Özellikle Ocak ayına doğru hayatımızı şekillendiren güçlü bir döngüden geçiyoruz

Önümüzdeki aylarda çok önemli bir gezegen döngüsü hayatımız açısından şekillendirici olacak. Uzun bir süredir sözünü ettiğimiz Satürn-Pluton birleşimi 12 Ocak 2020’de Oğlak burcunda gerçekleşecek. Özellikle 10 Ocak’ta Yengeç burcunda gerçekleşecek olan Ay tutulmasının da bu açıdan çok önemli bir tetik etkisi yaratacağını söyleyebiliriz.

Uzun bir süredir sizlere Satürn-Pluton arasındaki döngünün işaret ettiği test edici baskılardan, dönüştürücü temalardan bahsediyorduk. 2019 boyunca transit güney ay düğümü de bu iki gezegenle birleşerek daha yıkıcı ve yıpratıcı koşullar getirdi. Bu transitin getirdiği temaları anlayabilmek için kişisel açıdan Oğlak burcunun haritanızda hangi evde olduğuna bakmalısınız. (Tüm burç ev sistemi ile, yükselen burcunuzdan Oğlak’a kadar sayın, örneğin yükseleniniz Terazi ise Oğlak 4. Evde olacaktır). Bu burcunda bulunduğu evde sizi zorlayan bir basınç, güç mücadelesi, ölüm-kalım savaşı ve ardından gelebilecek yeni bir doğum söz konsu. Hayatınızdaki korkuları yenmek ve aşmak açısından son derece kritik bir döneme girmekteyiz. Hatta 10 Ocak’ta gerçekleşecek olan Ay tutulması bu sözünü ettiğimiz temaların çok daha fazla vurgulanacağını da göstermekte.

Satürn-Pluton birleşiminin yükselen burcunuza göre bazı ana temaları ise şöyle: Yükselen Koç’lar açısından iş hayatında, toplum önünde, mesleki alanda verilen mücadelenin ve baskının en üst seviyelere çıktığı bir dönemde, kendinizi yenileme ve güç kazanma imkanına sahipsiniz. Yükselen Boğa’lar özellikle düşünce ve inançlarında, uzaklarla, yabancılarla ya da eğitime yönelik, akademik konularda, medya gibi konular içinde daha fazla baskı ya da güçlendirici bir dönüşüm içinde olabilirler. Yükselen İkizler, finansal alanda, ortaklı parasal işlerde, eşlerinin maddi konularında ya da miras gibi, krediler ya da mali konular içinde daha kontrollü ve uzun vadeli hareket etmek durumundalar. Yükselen Yengeç’ler özellikle evlilikte, iş ortaklıklarında ya da işte onlara karşıt duran, muhalefet eden  kişilerin neden olduğu baskıları aşmak ve yeniden güç kazanmak için bir dönüşüm içinde olabilirler. Yükselen Aslan’lar açısından bu dönemde sağlık, iş ve çalışma koşulları daha yüklü ve baskı getirici olabilir. Organizasyonel işler, hizmet ve beraber çalıştığınız kişilerle ilgili konuları yeniden düzenleyebilirsiniz. Yükselen Başak’lar aşkta, sevdikleri ile ilgili konularda, çocukları ilgilendiren uğraşlar içinde daha ağır ya da güç ve mücadele gerektiren durumlar içinde olabilir. Bu dönemde hayattan keyif almak pek kolay olmayabilir.

Yükselen Terazi’ler özellikle bu dönemde, aileyi ve yerleşimi, toprağı ilgilendiren konularda, içerisinde gayrimenkullerin söz konusu olduğu, babadan ya da atalardan, geçmişten kaynaklanan bir konu içinde daha fazla dönüşüm ve yenilenme içindeler. Yükselen Akrep’ler özellikle yakın çevrelerinde, kendi zihin dünyalarında, belki eğitim, tasarım ve iletişim alanında yüksek baskılar ve kimi zaman depresif düşünceler içinde olabilirler. Bu yükleri aşmak mümkün. Yükselen Yay’lar özellikle parasal alanda, birikimlerini, belki işteki destek ve kaynaklarını ilgilendiren büyük projeler ya da sorumluluklar altında olabilirler. Yükselen Oğlak’lar kuşkusuz bu süreçte ağır sorumluluklar, yükler altındalar. İş hayatında, kişisel alanda, sağlıkta ve genel olarak hayata bakış açılarında kendilerine yeni bir düzen yaratabilirler ancak hayata daha olumlu yönde bakmayı da ihmal etmemeliler. Yükselen Saka’lar açısından bu süreçte kontrol edemedikleri pek çok şey söz konusu olabilir. Kimi zaman gizli kalan şeyler, kontrol dışı durumlar ya da kolektiften kaynaklanan gelişmelerin açılmasını, gevşemesini ve rahatlamasını beklemek gerekebilir. Yükselen Balık’lar bu süreçte gelecekle ilgili ümitlerinde kendilerini çok baskı ve kötümserlik altında bulabilirler. Gruplar ve sosyal yaşam çok keyifli olmayabilir. Olaylara daha gerçekçi yönde bakmaya ihtiyaç olacak.