Hayalleri gözden geçirme zamanı

2 Temmuz’da Neptün geri dönüyor. Bu dikkat çekici transiti anlamaya çalışalım.

Sevgili okurlar, bugünlerde hayalini kurduğumuz şeylere, gerçeklerle ilişkimize yönelik bazı değerlendirmeler, muhasebeler gündeme gelebilir. Eğer kendinizi bu konuda şimdiye kadar hissetmediğiniz kadar garip ya da karışık buluyorsanız siz de Neptün’ün bu kritik duraklamasını hissediyor olabilirsiniz. Bu gezegen astrolojide yücelttiğimiz, idealize ettiğimiz konuları, egomuzu eriten, terbiye eden ve bizi daha büyük duyarlılıklara taşıyan, çoğu zamanda dağıtan ve yanılgılara çeken koşulları anlatır. Neptün günlük hayatta bize ilham veren, yaratıcı ve ruhsal kılan yönlerimizi, sanatsal duyarlılıkları ve aynı zamanda acıma duygusunu, evrensel konulara herkesi birden ilgilendiren insancıl hassasiyetleri açıklar. Ancak Neptün aynı zamanda gerçeklerden, kural ve sınırlamalardan uzaklaşarak kendi kendimizi körleştirdiğimiz hatta kandırdığımız koşulları da anlatabilir.

Haberin Devamı

Şimdi Neptün bugünlerde, 2 Temmuz’da Balık burcunun tam son derecesinde, başka bir deyiş ile Koç burcunun 0 derecesine ramak kala duraklıyor ve geri hareketine dönmeye başlıyor. Bu astrolojik görünüm son derece kritik ve bu nedenle yakından bakmayı gerektiriyor. Böyle zamanlarda hem dünyada hem de kendi iç dünyamızda, genel olarak hayatımızda yeni bir yönelim, duyarlılıklar ve bizi derinden etkileyen durumlarla karşılaşabiliriz. Dünyada herkesi birden etkileyen kolektif çapta olaylar gündeme gelebilir. Bu tür olaylar kimi zaman çaresizlik ve acıma duygusu da uyandıracaktır. Aynı zamanda idealize ettiğimiz, inandığımız ya da inanmak istediğimiz kişiler, durumlar ya da düşünceler nedeni ile daha zayıf ya da etkiye açık hale gelebiliriz. Gerçeklerle ilişkimizi yeniden gözden geçirmek, hayallerimizi tartmak gerekebilir. Aksi halde kendi kendimizi kandırdığımız ya da ihmalkar davranarak kendimizi pasif ya da kurban haline getirdiğimiz durumlarla da karşılaşabiliriz.

Bir gezegen durakladığı zaman iyice yavaşlar ve bu nedenle etkisi çok daha belirgin ve yoğun hale gelir. Bu aynı zamanda farkındalığımızda da yeni bir aşamaya işaret eder. Neptün gibi yavaş hareket eden bir gezegen durakladığında kolektif temalar, sosyal alanda önemli olaylar daha dikkat çekici hale gelirler. Böyle bir durumda herkesi birden ilgilendiren önemli gelişmeler, hassasiyetler ve global anlamda dikkat çekici olaylar dikkat çekerler. Neptün nedeni ile bu olayların inançlarımız, idealize ettiğimiz konularda daha büyük bir hassasiyet ve çoğu zamanda karmaşa yaratabileceğini söyleyebiliriz. Böyle zamanlarda yaşanan olaylar nedeni ile empati kurmak, tolerans göstermek ve daha geniş bir çerçeveden bakmak hatta egomuzun tuzaklarına düşmemek doğru olacaktır.

Haberin Devamı

Bugünlerde ruhsal alanda, felsefi konular üstünde daha fazla durmak ihtiyacı hissedebiliriz. Bunu doğru şekilde yaptığımızda bizi gerçek anlamda geliştiren aşkın yönlerimizi daha kolay keşfededebiliriz. Ancak günlük hayat içinde bu hassasiyeti doğru anlamak oldukça güç de olabilir. Zira çoğumuz kendi çıkarlarımız ve isteklerimiz dışında davranmaya son derece isteksiz ya da duyarsız kalma eğilimindeyiz. Ancak bu dönemde başkalarının durumlarını anlamak, merhamet ve anlayış göstermek konusunda kendimizi geliştirebileceğimiz önemli koşullar gündeme gelebilir.

Haberin Devamı

Diğer yandan, yaratıcı çalışmalar içinde olan kişiler, hayalgücünü kullananlar, bir konuda idealist bir tavır sergileyen kişiler böyle zamanlarda bu güçlerini daha bilinçli bir şekilde yeni alanlara yöneltebilirler ya da yoğunlaştırabilirler. Bu enerjiler sadece mantık ya da akılla kavranabilecek durumlar olmadıkları için içinde geçtiğimiz koşulların bir yandan da belirsizlik, kabullenme ve içinde yaşadığımız sosyal durumları daha iyi anlamaya yönelik bir çaba gerektirdiğini söyleyebiliriz.