Birçok kişi, özellikle geleneksel tıp yeterli ağrı kontrolü sağlamadığında, bel ağrısını gidermek için bir profesyoneli ziyaret eder. Ağrıyı gidermek için omurgada yapılabilecek pek çok farklı türde düzeltme vardır, ancak hemen hemen hepsinden daha umut verici olduğunu kanıtlayan bir teknik vardır.

Atlas omuru doğru şekilde hizalanmazsa omurga boyunca yanlış hizalamaya neden olabilir. Atlası ayarlamak tüm başı, boynu, omurgayı ve kalçaları tekrar hizaya getirebilir. Ek olarak, atlasın tam beyin sapında olmasıyla, atlasın doğru hizaya getirilmesi, beyin ile beden ve beden ile beyin arasındaki iletişimi açar.

Atlas terapi nedir?

Atlas omuru C1 olarak da bilinir ve başı destekleyen omurgadaki en üst kemiktir. Atlas, başın ağırlığını en verimli şekilde 90 derecelik açıda veya nötr pozisyonda destekler.

Bir kişinin gözleri ve kulakları, beynin denge merkezinin doğal dengesini korumak için ufka uygun şekilde hizalanmalıdır. Beynin denge merkezini korumak için tüm vücut sürekli değişir. Atlas yanlış hizalandığında, vücut ağırlık merkezini korumak için telafi etmeye çalışır. Bunu, başı doğrudan ayakların merkezinin üzerinde tutarak yapar. Bununla birlikte, başın düz pozisyonunu korumak için omurganın geri kalanı uyum sağlar ve hizadan dışarı atılır. Vücut, yapısını öyle bir değiştirir ki, kaslar kasılarak bir bacağın daha kısa görünmesine neden olur. Çoğu durumda bir bacak aslında diğerinden daha kısa değildir, ancak yer değiştiren atlası telafi etmek amacıyla vücut tarafından kısaltılır. Atlas dik olduğunda, tüm omurga ve vücut uygun dengeye doğru hareket edecektir.

Atlasın hizasının bozuk olup olmadığını nasıl anlarım?

Boyundaki eğriliklerin azalması, skolyoz, omuzlarda ve pelviste hizalama değişiklikleri, yanlış hizalanmış bir atlasın en yaygın etkilerini oluşturur. Dizilimdeki bu değişiklikler iskelet sisteminin yapısal bütünlüğünü ve sinir sistemini olumsuz etkiler. Atlas normal konumundan çıkarıldığında ortaya çıkan yanlış hizalama, doğrudan beyin sapında ve dolaylı olarak tüm sinir sisteminde sinir basıncına ve inflamasyona neden olabilir. Sonuç olarak sinir sisteminin normal işleyişinin bozulması, vücudun farklı bölgelerinde çok sayıda semptom ve ağrıda rol oynayabilir. Atlas hizasızlığıyla ilişkili en yaygın belirtilerden ve sorunlardan bazıları baş ağrısı, boyun ve yüz ağrısıdır.

Atlas, omurganın en tepesinde olduğu için, küçük bir yanlış hizalama bile omurga hizası ve tüm vücudun sağlığı üzerinde derin bir etkiye sahip olabilir. Atlas terapisi, tüm vücut sağlığını destekler, ağrı semptomlarını hafifletir, yaralanmaların iyileşmesini destekler ve hastanın sağlığının tüm yönlerini iyileştirir. Atlas terapisi ayrıca ağrı, uyuşma, karıncalanma hissi, yapısal bozulma ve kötü duruş, vücut ağırlığı dengesizliği, kas dengesizliği ve omurlarda, disklerde ve disk alanında ilerleyici dejeneratif değişiklikleri tetikleyebilen sinir tahrişini giderir.

Atlas terapisi boyun ağrısı, sırt ağrısı, bel fıtığı tedavisi, siyatik, karpal tünel, skolyoz, fibromiyalji, migren, baş ağrısı gibi semptom ve tanılarla başvuran birçok hastaya yardımcı olmuştur. Bu terapinin ek olarak bacak ve kol uyuşması, astım, kronik yorgunluk sendromu, alerjiler, sinüs sorunları, trigeminal nevralji ve diğer rahatsızlıkları olan hastalara da fayda sağladığı gösterilmiştir.