Yeni bir dönem kapıda, ilk işaretler gelmeye başlıyor

Önümüzdeki üç yılı, 2023’e kadar hayatımızı şekillendirecek yeni bir transiti yaşamaya başlıyoruz. Zamanın ve olgunlaşmanın yöneticisi Satürn 22 Mart’ta Saka burcuna ilk adımını atıyor. İlk etapta 2 Temmuz’a kadar Saka’da kalacak olan Satürn, daha sonra 17 Aralık 2020’de temelli olarak bu burca geçerek 2023 Mart’ına kadar kalacak. Dolayısı ile bu dönemde, kısa da olsa, Satürn’ün bu yeni transitinin getirdiği temaları açık şekilde görmeye başlayacağız.

Satürn bu burcun yöneticisi olduğu için daha gerçekçi, mantıklı ve gelecek yönünde daha planlı olma gereğini anlatmakta. Gruplar, sosyal hayatı düzenleyen kurallar ve içinde mantığın, bilimin önemli olduğu konularda daha sorumlu ve yapıcı bir tavır almaya başlayacağız. Olaylara sadece kendi tatminimiz için değil, herkesi ilgilendiren daha objektif bir açıdan bakmaya başlayabiliriz. Böyle bir dönemde gelecek beklentilerimizi yeniden ele almamız ve haritamızda Saka burcunun olduğu evin konularında daha sağlam temeller atmamız mümkün olacak. 2020 yılı sonunda Jüpiter de Saka’ya geçinde, Satürn’ün getirdiği yeni sorumluluk ve bakış açısını daha kolay ve desteklenecek şekilde görebileceğiz.

Yükselen burcunuza göre Satürn nelere işaret ediyor?

Peki Satürn’ün bu transiti 2023 yılına kadar yükselen burcunuza göre hangi yeni koşullara işaret etmekte ? Yükselen Koç’lar bu dönemde sosyal alanda, gruplar ve takım çalışmaları içinde daha fazla sorumluluk alabilirler. Arkadaşlıklar revize edilecek. Gelecek yönünde beklenti ve ümitleri daha dikkatli şekilde gözden geçirecekler. Kariyer alanında yeni bir denge geliştirmek mümkün olacak. Yükselen Boğa’ların iş hayatında sorumlulukları çok daha artmakta. Kariyer alanında ilerleme zorlaşabilir, yeni bir pozisyon altında daha fazla yük söz konusu olacağı için geleceklerini yeniden düşünmek durumundalar. Şirket, yöneticiler ya da dışsal koşullar nedeni ile çeşitli testler söz konusu olabilir. Yükselen İkizler açısından iş hayatında ve özellikle eğitim alanında daha fazla şey öğrenip, ufuklarını genişletebilecekleri bir süreç var. Korku ve endişeler azalırken, uzaklarla, yabancılarla ya da medya ilgili konularda daha kararlı ve somut adımlar atılabilir. Yükselen Yengeç’ler açısından bu süreçte finansal konulara, borç ve alacaklara daha ciddi bakmak gerekebilir. Eşin ya da ortağın maddi durumu, miras ya da parasal konularda daha gerçekçi ve dikkatli olma gereği var. Bazı korku ve endişe yaratan durumlar, krizler gündeme gelebilir. Yükselen Aslan’lar bu dönemde evlilikte ve ortaklıklarda test edilebilirler. Kariyer alanında daha fazla tanınma ve ilerleme mümkün. Ancak karşıtlık içeren durumlar da söz konusu. Yakın ilişkilerden kaynaklanan sorumluluklar dikkat gerektiriyor olacak. Yükselen Başak’lar bu dönemde özellikle daha fazla çalışma ve pratik olmak durumundalar. Çalışma ortamlarında yükler artarken, sağlık, düzen ve hizmet konularına özellikle önem vermek gerekebilir. Daha çok bir çıraklık döneminden geçecekler.

Yükselen Terazi’ler açısından bu dönemde yaratıcı alanda daha disiplinli çalışma imkanı var. Sevdikleri konulara odaklanabilecekler. Ancak çocuklarla daha ciddi ilgilenmek gerekebilir. Aşkta da bazı zorlanmalar, gerçekler ya da sınırlamalar ortaya çıkabilir. Yükselen Akrep’ler gerek iş, gerekse ev cephesinde önemli dönemeçler içinde olacaklar. Evde sorumluluklar artıyor olabilir. İş hayatında da bitişler ama yeni adımlar da olacak. Mesleki açıdan geleceğe yönelik yeni tohumlar ekecekler. Yükselen Yay’lar bu süreçte daha çok iletişim, eğitim ve zihinsel alanda daha yoğun olabilirler. Öğrenci olanlar için önemli testler var. Yakın çevreleri, kardeşler ve onları zihinsel açıdan meşgul eden pek çok konu önem kazanmakta. Yükselen Oğlak’lar bu dönemde maddi konulara daha gerçekçi ve zaruri olarak daha dikkatli bakmak durumundalar. Bu süreçte kazanç ve parasal kaynaklarını daha iyi hale getirebilirler. Ancak kaynaklarını daha iyi yönetmek durumundalar. Yükselen Saka’lar için dümene geçme ve yeni adımlar atma dönemi geldi. Bu dönemde kendi istekleri yönünde daha kararlı ve sorumlu şekilde hareket edecekler. Gelecek yönünde yeni temeller atabilirler. Sağlık konusuna daha çok özen gösterebilirler. İlişkilerini de daha iyi yönetmeye başlayacaklar. Yükselen Balık’lar için bu dönemde çok net olmayan, belirsizlik yaratan koşullar var. Hesapta olmayan durumlar bazı kayıplara ya da yönsüzlüğe neden olabilir. Bu dönemde daha fazla kabullenme ve teslim olma yönünde ruhsal açıdan çok şey öğrenebilirler.