Kişisel gelişimin gücünü arkanıza alarak işinizde başarıyı yakalayın

Kendi işini kurmak, kurduktan sonra ilerletmek ve yükselmek özellikle günümüz gençlerinin hayali. Ancak girişimci olmak; maddi durumu hallettikten sonra kolay gözükse de pek çok kabiliyet gerektirir. Girişimcinin başarıyı yakalayabilmesi için, farklı düşünebilme yeteneğine sahip olması ve iyi bir araştırmacı olması gerekli. Aynı zamanda gelişmelere açık olmalıdır.

FARK YARATMAK İÇİN ÖNCE KENDİNİZİ GELİŞTİRİN

Kişisel gelişimin temelinde değişim vardır. Girişimci ruhun olmazsa olmazı da değişiklik, fark yaratmak ve öne çıkmaktır. O halde iyi bir girişimci olabilmek için kişisel gelişimi sürekli kılmak gerekir. Girişimci olarak fark yaratmak zorundasınız. Bir girişimciyseniz ve yaptığınız girişimin, fikrin, projenin etkili olmasını istiyorsanız kesinlikle fark yaratmalısınız. Herkesin bakış açısıyla olayları çözmeye çalışıp herkes gibi üretim yapmaya kalkarsanız herkes gibi olursunuz. Kişisel gelişim; her gün bir adım ileri gitmek, her gün kendini geliştirmek, her gün hazırlıklı olan altyapının üzerine bir üstyapı kurmak demektir. Ve her gün bir öncekinden daha ileri gitmektir. Bu doğrultuda da bir girişimcinin, kişisel gelişimi hayatının merkezine koyması gerekir. Kişisel gelişimi yaşam şekli haline getirirse, yaptığı projeler, ürettiği fikirler, hayata geçireceği adımlar başarılı olur.

GİRİŞİMCİ DİSİPLİN KAZANMALIDIR

Kişisel gelişim; hayatın, disiplinli hale gelmesini sağlar. Kişisel gelişimi hayatının merkezine alan kişi, hayatını disipline etmiştir. Programlı bir hayatı vardır. Hedefini belirlemiş, projelerini; nerede, ne zaman, nasıl yapacağını çok iyi bilir. Araştırmacıdır. Hangi konuda girişim yapacaksa ve kişisel gelişimle de ilgileniyorsa bu kişi; kendini o konunun en iyisi olmak üzere geliştirmiştir. Dünyadaki örnekleri takip etmiştir. Bakış açısı, vizyonu geniştir. Farkındalığı vardır. Bu farkındalık sonucunda da o sektörde eksik olan yönleri, o projenin başarılı olması için gerekli olan şeyleri objektif bir şekilde toparlayabilir.

GELİŞİM, SÜREKLİLİK ARZ ETMELİDİR

Kişisel gelişim, bir yaşam tarzıdır. Bir süre sonra karakterin kendisine bürünür. Davranış şekilleri olarak kendini gösterir. Hayata, olaylara, her şeye bakış şeklidir. Dolayısıyla kişisel gelişim, hayatın her adımında gelişimdir. Gelişim süreklilik arz etmelidir. Bir girişimci de projesini hayata geçirdikten sonra da duraklamaz, durmamalıdır; işini geliştirmeye, yenilemeye ve değişimlere ayak uydurarak düzenlemeye devam etmelidir. Bu nedenle kişisel gelişim, girişimcinin iş stratejisi olmalıdır. İşini en ince ayrıntısına kadar inceleyen girişimci, en iyi olmak için çabalar. Kişisel gelişimin avantajlarını da kullanarak başarıya giden yolda durmadan çalışır. Rakiplerini iyi tanır, sektörü iyi analiz eder, zayıf yönleri görür, güçlü yönlerle dengeler, sıradanlıktan sıyrılmak için çabalar. Tekrarlardan uzak durur. Sonuçta neden insanlar yeniye yönelsin ki, herkesin rağbet ettiği, denenmiş bir marka varken neden yeni bir girişim öne çıksın? Elbette ki bir fark yaratılmalı, kimsenin bakmadığı bakış açısına sahip olunmalı. Eğer sektörün dinamiklerini iyi bilerek, bunun üstüne bir şeyler koyarak yapabiliyorsanız, o zaman sizin o girişimciliğiniz ve o projeniz hak ettiği karşılığı alır.

KİŞİSEL GELİŞİM REALİST BİR BAKIŞ AÇISI KAZANDIRIR

Girişimcilik hikayelerinde çok fazlasıyla karşılaştığımız durum; duygusal yaklaşımlardır. Düşünülmeden, mantık çerçevesine indirgenmeden, duygusal yönlerle bir işe girişmek, o işin sonunu getirmesi muhtemeldir. Kişisel gelişim yine burada da devreye girer. Kişisel gelişim, farkındalık kazandırır, hayal gücüne imkan verirken hedeflere uygun başarılı yollardan gidilmesine de olanak tanır. Planlı, programlı, realist bir bakış açısı kazandırır. Bir girişim için de iyi bir analiz, iyi bir altyapı çalışması gereklidir. Bu yönden kişisel gelişimin gücünü arkasına alan girişimci; hedeflerine ulaşmakta ve zirvede kalmakta daha başarılı olacaktır. Sektörün artı ve eksilerini doğru değerlendirmiş, problemleri görmüş, yeni bir girişime ihtiyaç var mı, geri dönüşü nasıl olur vb. tüm soruları önceden belirleyip cevaplamıştır. Yolculuğuna emin adımlarla çıkıp yürüyecektir.

YENİLİKLERE AÇIK OLMAYI SAĞLAR

Girişimci, işini kurduktan sonra da gelişime devam etmelidir. Sektörel gelişmeleri takip ederek global açıdan yenilikleri izleyerek işine uyarlayabilmelidir. İşini geliştirmeyen girişimci, süreklilik sağlayamaz. Bu açıdan da kişisel gelişimin temellerine sıkı sıkıya bağlanmalıdır. Hangi bakış açısıyla projesini ilerletebilir, ne ekleyebilir, yapılanlardan farklı hangi yöne doğru yönelebilir düşünmelidir. Mesela Türkiye’de iş kuracaksınız, Avrupa’da neler yapılmış, dünyadaki bu sektördeki insanlar neler yapmış incelemek gerekir. Esinlenmeler her zaman işe yarar. Kopya değil ancak esinlenerek iyi uyarlanan projeler her zaman işe yarar.

KİŞİSEL GELİŞİM, PROFESYONEL BAKIŞ AÇISI SAĞLAR

İşin yüzeysel boyutlarıyla girişimde bulunmak, yok olmaya mahkumdur. Basit gözlemle işe kalkışmak, derinlemesine bilmeden işe girişmek, başarısızlık getirir. Bu yüzden işin profesyonellerinden destek almak gerekir. Gerekirse o sektörde daha önce çalışmışların deneyimleri önemlidir. Zaten kişisel gelişim; araştırmayı, bilimsel, mantıklı ve profesyonel bakış açısını gerekli kılar. Kişisel gelişim kültürü; her şeyi bilebilme yeteneğinin var olmadığını, öğrenmeye açık olmayı ve profesyonel bakış açılarına ihtiyaç duymayı öğretir. Siz hayatınızın merkezine kişisel gelişimi oturtmuşsanız, siz kendinizi her gün geliştiriyorsanız; o zaman yaptığınız veya düşündüğünüz proje, teoride de pratikte de birbirine denk gelir. Gelişmek için de profesyonel uzmanlardan fikir alıp desteklerini yanınıza alırsınız. Böylece adımlarınızı da akıllıca atabilir, yolunuzu aydınlatanlarla yürümeniz kolaylaşır. İş girişiminiz, kişisel gelişim kültürüyle şekillenip güçlenir, geleceğe emin adımlarla ilerleyebilirsiniz.