Genetik inceleme yöntemiyle embriyoya genetik tanı yapılarak 38 - 42 yaş arası hastalarda yaş faktörünün etkisi ortadan kalkabilir. Böylece gebelik başarısı 35 yaş altı tüp bebek başarısı ile aynı seviyeye gelebilir.

Preimplantasyon Genetik Tanı (PGT), embriyo transferi öncesi embriyolardan hücre örneği alınarak gerçekleştirilen bir işlemdir. Bu işlemde elde edilen embriyolarda yapılan genetik incelemelerle, doğacak bebekteki sayısal ve yapısal kromozom bozuklukları, talasemi ve kistik fibroz gibi tek gen hastalıkları belirlenmektedir.

Sağlıklı Embriyolar

Embriyoların genetik testi yapılarak, anne adaylarına yalnızca genetik yapısı sağlıklı olan embriyoların transferi yapılır böylece anormal gebelik oluşumu önlenir ve sağlıklı bebek doğumları sağlanır. Tüp bebek tedavisinde gerçekleştirilen genetik uygulamalar sayesinde, çoğul gebelik ihtimali, düşük riski ve gebeliğin tıbben sonlandırılma ihtiyacı azalmaktadır.

PGT ile tüp bebek uygulanmasıyla başarı şansı artmaktadır. Bebeğin sağlıklı olmasının yanı sıra gebeliğin kendisi de daha başarılı geçmektedir. PGT embriyolarınıza, size ve bebeğinize zarar vermeyen bir testtir.

Kimlere PGT Uygulanmalıdır?

PGT için çiftlerde bazı özel koşulların mevcut olması gerekmektedir. Cerrahi girişim gerektirmeyen, sadece anne adayından alınan kan örneği ile test yapılmaktadır. Özellikle ailesinde genetik hastalıklara sahip olanlar bu konuda daha dikkatli davranmalıdır.

Preimplantasyon Genetik Tanı (PGT);
Kromozom bozukluğuna sahip gebelik geçmişi olan annelere,
Tek gen hastalıkları konusunda risk taşıyan çiftlere
Birden fazla düşük geçirmiş annelere
36 yaşının üzerindeki anne adaylarına
Erkek infertilitesine (kısırlık) sahip olunan durumlarda
Genetik hastalık taşıyan çiftlere
Birkaç defa tüp bebek tedavisi başarısız olan çiftlere uygulanmaktadır.

9. Haftadan Sonra Test

Genellikle bu tür testler 9. gebelik haftasından sonra yapılmaktadır. Doğruluk oranının artması ise anne kanında bulunan bebeğe ait fonksiyonların zamanla gelişimine bağlıdır. 11-14 hafta arası en erken yaptırılan test olan 2’li tarama testine göre, prenatal tanı testi daha erken zamanda yaptırılabilir. Bu da testin önemli bir avantajı olarak karşımıza çıkmaktadır.