Satürn-Pluton döngüsü yaklaşırken

Savaş döngüsü olarak da adlandırılan bu sürece özellikle dikkat etmeliyiz

Ortalama 33 yıllık bir döngüye sahip olan Satürn ve Pluton dünya astrolojisinde en zor ve yorucu ikiliyi oluştururlar. Satürn sınırlarla alakalıdır. Pluton dönüşümü ve ölüm-kalım temalarını anlatır. Bu iki gezegen kendi aralarında önemli açılar kurduklarında dünyada bir yandan yıkıcı, diğer yandan güç ile ilgili muazzam değişiklikler ve olaylar gündeme gelir. Savaş döngüsü olarak da adlandırılan bu döngü içinde zorunlu güç savaşları ve yığınları etkileyen doğa olayları da gündeme gelmiştir. Bu gezegenlerin 12 Ocak’ta Oğlak burcunda birleşecek olmaları zaten uzun bir süredir devam eden sıkışıkları daha fazla ortaya çıkarabilecek güçte. Oğlak devletler, siyasi konular, içerisinde hiyerarşi ve sistem olan tüm konularda 2020 yılında önemli mücadeleler ve dönüşümler olabileceğini anlatmakta.

20. yüzyılda Satürn-Pluton ilk kez 1914 yılında birleştiklerini 1. Dünya Savaşı başlamıştı. Yengeç burcundaki bu birleşme doğrudan yığınların güvenlik, yerleşim ve millet temalarını travmatize edici şekilde değiştirdi, dönüştürdü. 1947’de Aslan burcunda gerçekleşen birleşme dünya siyasetinde liderler arasında artan güç savaşlarına, özellikle Çin ve Rusya’da daha otoriter liderlere, bir yandan Israil’in kuruluşuna, Hindistan’ın bağımsızlık kazanmasına, Pakistan’ın ortaya çıkışına ve Batı için artan Komünizm tehlikesine işaret etti. 1982’de Terazi burcundaki birleşme, Ortadoğu’da yoğun diplomasi ve anlaşmalara, İsrail’in Lübnan’ı işgal etmesine, Filistin sorununa ve dünyada olası bir atomik savaş korkusuna denk gelmişti.

Bu birleşme 12 Ocak 2020’de gerçekleşiyor ve etkileri sadece bu ayla sınırlı kalmayacak ve 2020 boyunca gündemimizi güçlü bir şekilde meşgul edecek. Zira, büyütücü etkisi ile Jüpiter de, Oğlak burcunda 3 kez Pluton’la birleşiyor olacak. Nisan, Haziran-Temmuz ve Kasım aylarında gerçekleşecek bu birleşmeler, özellikle uluslararası siyasette büyük güç savaşları, devletlerin yönetimi, artan sertleşme ve kutuplaşmayı arttıran olaylara daha güçlü bir zemin yaratabilir. Kuşkusuz bu durum ülkemiz ve Ortadoğu’da yaşanabilecek gelişmeleri de yakından ilgilendiriyor.

10 Ocak’taki Ay tutulmasına dikkat

Bu birleşmeden hemen önce, 10 Ocak’ta Yengeç burcunda bir Ay tutulması gerçekleşiyor olacak. Ay tutulmaları (dolunaylar) önemli enerji boşalmalarına, akut farkındalıklara ve önemli kararlara işaret ederler. Bu nedenle, Ocak ayının ilk haftalarında gündeme gelebilecek gelişmeleri dikkatle izlemek gerekiyor. Jüpiter’in güney ay düğümü ile de birleşiyor olması, açgözlülük, hırs ve ideolojilerde, politikalarda acımasız ve daha fazla güç arzulayan gelişmelere, aynı dönemde Mars’ın da Yay’da olması uluslararası çatışmalara, büyük görüş farklılıklarına, içine dini alabilecek konularda aşırılıklara işaret edebilir.

26 Aralık’ta Oğlak burcunda gerçekleşecek Güneş tutulması ardından sözünü ettiğimiz temaları özellikle takip edelim. Ülkemizi uluslararası planda meşgul edebilecek gelişmeler, topraklarımızda çift durumlar ve huzursuzluk yaratabilecek olaylara bir vurgu var. Diplomatik görüşmeler, anlaşmalar daha hassas ve kırılgan bir süreçten geçiyor olabilir. Daha sonrasında, 16 Şubat – 30 Mart arasında, savaş gezegeni Mars Oğlak burcunda ilerlerken, dış politikada karşıtlık ve düşmanlık içeren koşulları dikkat almak gerekiyor.