Ay tutulması: Farkındalık zamanı

Duygusal ihtiyaçlarımıza odaklanmak için önemli bir dolunaydayız

Tutulma mevsiminden geçiyoruz. 26 Aralık’ta Oğlak burcundaki Güneş tutulmasının ardından bu kez Yengeç burcunda bir Ay tutulması gerçekleşiyor. İçinde bulunduğumuz dönemde ay düğümleri Yengeç/Oğlak ekseninde yer almaktalar. Bu nedenle, bir yandan kurulu düzenler, kurallar, sisteme ait konular, kurumsal işler ve tepede olma isteği hayatımızda bozulmalara ve artık değiştirilmesi gereken koşullara işaret ederken, hayat bize kendi özelimizde, sevdiklerimiz ve yakın olduklarımızla daha fazla bir araya gelme, kendi güvenliğimizi ve huzurumuzu yeniden inşa etme konusunda ilerleyebileceğimizi, Yengeç yönünde hareket edersek daha sağlık bir yol içinde olabileceğimizi açıklamakta.

İşte bu bakımdan 10 Ocak’ta Yengeç burcunda gerçekleşecek Ay tutulması (dolunay) tüm bu konuları daha fazla dikkat çekici kılmakta. Dolunaylar aydınlanma ve farkındalık zamanlarıdır. Ay tutulmaları bu farkındalığı çok daha yüksek ve çarpıcı hale getirirler. Bu nedenle, Ocak ayının ilk yarısında, özellikle 10’u civarında bizi duygusal alanda, kendimizi güvende duymak istediğimiz ve huzur istediğimiz konularda önemli travmalar ya da kısıtlamalar içinde bulabiliriz. Ay tutulması Merkür, Satürn ve Pluton birleşimi ile karşıtlık içinde görülmekte.

Bu dönemde özellikle ilişkilerimiz yönünde önemli kavrayışlar, kararlar ve muhasebeler içinde olacağız. Duygusal isteklerimizin ve ihtiyaçlarımızın, kendimizi güvende hissetmek istediğimiz konuların önemli bir tehdit ve kısıtlama altında kalması, bu yönde konuşmalar, görüşmeler ya da daha fazla anlaşılma isteği yönünde eksiklikler hissedebilir ya da ister istemez bu konularda bir muhasebe yapmak durumunda kalabiliriz. Bu temalar yükselen burcunuza göre bakarsak, Yükselen Koç’lar açısından bu dönemde iş ve sorumluluklar alanında sıkışıklıklar ve baskılar devam ederken, ev ve özel hayata daha fazla dönme ve bu alandaki eksikleri görme ihtiyacı artmakta. Yükselen Boğa’lar kendi inançları ya da fikirleri yönünde katı koşullar ya da uzaklarla ilgili yükümlülükler içinde iken, kendi yakın çevreleri ile yeniden temas ederek duygularını daha iyi ifade etme ihtiyacı içindeler. Yükselen İkizler finansal alanda, ortaklı konularda, miras ya da borçlarla ilgili işlerde kendini baskı altında hissederken, parasal durumunu toparlamak ve kendini güvende hissetmek alanında daha ciddi düşünceler içinde. Yükselen Yengeç’ler evlilikte, ortaklıklarda, başkalarından beklentilerinde ve karşıtlıklar içinde kendini zorlayıcı bir baskı ve yük altında görürken, kendine daha fazla dönmekte ve hayatının dümenini ve kişisel olan şeyleri daha sıkı tutmak ve kendine her bakımdan daha çok özen göstermek durumunda. Yükselen Aslan’lar çalışma koşullarında, iş ortamında, düzen ve sağlık konularında çok fazla yük taşırken, kendi ruhsal yönlerini ihmal etmemeli ve olayları kendi akışına bırakmaya da özen göstermek ihtiyacındalar. Yükselen Başak’lar sevdikleri ile ilgili konularda, aşkta ve çocuklarla ilgili işlerde aşırı yüklü ve baskı altında hissederken, gelecek yönünde, arkadaşlar arasında daha fazla anlayış ve merhamet geliştirmenin ihtiyacında olabilirler.

Yükselen Terazi’ler özellikle ev ve aile ile ilgili konularda kendilerini çok yüklü ve sorumluluk altında hissederlerken, gelecek hedefleri ve iş hayatları, sorumluluklar yönünde yeni muhasebeler içinde olabilirler. Yükselen Akrep’ler zihinsel alanda, kafalarını yoran pek çok konuda, yakın çevrelerinde kendilerini baskı ve kısıtlama altında hissiderlerken, hayata yeniden bakmak ve kendi bakış açılarını yenilemek ihtiyacı içindeler. Yükselen Yay’lar parasal kaynaklar, destekler ve maddi koşullarda önemli yükler ve kısıtlamalar altından geçerken, daha fazla paylaşmak ve duygusal yönden desteklenmek konusunda önemli muhasebeler içindeler. Yükselen Oğlak’lar kişisel alanda, sağlıkta ve yenilikler yapma konusunda kendilerine çok yüklenirken, ilişkilerden, evlilikten ve yakın arkadaşlarından çok şey kazanabilirler. Yükselen Saka’lar bu dönemde kontrol edemedikleri durumlar ve bazı kayıplar içinden geçerken, kendi sağlık ve düzenlerine daha fazla odaklanma ihtiyacı içindeler. Ruh-beden dengesine önem vermeliler. Yükselen Balık’lar gelecek yönünde düşünmek yönünde kendilerini çok baskı altında hissedebilirler. Bu nedenle, hayatın olumlu, yaratıcı ve keyifli yönlerine, aşk hayatına da daha fazla zaman ayırmak ihtiyacında olabilirler.