Geri Dön

C ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri 2021: C Harfi ile Başlayan Erkek İsimleri ve Anlamları Nelerdir?

Bebek bekleyen anne ve baba adaylarını heyecanın yanında bir de isim telaşı sarıyor. Evlatlarına en güzel, en eşsiz isimleri vermek isteyen aileler derin bir araştırma sürecine giriyorlar. Erkek bebek bekleyen çiftler isim seçme konusunda zorlanıyor. Kulağa hoş gelmesinin yanında aileler keşfedilmemiş, modern çağa uygun, popüler, duyulmamış ve nadir bulunan isimleri tercih ediyor. Aileler isimlerin anlamlarına dikkat ediyor. C harfi ile başlayan erkek isimleri ve anlamları nelerdir? “C ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri” içeriğimizden detaylı bilgi alabilirsiniz.

C ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri 2021: C Harfi ile Başlayan Erkek İsimleri ve Anlamları Nelerdir?

Tarifi imkansız duygular arasında anne ve baba olmak yer alıyor. Bebeklerini kucaklarına alacağı günü bekleyen çiftler hamilelik döneminde isim bulma sürecine giriyor. Erkek bebek bekleyen çiftler çocuklarının hayat boyu taşıyacağı ismin anlamlı ve en eşsiz olmasını istiyor.

A'dan Z'ye Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları

C ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri 2021: C Harfi ile Başlayan Erkek İsimleri ve Anlamları Nelerdir

 

C Harfi ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları

 

Cabbar: Güç ve kuvvet sahibi kimse.

Cabir: Galip gelen, aziz ve kuvvetli olan

Cafer: Çay, dere, küçük akarsu

Cahit: Çok çalışan

Cahiz: Gözü pek, cesur. 2. Gözleri büyük kimse.

Calp: Güçlü

Camer: Centilmen. 2. Cesur adam.

Cameri: Eliaçık, cömert.

Can: İnsan ve hayvanlarda yaşamayı sağladığına ve ölümle vücuttan ayrıldığına inanılan madde dışı varlık. 2. Yaşama. 3. Güç, dirlik. 4. İnsanın kendi varlığı, özü. S. Gönül. 6. Bektaşilik ve Mevlevilikte tarikat kardeşi. 7. Çok içten, sevimli, sevilen, şirin.

Canalp: Can yiğit

Canaltay: İçten, yürekten.

Canat: “Şiddetle iste” anlamında kullanılan bir ad.

Canay: Ay gibi temiz ve parlak yüzlü kimse.

Canaydın: Yüreği temiz, ferah kişi.

Canbay: Saygın ve yüreği temiz kişi.

Canbek: Özü pek, güçlü kişilikli kimse.

Canber: Sert kişi, sağlam kişi, canı sağlam.

Canberk: Sağlam, canlı, metin

Canbey: İçten davranan.

Canbolat: Canı, özü çelik gibi güçlü kimse. bk. Canpolat

Canbulat: Canı, özü çelik gibi güçlü kimse. bk. Canpolat

Canda: İçte, özde, yürekte olan kimse.

Candaner: Sevecenliğin koruyucusu.

Candar: Candan, içten

Candaş: Dost, yakın.

Candeğer: Uğruna herşey göze alınabilecek kadar sevilen anlamında.

Candemir: Canı demir gibi sağlam, demir gibi kimse, demir canlı.

Candoğan: Doğuştan sevimli ve içten olan.

Candost: Gercek arkadaş ve dostluk.

Caner: Yürekten sevilecek kimse.

Canfer: Aydın bilgili, güçlü saygın.

Cangiray: Sevecenlik ve içtenlik yaraşır anlamında.

Cangür: Yaşam dolu, canlı.

Canip: Yan, taraf, yön.

Cankan: Özü hareketli olan kimse.

Cankat: Yaşamına can ekle, sevinçle dol

Cankaya: Özü sağlam olan kimse.

Cankılıç: Özü klıç gibi keskin olan kimse.

Cankız: Sevilen, sevimli, şirin kız.

Cankoç: Sevimli, cana yakın kimse.

Cankorur: Canlı, neşeli ve koruyan anlamında.

Cankurt: İçten ve sadık anlamında.

Cankut: Neşe, mutluluk, talih, baht.

Canol: yaşamım ol, canım ol, bana can ol

Canören: Gerçek dost olan.

