Geri Dön

C ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri 2021: C Harfi ile Başlayan Erkek İsimleri ve Anlamları Nelerdir?

Bebek bekleyen anne ve baba adaylarını heyecanın yanında bir de isim telaşı sarıyor. Evlatlarına en güzel, en eşsiz isimleri vermek isteyen aileler derin bir araştırma sürecine giriyorlar. Erkek bebek bekleyen çiftler isim seçme konusunda zorlanıyor. Kulağa hoş gelmesinin yanında aileler keşfedilmemiş, modern çağa uygun, popüler, duyulmamış ve nadir bulunan isimleri tercih ediyor. Aileler isimlerin anlamlarına dikkat ediyor. C harfi ile başlayan erkek isimleri ve anlamları nelerdir? “C ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri” içeriğimizden detaylı bilgi alabilirsiniz.

C ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri 2021: C Harfi ile Başlayan Erkek İsimleri ve Anlamları Nelerdir?

Tarifi imkansız duygular arasında anne ve baba olmak yer alıyor. Bebeklerini kucaklarına alacağı günü bekleyen çiftler hamilelik döneminde isim bulma sürecine giriyor. Erkek bebek bekleyen çiftler çocuklarının hayat boyu taşıyacağı ismin anlamlı ve en eşsiz olmasını istiyor.

A'dan Z'ye Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları

C ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri 2021: C Harfi ile Başlayan Erkek İsimleri ve Anlamları Nelerdir

 

C Harfi ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları

 

Cabbar: Güç ve kuvvet sahibi kimse.

Cabir: Galip gelen, aziz ve kuvvetli olan

Cafer: Çay, dere, küçük akarsu

Cahit: Çok çalışan

Cahiz: Gözü pek, cesur. 2. Gözleri büyük kimse.

Calp: Güçlü

Camer: Centilmen. 2. Cesur adam.

Cameri: Eliaçık, cömert.

Can: İnsan ve hayvanlarda yaşamayı sağladığına ve ölümle vücuttan ayrıldığına inanılan madde dışı varlık. 2. Yaşama. 3. Güç, dirlik. 4. İnsanın kendi varlığı, özü. S. Gönül. 6. Bektaşilik ve Mevlevilikte tarikat kardeşi. 7. Çok içten, sevimli, sevilen, şirin.

Canalp: Can yiğit

Canaltay: İçten, yürekten.

Canat: “Şiddetle iste” anlamında kullanılan bir ad.

Canay: Ay gibi temiz ve parlak yüzlü kimse.

Canaydın: Yüreği temiz, ferah kişi.

Canbay: Saygın ve yüreği temiz kişi.

Canbek: Özü pek, güçlü kişilikli kimse.

Canber: Sert kişi, sağlam kişi, canı sağlam.

Canberk: Sağlam, canlı, metin

Canbey: İçten davranan.

Canbolat: Canı, özü çelik gibi güçlü kimse. bk. Canpolat

Canbulat: Canı, özü çelik gibi güçlü kimse. bk. Canpolat

Canda: İçte, özde, yürekte olan kimse.

Candaner: Sevecenliğin koruyucusu.

Candar: Candan, içten

Candaş: Dost, yakın.

Candeğer: Uğruna herşey göze alınabilecek kadar sevilen anlamında.

Candemir: Canı demir gibi sağlam, demir gibi kimse, demir canlı.

Candoğan: Doğuştan sevimli ve içten olan.

Candost: Gercek arkadaş ve dostluk.

Caner: Yürekten sevilecek kimse.

Canfer: Aydın bilgili, güçlü saygın.

Cangiray: Sevecenlik ve içtenlik yaraşır anlamında.

Cangür: Yaşam dolu, canlı.

Canip: Yan, taraf, yön.

Cankan: Özü hareketli olan kimse.

Cankat: Yaşamına can ekle, sevinçle dol

Cankaya: Özü sağlam olan kimse.

Cankılıç: Özü klıç gibi keskin olan kimse.

Cankız: Sevilen, sevimli, şirin kız.

Cankoç: Sevimli, cana yakın kimse.

Cankorur: Canlı, neşeli ve koruyan anlamında.

Cankurt: İçten ve sadık anlamında.

Cankut: Neşe, mutluluk, talih, baht.

Canol: yaşamım ol, canım ol, bana can ol

Canören: Gerçek dost olan.

Canpolat: Canı polat gibi sağlam, canlı, çelik gibi kimse.

Cansal: içtenliğini ve sevecenliğini çevresine de saçan anlamında.

Cansay: “Şirin, sevimli, cana yakın olarak kabul et” anlamında kullanılan bir ad.

Cansen: Sevilen ve hoşlanılan kimseye hitaben.

Canser: Yaşama gücü.

Canset: Genç kraliçe ya da prenses.

Cansoy: Candan bir soydan.

Cansu: Hayat ve tazelik veren su, sevgili, sevimli.

Cansunay: Yaşam sun ve Ay gibi güzel ol.

Cansuner: Canını feda eden kimse.

