Jüpiter Oğlak’ta size neler getiriyor?

2 Aralık’tan itibaren şans ve ilerleme gezegeni Jüpiter Oğlak burcuna ilerleyerek, hayatımızın farklı bölümlerine hareketlilik, fırsatlar ve yeni tecrübeler getirmeye başlayacak.

2 Aralık’tan itibaren şans ve ilerleme gezegeni Jüpiter Oğlak burcuna ilerleyerek, hayatımızın farklı bölümlerine hareketlilik, fırsatlar ve yeni tecrübeler getirmeye başlayacak. Nerede ise bir yıl boyunca, (19 Aralık 2020’ye kadar) Jüpiter’in bu transiti, yükselen burcumuza göre farklı şekillerde ortaya çıkacak. Jüpiter Oğlak burcunda kurumsal konuları, sorumluluk ve planlama gereken işleri desteklemekte. Aynı zamanda devlete ait işler, içerisinde geleneklerin ya da geçmişten gelen unsurların olduğu konularda, genel olarak somut ve stratejik davranmayı içeren alanlarda daha çok şey yapabiliriz. Ancak aşırı hırs, en tepede olma isteği ve aşırı materyalizmin getirebileceği hoşnutsuzlukları, şikayetleri de göz önüne almak gerekiyor. Bu nedenle, başarı yönünde kendimizi ve ruhsal ihtiyaçlarımızı da ihmal etmemeliyiz.

Yükselen Koç’lar iş hayatında ve kariyerleri yönünde yeni gelişme fırsatları içindeler. Zaten ağır yükler söz konusu idi ancak bu süreçte yeni beklentiler de doğmakta. Yabancılarla ilgili konular, işte terfi ve ilerleme, daha çok tanınma yanında, kimi zaman avantaj sağlayabilecekleri bir evlilik de sosyal statülerini olumlu yönde etkileyebilir. Yükselen Boğa’lar için bu dönemde ufuklarını daha çok genişletip, yeni şeyler öğrenebilecekleri imkanlar artıyor. Yabancılarla ilgili uğraşlar, yolculuklar, içinde eğitimin ya da akademik uğraşların olduğu konularda daha istekli ve hırslı hale gelebilirler. Uluslararası işler, düşünce dünyalarını ve inançlarını etkileyen yeni insanlar hayatlarına girebilir. Yükselen İkizler bu dönemde daha çok iş hayatında ortak yatırımlar, eşin ya da ortağın maddi konuları üzerinde bir hassasiyet geliştirmekte. Miras, vergiler ya da kredilerin söz konusu olduğu koşullar daha çok öne çıkabilir. Endişeleri büyütmemek gerek. Başkalarının desteği önemli hale gelmekte. Yükselen Yengeç’ler açısından önemli bir eşikten geçilecek. Bu dönemde iş hayatında yeni olanaklar, daha fazla ilerleme ve özellikle sosyal alanda yeni ve yabancı kişilerle işbirliği söz konusu olabilir. Bu transit evlilik ya da iş hayatında ortaklıkları da daha kolaylaştırıp, hızlandırabilir. Ancak ilişkilerde aşırı talepkar da olmamak gerekiyor. Yükselen Aslan’lar için bu dönemde çalışma hayatında, daha fazla iş, daha fazla meşguliyet ve yük var. İş arayanlar için daha olumlu imkanlar olacak ancak çok çaba ve karşılığında tam olarak tatmin edici olmayan koşullar olabilir. Bu dönemde kişisel sağlık ve hizmet konularına daha fazla vurgu var. Aşırı iş, stres ve yükler sağlığı zorlayabilir. Yükselen Başak’lar bu dönemde yaratıcılıklarını daha fazla sergileyip, hayattan keyif alabilecekleri şeylere yönelebilirler. Bir çocuğun doğumu ya da aşk ve zevkler alanında canlılık söz konusu olabilir. Yeni bir hobi, uğraş üzerine gitmek için güzel zamanlar var. Ancak bu konuları aşırı zorlamamak, germemek, hırs yapmamak, kendi haline de bırakmak iyi olacak.

Yükselen Terazi’ler açısından bu dönemde evden, aileden ve topraktan gelen imkanlar var. Evde genişleme, bir çocuğun doğumu ya da emlaktan gelebilecek kaynaklar söz konusu olabilir. Aynı zamanda ülke ile ilgili gelişmeler, yeni bir yere taşınma, evlilik gibi konular da öne çıkabilir. Aileden, köklerden ve geleneklerden kaynaklanan konularla daha çok ilgilenebilirler. Yükselen Akrep’ler açısından bu dönemde zihinsel alanda, eğitim ya da entelektüel uğraşlar içinde yeni imkanlar ve kendini ifade etme olanağı söz konusu. Daha fazla hareket, iletişim, ziyaretler, yolculuklar, yabancılarla görüşmeler artıyor. Kardeşlerle ilgili konular dikkat çekebilir. Ancak olumsuz düşüncelerden uzak durulmalı. Yükselen Yay’lar bu dönemde para kazanma ve iş yeteneklerini daha iyi değerlendirme konusunda şanslılar. Yabancılarla ilgili adımlar, daha fazla üretim, destek ancak harcamaların da aşırılaşması söz konusu. Bütçeyi kontrol altına almaya çalışmalılar. Yükselen Oğlak’lar için yeni bir büyüme döngüsü başlamakta. Bu dönemde atılacak adımlar sayesinde ilerleme ve kendini geliştirme imkanı çok yükseliyor. Kendilerini güvenleri artarken, yeni projelere girmek kolaylaşacak. Bir çocuğun doğumu, sağlık konuları da desteklenmekte. Yükselen Saka’lar açısından bu dönemde daha çok bir hazırlık ve sosyal alanda içe dönme durumu var. Maddi alandaki konular daha çok sabır ve beklemek getirmekte. Bu süreçte ruhsallık geliştirmek gerekebilir. Kimi zaman elde olmayan koşullar ortaya çıkabilir. Ancak olumsuz gibi görünen şeylerde bile bir hikmet saklıdır. Yükselen Balık’lar bu süreçte gruplar içinde, arkadaşlıklar boyutunda çok şey yapabilirler. Sosyallik artarken, gelecek yönünde daha planlı düşünme ve destek bulma imkanı var. Gelecek yönünde daha pozitif bir bakış açısı ile hareket edilmeli.