Baskı ile yeniden yapılan getiren Satürn/Pluton döngüsü hayatımızı yeni bir aşamaya sokuyor

Ortalama 33 yılda, bir yüzyılda 3 kez yan yana gelen Satürn-Pluton çifti bir bakıma tarihi şekillendiren bir melodi gibi bir dizi oluşturuyor. Önceki yazılarımızda savaş döngüsü de adı verilen bu döngünün dünya tarihindeki yansımalarından bahsetmiştik. Yeni güçler ortaya çıkarken, var olan sistemlerde büyük değişiklikler gündeme geliyor. Eskinin ufalandığı, yeni güç merkezlerinin ortaya çıktığı bir dönemdeyiz.

Kuşkusuz kişisel hayatımızda da bu şekillendirici ve mücadele getiren döngünün transit etkisini görebiliriz. Nitekim haritamızda Oğlak burcunun olduğu evin konularında yoğun bir gündem ve belirli kısıtlamalar, bizi zorlayan koşullar var. Yarın, 12 Ocak’ta yaşanacak bu birleşme Oğlak burcunun 22 46 derecesinde gerçekleşirken, bu derece ile 8. Harmonik açı oluşturan doğum günlerinde doğanlar, Satürn/Pluton ikilinin yoğun etkisi altında olacaklar. Bu tarihlerde doğanları ele almadan önce, kısaca bu güçlü transitin Güneş’iniz açısından ne anlama geldiğinden bahsedebilim.

Aşağıda belirttiğim doğum günlerinde doğanlar Satürn/Pluton transitini bir itici güç olarak olumlu yönde kullandıklarında hayatlarında ne olmak istedikleri konusunda, kendilerine güven ve anlam katan konularda güçlü bir sınavdan geçerek, belirli bir amaca, isteğe daha sıkı bir şekilde sarılabilirler. Dayanıklı davranmak, kararlılık göstermek ve kendini yenilemek, korkulardan kurtulmak anahtar kelimeler olacak. Bu sayede kazandıkları karakter ve yenilenme gücü ile birlikte, özellikle 2020 yılında, gelecek yönünde çok önemli temeller atmış olacaklar. Diğer yandan, eğer bu transitin olumsuz yönlerine odaklanırsak, yani kendimizi yenilemek yerine, tembelliği ve güçsüzlüğü rehber edinirsek, korkularımızın bizi ezmesi ve ruhsal açıdan bir cendere içine alarak, gerek hayat yolculuğumuz, yönümüz, kariyerimiz, iş hayatımız, gerekse sağlık ve bedensel açıdan dahi kendimizi hapsedilmiş kısılmış bulabiliriz.

Bu tarihlerde doğanlar dikkat!

Özellikle 10-16 Ocak doğumlu olan Oğlak’lar bu döngüde kendilerini yenileme ve karanlıktan çıkarma konusunda iç güçlerini, kendilerine güvenlerini ortaya koymak durumundalar. Üzerilerinde büyük bit ağırlık ve dönüşüm zorunluluğu var. 9 – 15 Nisan doğumlu Koç’lar açısında özellikle iş hayatında ve sorumluluklar alanında önemli yapısal değişiklikler söz konusu. Bu süreçte otorite ya da baba figürü taşıyan kişilerle yeni bir ilişki geliştirmelere gerekiyor. 11-18 Temmuz doğumlu Yengeç’ler bu dönemde özellikle karşıtlık, düşmanlık ya da evlilik ya da ortaklık gibi ilişkilerden kaynaklanan baskılar altında kendilerini engellenmiş hissedecekleri için, denge, diplomasi geliştirerek, kendilerini daha iyi anlatmayı öğrenerek daha güçlü hissedebilirler. Bu sabırlı olmayı gerektiren bir süreç. 12-18 Ekim doğumlu olan Terazi’ler bu dönemde hayatlarına yeni bir temel atmak, özellikle aile ve ev gibi konularda yeni sorumluluklar alarak, hayatlarında pek çok şeyi resetleyebilirler. Doğal olarak, geçmişten gelen köklerinde, aidiyet alanında da temel değişiklikler yaşanabilir.

Bu tarihler yanında, yukarıdakiler kadar sert ve açık olmasa da, 23-29 Şubat doğumlu Balık’lar, 25-31 Mayıs doğumlu İkizler, 27 Ağustos – 3 Eylül doğumlu Başak’lar ve 26 Kasım – 2 Aralık doğumlu Yay burcundan olanlar da, Satürn/Pluton döngüsünün etkisi altında hayatlarında daha fazla sorumluluk, yenilenme yönünde motivasyon içinde olacaklar. Eğer astrolojik haritanızdaki gezegenlerin yerlerini biliyorsanız, öncü burçların (Koç-Yengeç-Terazi-Oğlak) 19-25 derecelerinde ya da değişken burçların (İkizler-Başak-Yay-Balık) burçlarının 4-10 derecelerinde bulunan gezegenleriniz var ise, yine bu süreçte Satürn/Pluton transitinden o gezegen yolu ile etkileniyorsunuz demektir.