Cantaş: içtenlik ve sevecenlik iradesi gösteren.

Cantekin: Dost, huzur dolu.

Cantez: Aceleci, yerinde duramayan.

Cantürk: Yaşam sevinci veren Türk.

Canyurt: Yurdunu büyük bir içtenlikle seven kişi anlamında.

Caran: Güzel kokan bir tür çiçek.

Carim: Suçlu.

Carullah: Allah'a yakın olan

Cavit: Ebedi, sonsuz

Cavit/ Cavid: Ebedi, sonsuz.

Caymaz: Sözünden dönmez, verdiği sözü tutar, vazgeçmez

Cazim: Karar veren, kesen.

Cazip: Çekici, ilgi uyandırıcı, albenili olan.

Cebbar: Kuvvet ve kudret sahibi Allah.

Cebe: Zırh, zırhlı giysi. 2. Savaşla ilgili silah ve araçlar.

Cebealp: Silah kuşanmış savaşçı.

Cebel: Dağ.

Ceben: Bir Oğuz boy’u.

Cebesoy: Silahlarla ilgilene soydan gelme anlamında.

Cebrail: Allah tarafındanPeygamberlere vahiy getirmekle görevlendirilen dört büyük melekten biri

Cedit: Yeni 2. Yeni var olmuş, yeni ortalığa çıkmış anlamında

Cefa: Sıkıntı, zahmet.

Cefali: İlahi olan.

Celadet: Yiğitlik.

Celal: Yücelik, ululuk, değer. Allah’ ın adlarındandır. Öfke, kızgınlık enerjisini temsil eder.

Celalettin: Büyüklük ululuk, hışım

Celâli: Yüceliğe mensup.

Celasun: Kahraman, cesur. Genç, sağlıklı, yiğit kimse

Celâsun: Kahraman, cesur, atak delikanlı, yiğit. 2. Genç ve sağlıklı, gürbüz kimse.

Celasun/Cilasun: Babayiğit, boylu, poslu, sağlıklı.

Celayir: Moğolların kollarından birinin adı.

Celâyir: Moğol ırkının büyük kollarından biri.

Celil: Ulu, yüce, manevi değeri yüksek olan.

Celilay: Ulu, yüce, yüksek ay.

Cem: Toplanma bir araya gelme. Birlik. Hükümdar, şah.

Cemal: Yüz güzelliği, fertteki güzellik

Cemalettin: Güzellik taşıyan

Ceman: Kürt inanışlarına göre il merkezi.

Cembeli: Konusu Hakkari’de geçen bir halk kahramanı.

Cemi: Toplanmış

Cemil: Güzel erkek, iyilikle anma.

Cemşah: Hükümdar.

Cemşir: Hükümdar.

Cemşit: Mitolojide İran şahı.

Cenan: Yürek, gönül kalp

Cenani: Yürekten, gönülden.

Cenap: Şeref, onur

Cengaver: Savaşçı, bahadır.

Cengel: Orman.

Cengiz: Gözüpek, cesur

Cengizhan: Eski Moğollarda, Moğol hükümdarı.

Cenk: Savaş

Cenker: Savaşçı.

Cenup: Güney.

Cerbeze: Mahir, ustalık. 2. Serinkanlılık.

Cerit: Bekar.

Cesaret: Yiğitlik, mertlik, atılım.

Cesim: Büyük, iri, kocaman

Cesur: Cesaretli, yürekli

Cetik: Olgun.

Cevahir: Kıymetli taş, cevher.

Cevan: Farsça’da genç, delikanlı anlamına gelir.

Cevat: Cömert, eli açık

Cevdet: İyilik, güzellik, olgunluk

Cevher: Maden kaynağı

Cevheri: Bir şeyin özü ile ilgili anlamında.

Cevri: Güçlü, kuvvetli. 2. Anlayan kavrayan.

Cevval: Hareketli, yerinde duramayan.

Ceyhan: Akdeniz'e dökülen bir nehir.

Ceyhun: Tevrat’a göre cennetin 4 nehrinden biri.

Cezair: Adalar.

Cezlan: Mutluluk içinde olan.

Cezmi: Kesin karar veren.

Cezri: Köktenlikle ilgili.

Cibran: Kürt komutanIarından biri.

Cidal: Kavga, savaş.

Cihan: Dünya.

Cihanbay: Dünyanın en saygın kişisi.

Cihanbey: Dünyanın en saygın kişisi .

Cihandar: Dünyayı zaptetmek isteyen.

Cihaner: Dünyaya bedel.

Cihanerk: Tüm dünyanın en kudretlisi, güçlüsü.

Cihangir: Cihanı ele geçiren.

Cihanhan: Dünyanın hÜkümdarı.

Cihanmert: Dünyanın en dürüst insanı

Cihanşah: Cihan'ın şah'ı

Cihanşan: Dünyaya nam salmış olan, bununla şana şöhrete kavuşmuş olan.

Cihantürk: Dünyaya, aleme nam salmış Türk.

Cihat: Din uğruna savaşmak.

