2 Temmuz’da Güneş, 17 Temmuz’da ise Ay tutulmaları gerçekleşiyor

Yeniden tutulma mevsimine girdik. Yılbaşında Oğlak burcunda gerçekleşen tutulmadan sonra, şimdi 2 Temmuz’da Yengeç burcunda, bu kez Kuzey düğüm yönünde tam Güneş tutulması gerçekleşecek. Sizlere daha önce, doğum öncesi Güneş tutulmalarında söz ettiğim gibi, tutulmalar belirli bir süre için temel oluşturan astrolojik olaylardır. Örneğin, 6 Ocak’ta Oğlak’ta gerçekleşen tutulmanın ardından tüm dünyada Oğlak temalarının yorucu ve zorlayıcı bir biçimde ortaya çıktığını gördük. Bu dönemde devletler, hiyerarşik sistemler ve genel olarak düzene ait konularda yıpranmalar, aşırı tutuculuk ve korumacılık, krizler ve çözülmeler gündeme gelmişti. İngiltere’de Brexit, ABD’de Trump’ın içinde bulunduğu koşullar, ticaret savaşları, Fransa’da sarı yelekliler hareketi ve tüm Avrupa’yı içine alan aşırı sağcı dalga, Venezüella’nın durumu dikkat çeken olaylar arasında yer aldı.

Şimdi bu tutulmanın Yengeç burcunda ve kuzey yönünde gerçekleştiği için, daha toparlayıcı ve düzeltici yönleri olduğunu düşünebiliriz. Yengeç başta halkı, halkın ihtiyaçlarını, insanları bir araya getiren hassasiyetleri, koruma ve milliyetçi temaları içine alan bir burçtur. Yengeç aynı zamanda ülkemizin de yükselen burcu olduğu için, bu tutulma bizi de yakından ilgilendirebilir. 26 Aralık’ta yeniden Oğlak’ta gerçekleşecek bir sonraki tutulmaya kadar, başka bir deyişle önümüzdeki 6 aylık süre içinde, bu kez insanların ihtiyaçları, halkı ilgilendiren konular daha ağır basmaya başlayabilir.

Yengeç aynı zamanda güvenlik ve korunma güdüsü ile de yakından ilgilidir. Önümüzdeki dönemde bize güven veren temalar etrafında daha fazla işbirliği ve birleşme hissi yaratabilir. Tutulma derecesi ülkemizin de yükselen burç derecesine oldukça yakın gerçekleştiği için (tutulma 10 derece Yengeç, yükselen burç ise 7 derece Yengeç) bu dönemde milli hassasiyetler, savunma konuları, sınırlarla ve iç işleri ile ilgili gelişmeler güçlü bir gündem oluşturmaya başlayacak. Ancak tutulma haritasında Saka burcunun yükseliyor olması ülkemizin 8. Evine karşılık geldiği için, aynı zamanda bu dönemde endişeler, korku yaratabilecek olaylar ve aynı zamanda dış borçlar ve finansal sektörü ilgilendirebilecek gelişmelerle daha fazla uğraşabiliriz.

17 Temmuz’da huzursuz bir Ay tutulması var

17 Temmuz’da Oğlak burcunda gerçekleşecek olan Ay tutulması ise oldukça stres yüklü gözükmekte. Zira Ay Oğlak burcunda zararlı durumdadır ve aynı zamanda Pluton’la da yan yana görülmekte. Ay’ın halkın durumunu, sağlığını ve mutluluğunu gösterdiği düşünülürse, özellikle 17 Temmuz – 1 Ağustos tarihleri arasında hoşnutsuzluklar, kısıtlayıcı ve keyif kaçırabilecek temalarla karşılaşabiliriz. Kuşkusuz bu gelişmeler tüm dünya için geçerli. Bununla birlikte, Ay tutulması sırasında Satürn ve Pluton’un tepe noktasına yakın olması, özellikle yönetimi ilgilendiren konulara yükler ve sınırlamalar getiriyor olabilir.

Ülkemiz açısından bakıldığında, 29 Haziran-29 Temmuz arasında endişe ve kriz çıkarabilecek olaylara, özellikle mali konulara konulara dikkat etme gereği var. Bu dönemde, 17 Temmuz’la başlayan dönemde, halkın huzurunu ve sağlığını ilgilendiren konulara daha yakından ilgilenme gereği doğabilir. Aslan burcunda ilerleyen Mars da, ekonomideki harcama konularına, TL’nin değerine yeniden odaklanılması gereğine işaret edebilir. Önümüzdeki hafta ise Yengeç tutulmasının yükselen burçlarınıza göre getirdiği temalardan söz edeceğim.