Hepimizin hayatı birer yolculuk; deneyimledikçe devam eden… Hepimiz aynı

gemideyiz ama verdiğimiz tepkiler farklı. Kimimiz bir fırtınada ne olacak şimdi diye

güvertede koşuştururken, kimimiz de gemi batmak üzereyken bile içerde şarap

eşliğinde müzik dinliyor.

Aynı gemideyiz ama deneyimlerimiz farklı, alanlarımız farklı...

Bazılarımız hızlı ve yorucu seyahatlere çıkarken kimisi sakin, güvenli, bildiği limanda

kalır. İşte fark tam da buradadır.

İki seçim arasındaki gizli kelime; cesaret. Cesur insanları, gözlerinden de tanırsınız.

Ortak özellikleri sadece cesaret değildir.

Her yıkıldığında yeniden ayağa kalkarlar.

Her düştüğünde dizleri kanasa bile acılarına rağmen dik dururlar.

Karşındakinin kim olduğuna, söylediklerinin neye yol açacağını göze alarak, bildiği

doğrudan şaşmaz.

Boyun eğmez.

Çizgisi vardır. Devrin insanı değildir.

Hayal dünyaları geniştir, hayallerinden güç alırlar.

Kalıpları yoktur. Farklı bakarlar, farklı dururlar, kalabalıklarda yanlızdırlar.

Çocukla çocuk yaşlı ile yaşlı olurlar.

Nazik, alçak gönüllüdür, hava atmayı bilmez. Yolculuk ona çok şey öğretmiştir.

Hepimizin içinde böyle biri var olmasına rağmen herkes cesaret edemez ortaya

çıkarmaya.

Yolculuklar her zaman harika olmayabilir ama cesurlar için aynı limanda kalmaktansa

yola koyulmak her zaman yeğdir.

Yeni yıl cesaretli tarafınızı ortaya koyup yola çıktığınız bir yıl olsun...