Jüpiter Oğlak’ta ne anlama geliyor?

Satürn’ün yönetimindeki Oğlak’ta Jüpiter pek rahat edemez. Bu burçta daha hırslı ve açgözlü hale gelebilir.

Artık Jüpiter Oğlak burcuna geçmeye hazırlanıyor. Önümüzdeki bir ay içerisinde, Jüpiter 2 Aralık’ta bu burca adım atmış olacak. Peki Jüpiter Oğlak’ta neleri temsil ediyor ve hayatımıza neler getiriyor ? Jüpiter zenginleşmeyi, büyümeyi, fırsatları anlatan gezegendir ve iyicil (benefik) yani koruyucu doğası ile bilinir. Jüpiter hangi burçta ise o burcun konularında ilerleme, büyüme ve gelişme görebiliriz. Ancak Jüpiter Oğlak burcunda pek rahat konumda değildir. Yücelimde olduğu Yengeç burcunun tam karşısında düşük durumda kalır. Düşük durumdaki gezegenler ise, sanki değer verdikleri, önemsedikleri bir şeyi kaybetmiş gibidirler. Durum böyle olunca, Jüpiter Oğlak’ta daha sert, daha açgözlü ya da aşırı hırslı olabilir.

Jüpiter inançları, fikirleri ve özellikle toplumda kabul gören değer ve yargıları açıklar. Jüpiter aynı zamanda ahlak ve normlarla, kabullerle de ilişkilidir. Jüpiter Oğlak’ta iken toplumda çok kabul görmeyen fikirler ve inançlar daha dikkat çekici hale gelmeye başlayabilir ya da inançları ve ahlakı ilgilendiren konularda sıkıntılar, problemler ya da yozlaşma söz konusu olabilir. Genel olarak bu dönemde, hukukta, akademik alanda ve siyasette, yönetsel konularda zorlanmalar, aşırılıklar, topluma çok fayda sağlamayan ancak gücü belirli kişilerde toplamaya neden olan olaylar gündeme gelebilir.

Jüpiter aynı zamanda zenginleşmeyi, maddi zenginliği, büyümeyi, genişlemeyi, ekonomik koşulları ve özellikle de zengin kesimleri açıklar. Bu burçta düşük konumda olan Jüpiter, genel olarak ekonomik alanda daha daraltıcı ve kısıtlayıcı konulara işaret eder. Önemli ekonomik krizler ve buhranlar Jüpiter bu burçtan geçerken başlamıştır. Dünyada 1929 krizi, 2007 sonunda tetiklenen global kriz sırasında Jüpiter Oğlak burcundan geçmekte idi. Şimdi özellikle bu dönemde, Jüpiter son derece kritik bir duruma işaret etmekte. Hem düşük olduğu bir burca ilerliyor hem de Satürn de Oğlak burcunda yer alıyor. Aynı zamanda Jüpiter henüz Satürn’ün gerisinde görülmekte.

2020 boyunca Ocak ayının başında güney ay düğümü ile birleşecek. Güney ay düğümü ile birleşen gezegenler maddi olmaktan çok ruhsal durumlara vurgu yaparlar ve çoğu zaman yıpranır ve zarar görürler. Jüpiter aynı zamanda 3 kez, 5 Nisan, 30 Haziran ve 12 Kasım tarihlerinde Pluton’la da birleşiyor olacak. Dolayısı ile yıl boyunca büyük güçler, büyük servetler ve ekonomiler açısından dönüşüm ve mücadele içeren konular gündeme gelebilir. Bu etki büyük güç elde etmek olabileceği gibi bir gücün yozlaşması, el değiştirmesi ya da yıkımı anlamına da gelebilir. Dünya ekonomisinde ve özellikle büyük kurumlar düzeyinde, politikada önemli güç savaşları, ekonomik ve siyasi yaşamda, liderleri içine alan mücadeleler gündeme geliyor olacak. Ancak bu süreçlerin halka olumlu bir yönü olabileceğini pek beklememeliyiz. Zira zaten Oğlak burcunda düşük durumda olan Jüpiter’in Pluton’la birlikte daha fazla kriz ve mücadele getiren bir yönü de olabilir.

Özetle, 2020’nin büyük bir bölümünde 19 Aralık 2020’ye kadar Oğlak burcunda kalacak olan Jüpiter hırsların yükseldiği, özellikle kurumsal alanda, ekonomide ve yöneticileri ilgilendiren konularda önemli testler, arzular ve hırslar getirmekte. Önümüzdeki hafta sizlere, Jüpiter-Oğlak temasının yükselen burcunuza göre getirdiği temaları anlatacağım.