Canpolat: Canı polat gibi sağlam, canlı, çelik gibi kimse.

Cansal: içtenliğini ve sevecenliğini çevresine de saçan anlamında.

Cansay: “Şirin, sevimli, cana yakın olarak kabul et” anlamında kullanılan bir ad.

Cansen: Sevilen ve hoşlanılan kimseye hitaben.

Canser: Yaşama gücü.

Canset: Genç kraliçe ya da prenses.

Cansoy: Candan bir soydan.

Cansu: Hayat ve tazelik veren su, sevgili, sevimli.

Cansunay: Yaşam sun ve Ay gibi güzel ol.

Cansuner: Canını feda eden kimse.

Cantaş: içtenlik ve sevecenlik iradesi gösteren.

Cantekin: Dost, huzur dolu.

Cantez: Aceleci, yerinde duramayan.

Cantürk: Yaşam sevinci veren Türk.

Canyurt: Yurdunu büyük bir içtenlikle seven kişi anlamında.

Caran: Güzel kokan bir tür çiçek.

Carim: Suçlu.

Carullah: Allah'a yakın olan

Cavit: Ebedi, sonsuz

Cavit/ Cavid: Ebedi, sonsuz.

Caymaz: Sözünden dönmez, verdiği sözü tutar, vazgeçmez

Cazim: Karar veren, kesen.

Cazip: Çekici, ilgi uyandırıcı, albenili olan.

Cebbar: Kuvvet ve kudret sahibi Allah.

Cebe: Zırh, zırhlı giysi. 2. Savaşla ilgili silah ve araçlar.

Cebealp: Silah kuşanmış savaşçı.

Cebel: Dağ.

Ceben: Bir Oğuz boy’u.

Cebesoy: Silahlarla ilgilene soydan gelme anlamında.

Cebrail: Allah tarafındanPeygamberlere vahiy getirmekle görevlendirilen dört büyük melekten biri

Cedit: Yeni 2. Yeni var olmuş, yeni ortalığa çıkmış anlamında

Cefa: Sıkıntı, zahmet.

Cefali: İlahi olan.

Celadet: Yiğitlik.

Celal: Yücelik, ululuk, değer. Allah’ ın adlarındandır. Öfke, kızgınlık enerjisini temsil eder.

Celalettin: Büyüklük ululuk, hışım

Celâli: Yüceliğe mensup.

Celasun: Kahraman, cesur. Genç, sağlıklı, yiğit kimse

Celâsun: Kahraman, cesur, atak delikanlı, yiğit. 2. Genç ve sağlıklı, gürbüz kimse.

Celasun/Cilasun: Babayiğit, boylu, poslu, sağlıklı.

Celayir: Moğolların kollarından birinin adı.

Celâyir: Moğol ırkının büyük kollarından biri.

Celil: Ulu, yüce, manevi değeri yüksek olan.

Celilay: Ulu, yüce, yüksek ay.

Cem: Toplanma bir araya gelme. Birlik. Hükümdar, şah.

Cemal: Yüz güzelliği, fertteki güzellik

Cemalettin: Güzellik taşıyan

Ceman: Kürt inanışlarına göre il merkezi.

Cembeli: Konusu Hakkari’de geçen bir halk kahramanı.

Cemi: Toplanmış

Cemil: Güzel erkek, iyilikle anma.

Cemşah: Hükümdar.

Cemşir: Hükümdar.

Cemşit: Mitolojide İran şahı.

Cenan: Yürek, gönül kalp

Cenani: Yürekten, gönülden.

Cenap: Şeref, onur

Cengaver: Savaşçı, bahadır.

Cengel: Orman.

Cengiz: Gözüpek, cesur

Cengizhan: Eski Moğollarda, Moğol hükümdarı.

Cenk: Savaş

Cenker: Savaşçı.

Cenup: Güney.

Cerbeze: Mahir, ustalık. 2. Serinkanlılık.

Cerit: Bekar.

Cesaret: Yiğitlik, mertlik, atılım.

Cesim: Büyük, iri, kocaman

Cesur: Cesaretli, yürekli

Cetik: Olgun.

Cevahir: Kıymetli taş, cevher.

Cevan: Farsça’da genç, delikanlı anlamına gelir.

Cevat: Cömert, eli açık

Cevdet: İyilik, güzellik, olgunluk

Cevher: Maden kaynağı

Cevheri: Bir şeyin özü ile ilgili anlamında.