Cindoruk: Bir dağın en yüksek noktası, doruğu

Civan: Yeni yetme, körpe, genç.

Civanmert: Mert yaradılışlı, yüce gönüllü yiğit.

Civanşir: Genç aslan.

Coşan: Coşku duyan, heyecanlı. 2. İçi içine sığmayan.

Coşar: Heyecan dolu, kabına sığmayan.

Coşkun: Yerinde durmayan

Coşkunay: Ay’ın parıltısını heyecanla içinde taşıyan anlamında.

Coşkuner: Kabına sığmayan kimse, coşkun yiğit, coşkun erkek.

Coşkunsu: Taşmış olan akarsu

Coşkuntürk: Coşkulu, heyecanlı içi içine sığmayan Türk.

Cömert: Pinti olmayan, eliaçık, gönlü yüce

Cudi: Cömert, eli açık.

Cuma: Müslümanlar için haftanın kutsal günü. Toplanma manasına gelir.

Cumali: Cuma günü doğan.

Cumhur: Halk topluluğu

Cura: Dost, arkadaş, yaren. 2. Güzel ve uyumlu ses. 3. Bir tür halk sazı. 4. Küçük atmaca.

Cüneyt: Küçük asker, askercik anlamındadır. Büyük bir mutasavvufun adıdır

Cüret: Atılganlık, cesaret, yiğitlik.

 

Şiddetli Sevgi: Flört Şiddeti | Av. Cansen Erdoğan anlatıyor“Ailene benimle birlikte olduğunu söyleyeceğim! Abine aramızdakileri anlatacağım! Gönderdiğin fotoğrafları İnternet’te yayınlayacağım! Okulda kimseyle konuşmayacaksın! Arkadaşlarınla görüşmeni istemiyorum! Oraya gidemezsin! Bensiz hele bir git, görürsün sen dünya kaç bucakmış…” Bu sözler tanıdık geldi mi? Av. Cansen Erdoğan flört şiddeti kavramını, hangi davranışların flört şiddeti kapsamına girdiğini ve flört şiddetinin ceza hukukundaki yerini Pembenar izleyicileri için anlattı.
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Bugün Yay burcunda Güneş tutulması gerçekleşiyor. Keşfedebileceğiniz yeni düşünceler ya da insanlar olabilir. Sorumluluklarınız da öne çıkmakta.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün Yay burcunda Güneş tutulması gerçekleşiyor. Korkularınızı yenmeye ve olaylara daha esnek bakmaya çalışın. Uzaklarla ilgili bir durum da ortaya çıkabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün Yay burcunda Güneş tutulması gerçekleşiyor. Karşılıklı bir konu, evlilik ya da ilişkiler açısından değerlendirme yapmak gerekiyor. Ortaklı işleri de düşünebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün Yay burcunda Güneş tutulması gerçekleşiyor. Enerjinizi, sağlığınızı, düzeninizi ihmal etmemeye daha planlı olmaya bakın. Karşıtlık içeren bir durum da sizi meşgul edebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün Yay burcunda Güneş tutulması gerçekleşiyor. Sevdiklerinizle, çocuklarla ilgili bir konu gündeminizi etkileyebilir. Ayrıca maddi birikimlerinizi de düşüneceksiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün Yay burcunda Güneş tutulması gerçekleşiyor. Evde, ailevi alanda, özelinizi ilgilendiren koşullarda değişiklikler gündeme gelebilir. Sevdiklerinizle ilgili konular da öne  çıkıyor.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün Yay burcunda Güneş tutulması gerçekleşiyor. Yeni haberler, görüşmeler ve ziyaretler açısından hareketli günlerdesiniz. Artan bir İletişim söz konusu. Ailevi işler, toprağa yönelik uğraşlar dikkat çekebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün Yay burcunda Güneş tutulması gerçekleşiyor. Bu dönemde parasal işlerinizi daha dikkatli yönetmeye bakmalısınız. Düşüncelerinizde ciddileşme söz konusu.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün burcunuzda Güneş tutulması gerçekleşiyor. Kişisel açıdan önemli farkındalıklar, bitişler ve başlangıçlar var. Aynı zamanda parasal işler üzerinde de ciddi düşünceleriniz olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün Yay burcunda Güneş tutulması gerçekleşiyor. Tam olarak anlaşılamayan ama sizi psikolojik açıdan bağlayan durumlara dikkat edin. Kimi zaman olayları kendi akışında ele almalısınız. Ancak yine de çok şey yapabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün Yay burcunda Güneş tutulması gerçekleşiyor. Bu dönemde gruplar, arkadaşlıklar sizi daha fazla yeniliğe götürebilir. Ancak yine de bilinmeyen durumların neden olabileceği bazı karmaşık koşullar da yaşayabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün Yay burcunda Güneş tutulması gerçekleşiyor. İşinizle ilgili konulara, unvanınızı ilgilendiren gelişmelere önem vermelisiniz. Gelecek yönünde daha ciddi düşünceler içindesiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber