İlişkinizde manipüle mi ediliyorsunuz?

Manipüle eden insanlar, başkalarını etkilemek için zihinsel çarpıtma ve duygusal sömürü yaparlar. Amaçları, istediklerini elde etmek için başkaları üzerinden güç ve kontrol sahibi olmaktır.

Bir manipülatör zayıflıklarınızı bilir ve size karşı kullanır. Farkında olmadan partnerinizle olan ilişkinizin günlük dinamiği haline gelir.

Manipüle Edildiğinizin İşaretleri

- Zorlayıcı olma

- İhtiyaçlar ve istekler konusunda belirsiz olma

- Suçlayan

- Eleştiren ve onaylamayan

- Kendini ağlayarak ifade etmeye çalışma

Haberin Devamı

- Tehdit ve ültimatom savuşturan

- Öfke nöbeti geçiren

- Yalan söyleyen ve gerçeği çarpıtan

- Karşısındakini utanç ve suçlu hissettiren

- Abartılı hayal kırıklığı

- Sözlerinizi çarpıtan

- Parayı veya değerli bir şeyi alıkoyan

- Bilgiyi saklayan ve gizleyen

- Cinselliği veya sevgiyi esirgeyen

İnsanlar Neden Başkalarını Manipüle Eder?

Genel olarak insanlar istediklerini elde etmek için başkalarını manipüle eder. Eşlerini cezalandırma, kontrol etme veya hükmetme ihtiyacı hissedebilirler. Merhamet veya ilgi arıyor olabilirler veya bencil güdülere sahip olabilirler.

Manipüle eden insanlar bazen işlevsiz bir köken aileden gelmiş olabilirler. Temel ihtiyaçları veya sert cezalardan kaçınmak için manipüle edilmiş olabilirler. Başkalarıyla iletişim kurmanın yolunun bu olduğunu öğrenmiş olabilirler.

Manipülasyonun Sonuçları

Manipülasyon zamanla tüm ikili ilişkilere zarar verir. Sürekli manipüle eden kişi neler hisseder;

- Sürekli kendini savunma ihtiyacı

- Evlilikte (ilişkilerde) güven eksikliği

- Güvenlik eksikliği

- Ciddi bir kendinden şüphe duygusu

- Yanlış bir şey yapmasa bile özür dileme ihtiyacı

- Memnuniyetsizlik, incinme, kızgınlık, öfke ve hayal kırıklığı gibi olumsuz duygular

Manipülasyon Konusunda Ne Yapmalıyız?

İletişim kurmanın olgun ve sağlıklı yollarını aramalıyız. Manipülasyon ve diğer duygusal istismar biçimleri asla kabul edilemez. Peki neler yapabiliriz;

- Sanki manipülasyon önemli değilmiş gibi davranmayın

- İlişkinizdeki manipülasyon devam ederse mutlaka profesyonel yardım alın

- Kendinizi manipüle ederken bulursanız, mutlaka cümlenin ortasında durun ifadelerinizde daha açık ve net olmaya çalışın.

Haberin Devamı

- Siz veya eşinizin ne zaman manipüle ettiğini fark edin

- Manipüle edildiğinizi fark ettiğinizde mutlaka bunu karşınızdakiyle paylaşın ve neler hissettiğinizi mutlaka açıkça dile getirin.

Manipülasyonla yaşamak çok zordur. Bunu dile getirmek dürüstçe paylaşmak çok önemli. Siz ve sevdikleriniz dürüst ve sevgi dolu iletişimi hak ediyorsunuz. Sevgiyle kalın.

Aile Danışmanı

Şeyma ABAY