Türk Dünyasında Kadının Geçmişten Bugüne Yeri ve Önemi Paneli

Türk Dünyası Parlementerler Birliğinin düzenlemiş olduğu “Türk Dünyasında Kadının Geçmişten Bugüne Yeri ve Önemi” konulu Türk Dünyası ve Türk Kadınları Dayanışma Paneli ATO da 10 Mart 2018 de gerçekleştirildi. Panele Afyon Milletvekili Müjdat Kayayerli, Bayburt Milletvekili Şaban Kardeş, Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı, TÜRKKAD Genel Başkanı Emine Bağlı, Bul-Türkten Fatma Aksoy, Ayşe Aksoy, Türkmen Dernekler Federasyonu ve Emekliler Derneğinden Hasan Akgül ve BAŞKON Temsilcileri ile Dünya Göz İş Geliştirme Yöneticisi Ali Olgun Boydak, Uluslararası Girişimci İş Adamları ve Sanayiciler Derneğinden Demirhan Daştan katıldı.

TRT Spikeri Metin Cambaz’ın sunumuyla başlayan panelde, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. TDPB Genel Başkanı Nail Çelebi Türk Dünyasında kadının önemini vurguladığı konuşmasında “Cennet annelerin ayakları altındadır” dedi. Çalışma hayatında kadın çalışan katılımının arttığını belirtti. Siyasette %20 oranında milletvekilinin kadın olduğunu, %50 oranında vekil çıkarılmasının ülkemize hızlı gelişim kazandıracağını belirtti. Dışişleri Bakanlığı Daire Başkanı Ayşe Bilge Arslan ise kadının daha bilinçli ve üretken olarak iş hayatına katılımıyla Türkiyemizin 2023 ve 2030 hedeflerine hızla ilerleyeceğini belirtti.
Gazi Üniversitesi Doç.Dr Meşkure Yılmazın oturum başkanlığını yaptığı panelde Türk Boylarında kadının statüsü ve gelişimiyle tarihsel süreçte ilerlediğini belirtti. Geçmiş ve toplum içindeki şu an ki konumunun Cumhuriyet dönemiyle Atatürk’ün önderliğiyle yurt dışında ve İslam ülkelerinden daha ilerde olduğunu belirtti. “Kadının aile içinde aldığı sorumluluğun fazla olması sebebiyle yükünün ağır” olduğunu söyledi. Evdeki sorumluluğun üstüne iş hayatındaki duruşuyla da toplumsal ilerlemede kadının statüsünün gelişimine dikkat çekti.

ASO İl Kadın Girişimciler Kurulu Serpil Polat sanayii odası olarak Girişimci Kadınların desteklendiğini, yapılan çalışmaları ve sonuçlarını açıkladı. Türk kültürümüzde geleneksellikleriyle devam eden mesleklerin canlandırılmasının gerekliliğini belirtti. TÜRKKAD dan Elçin Ödemiş Türk tarihimizde kadının rolüyle, tarihsel bilgilerle kadınlarımızın bugüne kadar ki gelişimine dikkat çekti. İlahiyatçı Ayşe Sucu konuşmasında kadının yaradılışı gereği erkekle birlikte birbirini tamamladığını belirtti. Medyada ve TV programlarında açıklama yapan ve dini bilgi doğrultusunda olmayan yalan hocaların söylemlerine kulak verilmemesi gerektiğini iletti. “Bu tür söylemlere itibar edilmemelidir” dedi. ÇSGB Ceylan Çiftlik Arık ise çalışma hayatında kadının statüsünün gelişimiyle daha üst konuma getirilmesinin gerekliliğini belirtti. Çalışmalarında programlar yapıldığını ve çıkan sonuçlarla gerekli düzenlemeler yapılarak, eylemsel çalışılabileceğini iletti.

Türk Dünyası Parlementerler Birliğinin 8 Mart Kadınlar Günü etkinliği konuşmacıların donanımlı, bilgi birikimleri ve sunumlarıyla verimli geçti. Konuşmacılara plaket verme töreniyle devam etti. Panel soru cevapla devam ederek sonlandırıldı.