Cevri: Güçlü, kuvvetli. 2. Anlayan kavrayan.

Cevval: Hareketli, yerinde duramayan.

Ceyhan: Akdeniz'e dökülen bir nehir.

Ceyhun: Tevrat’a göre cennetin 4 nehrinden biri.

Cezair: Adalar.

Cezlan: Mutluluk içinde olan.

Cezmi: Kesin karar veren.

Cezri: Köktenlikle ilgili.

Cibran: Kürt komutanIarından biri.

Cidal: Kavga, savaş.

Cihan: Dünya.

Cihanbay: Dünyanın en saygın kişisi.

Cihanbey: Dünyanın en saygın kişisi .

Cihandar: Dünyayı zaptetmek isteyen.

Cihaner: Dünyaya bedel.

Cihanerk: Tüm dünyanın en kudretlisi, güçlüsü.

Cihangir: Cihanı ele geçiren.

Cihanhan: Dünyanın hÜkümdarı.

Cihanmert: Dünyanın en dürüst insanı

Cihanşah: Cihan'ın şah'ı

Cihanşan: Dünyaya nam salmış olan, bununla şana şöhrete kavuşmuş olan.

Cihantürk: Dünyaya, aleme nam salmış Türk.

Cihat: Din uğruna savaşmak.

Cindoruk: Bir dağın en yüksek noktası, doruğu

Civan: Yeni yetme, körpe, genç.

Civanmert: Mert yaradılışlı, yüce gönüllü yiğit.

Civanşir: Genç aslan.

Coşan: Coşku duyan, heyecanlı. 2. İçi içine sığmayan.

Coşar: Heyecan dolu, kabına sığmayan.

Coşkun: Yerinde durmayan

Coşkunay: Ay’ın parıltısını heyecanla içinde taşıyan anlamında.

Coşkuner: Kabına sığmayan kimse, coşkun yiğit, coşkun erkek.

Coşkunsu: Taşmış olan akarsu

Coşkuntürk: Coşkulu, heyecanlı içi içine sığmayan Türk.

Cömert: Pinti olmayan, eliaçık, gönlü yüce

Cudi: Cömert, eli açık.

Cuma: Müslümanlar için haftanın kutsal günü. Toplanma manasına gelir.

Cumali: Cuma günü doğan.

Cumhur: Halk topluluğu

Cura: Dost, arkadaş, yaren. 2. Güzel ve uyumlu ses. 3. Bir tür halk sazı. 4. Küçük atmaca.

Cüneyt: Küçük asker, askercik anlamındadır. Büyük bir mutasavvufun adıdır

Cüret: Atılganlık, cesaret, yiğitlik.

 

