Balık’ların ilginç özellikleri

Bu burçta büyük bir yaratıcılık gizlidir

Burçlar kuşağının en sonunda yer alan Balık burcunun sembolünde, zıt yönde duran iki balık görülür. Balıklardan birisi ötelere, sınırları belli olmayan, hayal gücüne yönelirken, diğer balık bu dünyaya, maddi olana doğru yönelir. Bu nedenle Balık ikircikli bir burçtur. Bu burcun mizacında ilginçlikler, gariplikler vardır. Balıkların eserekli olduğunu söylenir. Ne yapacağını kestirmek çok zordur. Balık’tan ruhsal açıdan hassas ve sanatsal alanda son derece yaratıcı kişiler çıkabileceği gibi, son derece tembel, aciz ve kendi kendini kurban edenlerin de çıktığını görürüz.

Eğer astrolojik haritanızda Balık burcunda bir gezegenin var ise, Balık o gezegenin ifadesine kendini adayan, idealist davranan ve verici olan özellikler kazandırır. Özellikle yükselen burcu Balık olanların hayatlarına bakıldığında kendilerini çok da akılcı olmayan bir nedenle feda ettiklerini, sorgulamayan bir kabullenme içine girdiklerini görebiliriz. Çoğu zaman Balık’ları uyandırmak ve harekete geçirmek gerekir. Yıllık Güneş dönüşü haritasında da Balık yükseldiği yıllarda daha kabullenici ve hatta bizi kurban eden durumlarla karşılaşabiliriz. Kuşkusuz harita içindeki diğer faktörler de belirleyici olacaktır.

Balık genel olarak duygusal açıdan cömert, kolayca empati kuran, tüm canlılara karşı duyarlı ve evrensel bir yaklaşıma sahiptir. Ancak Balıklar arasında daha yırtıcı ve yıkıcı olanları da olabilir, tıpkı köpekbalıkları gibi. Einstein, Galileo, Alexander Graham Bell gibi biliminsanları, Gabriel Garcia Marquez, Montaigne, Victor Hugo gibi edebiyatçılar ve pek çok sanatçının yanında, Nazilere hizmet eden bir doktor olan ve ölüm meleği olarak adlandırılan Joseph Mengele, yine Naziler arasında Adolf Eichmann, Usma bin Laden, Richard Ramirez gibi katiller de vardır. Zira bu burcun sınırı olmayan şeylere yönelmesi yıkıcılıkta da kontrolsüz bir büyümeye, acımasızlığa yönelebilir.

Balık potansiyelleri en geniş burç gibidir. Hayal güçlerini idealizmleri ile doğru şekilde birleştirdiklerinde, sanatta ve bilimde en üst noktalara ulaşabilirler. Eğer Balık kendine acımayı bırakır ve harekete geçebilir ise, kendi potansiyelini en doğru şekilde gerçekleştirebilir. Bu nedenle, Balık burcunda doğanların ya da bu burcu güçlü olanların haritalarında test eden ve mücadele içeren açılar olduğunda çok daha başarılı olabilirler. Eğer Balıklar kendilerini bırakırlar ve hayatta bir anlam arama arayışında yönsüz ve dağınık kalırlarsa, kendilerini sürekli acılar ile tanımlarsa, bu kez bir hiçlik döngüsüne girerek, başta kendilerine en büyük zararı verebilirler.

Eğer sizin de haritanızda Balık burcu güçlü durumda ise, aynı zıt yöne giden iki balık gibi, hayatınızda ruhsal ve materyalist yönleri daha büyük bir anlayışla bir araya getirerek, kendinizi daha olumlu yönde gerçekleştirebilirsiniz. Hayalgücünüz, büyük empati yeteneğiniz ve sezgileriniz sayesinde büyük adımlar atabilirsiniz.