelidir. Yine bu halde de taraflar arasında yazılı bir uzaktan çalışma sözleşmesi yapılması mecburiyeti doğacaktır.

Yukarıda sayılan hususlar ve geçerlilik şartları uzaktan çalışma sistemiyle istihdam için söz konusu olup, zorlayıcı nedenlerle geçici süreli uzaktan çalışmalarda uygulanmayacaktır. Uzaktan çalışmanın mevzuatta belirtilen zorlayıcı nedenlerle işyerinin tamamında veya bir bölümünde uygulanacak olması halinde uzaktan çalışmaya geçiş için işçinin talebi veya onayı aranmayacaktır.

Yazı dizimizin ikinci bölümünde “Uzaktan Çalışma Uygulamaları” konusunu ele alacağım.

Av. Oğuz Kara

(kara@oguzkara.av.tr)