Şiddetli Sevgi: Flört Şiddeti | Av. Cansen Erdoğan anlatıyor“Ailene benimle birlikte olduğunu söyleyeceğim! Abine aramızdakileri anlatacağım! Gönderdiğin fotoğrafları İnternet’te yayınlayacağım! Okulda kimseyle konuşmayacaksın! Arkadaşlarınla görüşmeni istemiyorum! Oraya gidemezsin! Bensiz hele bir git, görürsün sen dünya kaç bucakmış…” Bu sözler tanıdık geldi mi? Av. Cansen Erdoğan flört şiddeti kavramını, hangi davranışların flört şiddeti kapsamına girdiğini ve flört şiddetinin ceza hukukundaki yerini Pembenar izleyicileri için anlattı.
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Gün içinde maddi kaynaklarınızla ilgili yeni fikirler bulabilirsiniz. Bunları gündeminize koymak pek de kolay olmayabilir. Harcamalarınızı düzenlemeniz gerekebilir. İş hayatınızda alacağınız desteklerle daha hızlı ilerleme sağlayabilirsiniz. İdealize ettiğiniz konulardaki değişimler sizi etkileyebilir. Çalışma hayatınızda detaylara aşırı takılmayın.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün gündeminizi hassas olduğunuz konular meşgul edebilir. Hayatınızla ilgili konularda yeni başlangıçlar yapmak isteyebilirsiniz. Duygusal konularda derinleşeceğiniz bir gündesiniz. İlişkileriniz gündeminizi etkileyebilir. Sağlığınıza daha çok özen gösterebilirsiniz. Kişisel açıdan önem verdiğiniz konular daha fazla dikkat etmeniz gerekebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün elinizde olmayan nedenlerden ya belirsizliklerden dolayı bazı sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Hassasiyetler öne çıkmış durumda. Sizi etkileyen kontrol dışı olaylar gündeme gelebilir. Maddi konular üzerinde düşünebilirsiniz. Kabullenme içinde olmak gerekebilir. Sorumluluklarınızda değişiklikler yaşayabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün geleceğinizle ilgili yeni beklentiler içinde olabilirsiniz. Sosyal konular gündeminizi etkileyebilir. İş hayatınızda alacağınız desteklerle kendinizi daha iyi hissedeceğiniz bir gündesiniz. Sorumlu olduğunuz konularda kendinizi daha rahat ifade ettiğinizi hissedebilirsiniz. Gün içinde yaşayacağınız değişiklikler sizi olgunlaştırabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün sorumlu olduğunuz işlerinizde rahat ilerleyeceksiniz. Üstlerinizle iletişiminizde kendinizi çok daha iyi ifade edebileceksiniz. Yine de ilerleyen zamanlarda iletişimden kaynaklı sıkıntılar çıkabilir. Koyduğunuz hedeflere ulaşmak için değişikliklere gidebilirsiniz. Göz önünde olmak, dikkat çekmek iyi hissettirecek.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün hayatınıza yenilik katmak isteyebilirsiniz. Farklı konularda bilginizi arttırmak için ilgi duyduğunuz alanlarda araştırmak yapmak isteyebilirsiniz. Bu konularda fikirlerinizi paylaşmak için arkadaşlarınızla görüşmek size iyi gelebilir. İlerleyen saatlerde iletişimde olduğunuz kişilerle planlarınızı doğru idare etmeniz gerekebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün ortak işler yaptığınız kişilerle aranızda kriz yaratan durumlar ortaya çıkabilir. Bazı bağlayıcı koşullar dolayısıyla kendinizi sıkıntıda hissedebilirsiniz. Endişe duyduğunuz konular gündeminizi meşgul etmeye devam edebilir. Duygusal derinlik içinde olduğunuz konular olabilir. Parasal işlerinizi organize etmeniz için uygun bir gün.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Eşinizle ilgili konular gündeminizi belirleyebilir. İkili ilişkilerinizde daha fazla denge arayışı içinde olabilirsiniz. Bu durum gün içinde yorucu bir hal alabilir. Duygusal olarak derinleşebilirsiniz. Bazı durumlarla ilgili değişim yaşayabilirsiniz. İlerleyen zamanlarda iletişimden kaynaklanan problemler çıkabilir. Kendinizi ifade etmekte mücadele gerekiyor.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Çalışma hayatınızda sorumlu olduğunuz konuları daha iyi hale getirmek isteyebilirsiniz. Detaylar içinde boğulmayın. Birlikte çalıştığınız arkadaşlarınızdan destek alabilirsiniz. Kendinizi daha rahat ifade edeceğiniz zamanlar var. Uğraştığınız işler üzerinde değişiklik yapacaksınız. Teknik konulara biraz daha özen göstermenizde faydalı olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün kendinizi daha rahat ifade edebileceğiniz uğraşlara yönelebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konuların daha rahat akacağı bir gündesiniz. Keyif aldığınız uğraşlara yönelebilirsiniz. Sevdiklerinizle zaman geçirmek için organizasyon yapmak isteyebilirsiniz. Gün içinde duygusal bir karmaşa hissedebilirsiniz. Kararlarınızda değişiklikler olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde ailenizle ilgili konularla daha çok ilgilenebilirsiniz. Geçmişte yaşanmış olaylar tekrar gündeminize gelebilir. Bu durum sizi içsel hesaplaşmaya götürebilir. Duygularınızın yoğunluğu içinde kaybolmamaya özen gösterin. Kendinizi daha rahat hissettiğiniz uğraşlarınıza yönelebilirsiniz. Ev kazalarına karşı dikkatli olmalısınız.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün gündeminiz hareketli. Sorumlu olduğunuz konularda takip gerektiren işlere yoğunlaşabilirsiniz. Yakın çevrenizdeki değişiklikler sizi de etkileyebilir. Sorumlu olduğunuz konularda ilerleme sağlamak gerek. İlerleyen saatlerde iletişimden kaynaklanan sıkıntılar olabilir. Bunları kişisel algılamamalısınız. Esnek kalın.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber