Geri Dön

H ile Başlayan Kız Bebek İsimleri 2022: H Harfi ile Başlayan Kız İsimleri ve Anlamları Nelerdir?

Bebek bekleyen çiftlerin yaşadığı en büyük heyecanlardan birisi de isim seçme. Çağa uygun modern, popüler, nadir bulunan, keşfedilmemiş ve duyulmamış isimleri tercih etmek isteyen anne ve baba adayları kız bebek isimleri anlamları konusuna oldukça dikkat ediyor. Çocuklarının hayat boyu taşıyacağı isme karar verirken aileler oldukça seçici davranıyor. Kız bebek isimleri ve anlamları hakkında derin bir araştırma içerisine giren bazı anne baba adayları kendileri veya diğer çocukları ile de uyumlu isim seçmek istiyor. H harfi ile başlayan kız isimleri ve anlamları nelerdir? “H ile Başlayan Kız Bebek İsimleri” içeriğimizden detaylı bilgi alabilirsiniz.

H ile Başlayan Kız Bebek İsimleri 2022: H Harfi ile Başlayan Kız İsimleri ve Anlamları Nelerdir?

Anne ve baba adayları yeni doğacak çocukları için isim konusu hakkında oldukça kafa yoruyor. Çocuklarına anlamı güzel isim vermek isteyen aileler ayrıca keşfedilmemiş ve duyulmamış isimler koymak istiyor.

A'dan Z'ye Kız Bebek İsimleri ve Anlamları

H ile Başlayan Kız Bebek İsimleri 2022: H Harfi ile Başlayan Kız İsimleri ve Anlamları Nelerdir

H Harfi ile Başlayan Kız Bebek İsimleri ve Anlamları

 

Habibe: Seven, sevgili, dost

Habide: Uykucu, uykuya dalmış.

Habike: Açık gecelerde gökyüzünde boydan boya görülen uzun yıldız kümesi.

Habile: Hamile, gebe, yüklü.

Habinar: Nar tanesi.

Hacce: Hacca giden kadın. 2. Hacı kadın, hacı kız.

Hacer: Taş, kaya parçası, çakıl.

Hacergül: Taşlar arasında yetişen gül.

Hacıgül: Hacca gitmiş gül gibi güzel kadın.

Hacıhanım: Hacca gitmiş kadın.

Hacıkadın: Hacca gitmiş kadın.

Hacil: Utancından yüzü kızarmış

Hadice: Erken doğmuş kız çocuğu.

Hadise: Vaka, olay

Hadiye: Doğru yolu gösteren, hidayet eden.

Hadra: Yeşil

Hafıza: Edinilmiş bilgileri -akılda tutma, unutmama yetisi.

Hafide: Torun.

Hafize: Koruyucu, esirgeyici

Hafsa: Hz.Ömer’ in kızının ismidir. Manası aslan yavrusudur.

Hakgüzar: Haktan yana, hak yanlısı.

Haki: Yeşile çalan koyu sarı renk, toprak rengi.

Hakikat: Bir işin doğrusu, gerçeği

Hakime: Kişinin dilediği gibi kullanabilecek hakka malik olduğu malı.

Halavet: Tatlılık, şirinlik.

Halay: Anadolu’nun çeşitli bölgelerinde davul ve zuma eşliğinde toplu olarak oynanan bir halk oyunu.

Hale: Güneşin çevresindeki ışık

Halecan: Candan, içten dost

Halegül: Kutsal gül

Halenaz: Kutsallığıyla nazlanan.

Halenur: Kutsal ışık

Halet: Hal, durum. 2. Takdir.

Haletan: Kutsal ışık

Halide: Sürüp gelen, geç yaşlanan

Halile: Zevce, kadın, nikahlı eş.

Halime: Sakin, sessiz

Hâlinur: şıklı, aydınlık.

Halise: Karışık olmayan, saf, katıksız.

Hamaset: Yaradılıştan gelen cesaret 2. Yiğitlik.

Hamdiye: Tanrı’nın ululuğunu övmek için söylenen şükran sözü.

Hamide: Şükredici, hamd edici

Haminne: Yaşlı ve saygı duyulan kadın!

Hamise: Beşinci.

Hamiye: Koruyucu; koruyan, arka çıkan.

Hamiyet: İnsanın aile ve ülkesini koruma çabası, iyilikseverlik

Hamra: Çok kırmızı, kızıl.

Hanbegüm: Hanın karısı, hükümdar eşi

Hanbeğendi: “Hanın hoşuna gitti anlamında kullanılan bir ad.

Hanbike: Hükümdar karısı.

Hanbiken: Hükümdar karısı. – bk. Hanbike

Handan: Gülen, güleç

Hande: Gülüş, eğlence, mutluluk.

Handecan: Gülen dost

Handecik: Eğlenceli, sevimli.

Handegül: Gülün açılması

Handenaz: Nazlı gülüş

Handenur: Işığın açılması. 2. Gülmesiyle ışık saçan.

Hanım: Soylu kadın, bayan

Hanımkız: Ağırbaşlı kız.

Hanif: Müslümanlığa sıkı sıkıya bağlı olan.

Hanife: Allah’a inanan

Hankız: Hükümdar kızı.

Hanne: H.z Meryemin annesinin adı.

Hansa: Arapların en büyük ünlü hanım şairi.Müslüman olmuştur.

Hansultan: Hükümdar ve sultan.

Hanüman: 1. Ev bark, ocak, yuva. 2. Ev halkı, çoluk çocuk.

Hanzade: Hükümdar çocuğu.

Harbiye: Savaşla ilgili.

Hare: Halka, ışık halkası

Harika: Mükemmel, eksiksiz

Harran: Ülkemizde bereketli bir ova.

Hasat: Ekin kaldırma işlemi.

Hasay: Ay gbi özel olan.

Hasen: Güzel, güzel yüz

Hasene: İyi, hoş

Hasgül: Güllerin hası, değerli, kıymetli.

Hasıla: Bir işten elde edilen sonuç

Hasibe: Kişisel değeri olan, ünlü soydan gelen

Haskız: İyi nitelikleri kendinde toplamış kız.

Haslet: Doğuştan gelen güzel huy

Hasna: İffetine düşkün kadın

Hasret: Özlem, bekleyiş

Hatıra: Anı, yadig

Hatice: Erken doğan kız çocuğu

Hatice Nur: Erken doğan güzel kız çocuğu.

Haticenur: Erken doğan güzel kız çocuğu.

Hatife: Sesi duyulduğu halde kendisi görünmeyen.

Hatime: Sonuç, son

Hatun: Eskiden yüksek kişilikli kadınlara veya hakan eşlerine verilen san.

Hatunana: Deneyimli, yaşlı, saygı gösterilen kadın.

Hava: Gökyüzü

Haver: Güneşin doğduğu, yön, doğu.

Haveri: Doğu ile ilgili.

Havin: Gece, Yaz Gecesi.

Havle: Etraf, çevre, güç, kuvvet

Havva: Yaratılan ilk kadının adıdır.

Havva Nur: Allah’ın ilk yarattığı kadın, parıltı, ışık

Hawer: Çevre, yöre, ortam.

Hayal: İnsanın beyninde kurduğu düşünceler, kesitler, olaylar

Hayat: Yaşam, doğumdan ölüme kadar geçen süre

Hayran: Çok beğenen, hayranlık duyan.

Hayret: Beklenmedik, garip bir şeyin sebeb olduğu şaşkınlık, şaşırma, hayrete düşme.

Hayriye: İyilikle ilgili, uğurlu

Hayrunisa: Kadınların hayırlısı, uğurlu kadın.

Hayrunnisa: Kadınların hayırlısı.

Hayrünisa: Kadınların en hayırlısı.

Hayrünissa: Kadınların hayırlısı

Hayrünnisa: Kadınların hayırlısı, uğurlusu.

Hazal: Kuruyan ağaç yaprakları

Hazan: Sonbahar

Hazar: Barış

Hazel: Sevilen kişi

Hazel/Hazal: Kuruyup dökülen ağaç yaprakları

Hazime: Tedbirli, akıllı. 2. Hazmettiren, sindiren.

Hazin: Acıklı, hüzün veren

Hazine: Altın, gümüş, mücevher gibi değerli eşya yığını, büyük servet. 2. Değerli şeylerin saklandığı yer. 3. Gömülü veya saklı iken bulunan değerli şeylerin bütünü. 4. Kaynak.

Haziran: Yaz aylarından biri

Hediye: Armağan

Heja: Değerli, kıymetli.

Hejan: Değerli, önemli.

Hejar: Yoksul, fakir.

Heji: Sevme, sevgi.

Hejir: İncir.

Hejmar: Adet, sayı, miktar.

Helal: Din bakımından yenilmesinde. kullanılmasında sakınca bulunmayan şey. 2- Nikahlı, evli kadın.

Helbest: Şiir, güzel söz.

Helen: Yunan asıllı bir isimdir; güneş ile alakalıdır.

Helin: Yakan, eriten.

Hemgel: Evren, kainat.

Hena: Uğur getiren

Henna: Kına ağacı, muhabbet ağacı

Hepgül: Yaşam boyu gül, mutluluk içinde yaşa

Hepgüler: Her zaman güler

Hepöz: Özünü devamlı koruyan, bozulmayan, özü sözü bir.

Hepşen: Neşeli ve güzel ol.

Hera: Mitolojide analığın yüceliğini temsil eden tanrıça.

Herdem: Her an, her zaman.

Herik: Tohum, nüve, öz.

Hesiyan: Hissetmek, duygulanmak.

Hesna: Ahlaklı kadın.

Heval: Dost, yoldaş, arkadaş

Hevdar: Ortak, arkadaş.

Heveren: Ay ışığı, mehtap.

Heves: İstek, bir şeye duyulan arzu.

Hevgel: Yardım, destek.

Hevi: 1. Umut 2. Düş, rüya.

Hevin: Aşk, sevda.

Hevindar: Sevdalı, aşık.

Hevjale: Şarkı, türkü.

Hewa: Gök, sema

Heydedan: Çok parlak, göz kamaştıran.

Heyecan: Sevinç, korku, kızgınlık, üzüntü, kıskançlık, sevgi gibi sebeplerle ortaya çıkan güçlü ve geçici duygu durumu. 2. Coşku.

Heyin: Varolmak, varlık.

Heyran: İyi dost, aziz dost.

Hezar: Bülbül. 2. Çok, pekçok.

Hezel: Şaka, alay, mizah

Hıfziye: Ezberleme. 2. Saklama, koruma.

Hıraman: Salına salına, naz ve eda ile yürüyen.

Hical: Gelin odaları.

Hicran: Ayrılık, ayrılığın verdiği derin keder, acı manalarındadır.

Hicret: Göç

Hiçsönmez: Sonsuza değin yaşar, sonsuza değin sönmez

Hifa: Sabreden, çok güzel ve varlıklı bir kadın sahabenin adıdır.

Hikmet: Gizine, sırrına erişilemeyen.

Hilal: Ayın ilk günlerinde aldığı yay biçimi, yeni ay.

Hilâl: Ayın yay biçimindeki görünüşü, yeni ay

Hilâl / Hilal: (Arapça)Ayın ilk günlerdeki durumu, yeni ay, ayça.

Hildan: Yükselmek, çıkmak.

Hilde: Kurtulmak, yükselmek, ilerlemek

Hilkat: Yaradılış.

Hilmiye: Yumuşak huylu, ince nazik kimse.

Hinar: Nar meyvesi gibi bereketli.

Hira: Suudi Arabistan’daki Hz. Muhammed’in peygamberlik görevini aldığı Hira Dağı

Hiranur: Mekke’de bulunan Hz Muhammed’ e ilk vahiy gelen dağda zuhur eden ışık, nur

Hisar: Etrafını sarma.

Hivda: Ayın doğuşu.

Hoşcan: İyi insan, güzel kişi.

Hoşdil: Tatlı dilli.

Hoşeda: Nazlı güzel

Hoşfan: Güzel, göz alıcı.

Hoşfidan: Tatlı, sevecen genç.

Hoşgül: Tebessümü eksik olmayan.

Hoşnaz: Nazlı, sevimli.

Hoşnigar: Resim gibi hoş sevgili.

Hoşnur: Sevimliliği ve cana yakınlılığıyla ışık saçan.

Hoşnut: Herkesi memnun eden.

Hoşnüma: Güzel ve hoş görünen görünmü etkili ve güzel.

Hoşseda: Hoşa giden ses

Hoşses: Tatlı, edalı, işveli.

Hoşsoy: Tatlı, sevimli bir soydan gelen.

Hoşsu: Gönül ferahlatan.

Hoşten: Yüreğinin sevimliliği dışına vurmuş olan.

Hulkiye: Yaradılıştan gelen huy.

Hulya: Kuruntu. 2. Kurgu. 3. Fikir. 4. Sevda,

Humay: Uğur getiren devlet kuşu.

Humeyra: Aklık, beyazlık. Beyaz tenli kadın.

Huri: Cennet kızı, melek

Huriay: Güzeller güzeli.

Hurican: Çok güzel dost.

Huridil: Sözleriyle herkesi kendine hayran bırakan

Hurigül: Güzeller güzeli.

Hurigüz: Mahsun, hüzünlü güzel.

Hurinaz: Nazlı güzel, nazenin

Hurinur: Işık saçan güzellikte olan.

Hurisel: Coşkulu güzel.

Huriser: Hurilerin başı

Hurises: Sesinin güzelliğiyle herkesi kendine hayran bırakan.

Hurisu: Güzelliği ve temizliğiyle bilinen.

Hurişah: Güzel ve etkili kadın.

Hurişan: Güzelliğiyle ünlenmiş olan.

Hurişen: Fiziğiyle güzel ve de yüreğiyle içten olan.

Huriye: Melekle ilgili, melek gibi

Huriyüz: Çok güzel yüzü olan.

Hurmız: Jüpiter yıldızı.

Hurşide: Güneş

Huzur: Gönül rahatlığı

Hülya: Tatlı düşler, hayaller; kuruntu

Hüma: Efsanelerde geçen, yere konmayıp sürekli gökte kaldığına inanılan cennet kuşu

Hüma/Huma: İnsanlara mutluluk getireceğine inanılan kuş.

Hümeyra: Kızıllık, pembelik

Hüner: Yetenek, beceri

Hüray: Ay gibi özgür ve güzel.

Hürgül: Gül gibi özgür ve güzel.

Hürgüz: Sonbaharın özgürlüğü.

Hürmet: Saygı.

Hürmüz: Zerdüşt dininde, iyilik ve hayır tanrısı

Hürnaz: Nazlanmakta özgür olan

Hürnur: Özgürlük aşılayan.

Hürrem: Sevinçli şen, neşeli.

Hürriyet: Özgürlük

Hürsay: Bağımsızlığıyla saygınlık kazanmış olan.

Hürsel: Özgürlüğünü yüreğinde coşku ile taşıyan

Hürsen: Özgürlüğüne düşkün olan.

Hürses: Özgürlüğün sesi.

Hürsev: Özgürlüğü sev

Hürseven: Özgürlüğü seven.

Hürsever: Özgürlüğü seven.

Hürsoy: Özgürlüğüne düşkün bir soydan gelen.

Hürsu: Kendi yolunda ilerleyen – Bildiğini okuyan

Hürşan: Özgürlüğü şanına, şöhretine uygun yaşayan.

Hürşen: Özgürlüğünden memnun olan.

Hüsna: Çok, en çok, pek çok güzel” gibi anlamlara gelmektedir.

Hüsne: Her şeyin en güzeli

Hüsniye: Güzellikle ilgili, güzelliğe ait

Hüsnüan: Güzellik.

Hüsnünazar: İyi gözle görme.

Hüsnüye: “Hüsniye” isminin bir başka söyleniş biçimi.

Hüsran: Beklenilen şeyin elde edilememesinden duyulan acı

Hüsün: Güzellik, iyilik, olgunluk

Hüveyda: Apaçık, besbelli, ortada

Hüzün: Tasa, üzüntü

Hüzzam: Müzikte bir makam

Şiddetli Sevgi: Flört Şiddeti | Av. Cansen Erdoğan anlatıyor“Ailene benimle birlikte olduğunu söyleyeceğim! Abine aramızdakileri anlatacağım! Gönderdiğin fotoğrafları İnternet’te yayınlayacağım! Okulda kimseyle konuşmayacaksın! Arkadaşlarınla görüşmeni istemiyorum! Oraya gidemezsin! Bensiz hele bir git, görürsün sen dünya kaç bucakmış…” Bu sözler tanıdık geldi mi? Av. Cansen Erdoğan flört şiddeti kavramını, hangi davranışların flört şiddeti kapsamına girdiğini ve flört şiddetinin ceza hukukundaki yerini Pembenar izleyicileri için anlattı.
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

İkili ilişkileriniz bugün gündeminizi çok fazla etkileyebilir. Sabah saatlerinde akıcı koşullar söz konusu. Gün içinde uyum ve denge arayışı içinde olabilirsiniz. İlerleyen saatlerde güçlü değişim isteği hissedebilirsiniz. Sizi uğraştıran durumlara karşı dikkatli olmalısınız. Çalışma hayatınızdaki sorumluluklarınız artabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün ortaklı para konularıyla ilgilenmeniz gerekebilir. Kriz yaratan koşullara karşı dikkatli olmalısınız. Endişe duyduğunuz konular karşısında tepkilerinizi ortaya koyabilirsiniz. Öğleden sonraki zamanlarda özgürleşme isteği içinde olabilirsiniz. Arkadaşlarınızla birlikte program yapmak size iyi gelebilir. Gün içinde oluşan duygusal olaylar sizi sıkabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Yeni ufuklara açılmak isteyebileceğiniz bir gündesiniz. Sabah saatlerinde keyif aldığınız konulara yönlenebilirsiniz. Yabancılarla ilgili konular gündeminize gelebilir. Eğitim için uygun zamanlar içindesiniz. Düşüncelerinizi paylaşmak için gün içinde arkadaşlarınızla buluşabilirsiniz.  Bugün bütünü görmek ve karar almak sizin için çok daha kolay olacak.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

İş hayatınızdaki sorumluluklarınızın rahatlıkla üstesinden geleceğiniz bir gündesiniz. Önemli işlerinizi sabah saatlerinde toparlamanız sizin için çok daha iyi olacaktır. Üstlerinizle ilgili konular ön plana çıkabilir. Öğleden sonra farklı konulara yönelmek isteyebilirsiniz. Gün içinde sağlığınıza dikkat etmeniz gereken koşullar oluşabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün sosyal konular gündeminizi meşgul edebilir. Sabah saatlerinde keyif aldığınız uğraşlarınız için harcamalar yapabilirsiniz. İlişkilerinizde abartılı olmamaya çalışın. Gelecek ümitlerinizle ilgili yeni gelişmeler olabilir. İlerleyen saatlerde kendinizi çok daha özgür hissedebilirsiniz.  İşten gelen destekler sizi rahatlatacaktır.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Belirsizlikler ve gizli konular nedeniyle işlerinizde aksamalar yaşayabilirsiniz. Kontrolünüzü kaybetmemeye özen göstermelisiniz. Gün içinde içsel süreçler yaşayacağınız zamanlar olabilir. Sabah saatlerindeki akıcı koşullar söz konusu. İlerleyen zamanlarda kendinizi daha özgürlük hissi içinde bulabilirsiniz. Ani kararlar almayın.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Sabah saatlerinde yeni başlangıçlar yapmak için şartlar daha uygun olduğu bir gündesiniz. Kişisel açıdan önem verdiğiniz konularla ilgilenebilirsiniz. İmaj değişikliği için uygun bir gündesiniz. İlişkilerinizde daha özgürlük arayışında olabilirsiniz. Yaratıcılığınızı ilgilendiğiniz alanlara yönlendirebilirsiniz. Gün içinde beslenmenize dikkat etmelisiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Sabah saatlerinde harcamalarınıza dikkat etmeniz gerekebilir. İfadelerinizde abartıya kaçmamalısınız. Maddi kaynaklarınızla ilgili gelişmeler gündeminizi meşgul edebilir. Gün içinde kişisel yeteneklerinizi kullanmanız işlerinizi kolaylaştıracaktır. İş hayatınızda başkalarından alacağınız destekleri doğru kullanmalısınız.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Yakın çevrenizle ilgili gelişmeler ön plana çıkabilir. İş hayatınızda yoğun bir iletişimin olduğu zamanlar içindesiniz. Düzenlenen eğitimlere katılabilirsiniz. Çalışma hayatınızdaki sorumlu olduğunuz konularda kendinizi çok daha iyi ifade edeceğiniz bir gündesiniz. Endişe duyduğunuz konularla ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Sabah saatlerinde evde keyif yapmak isteyebileceğiniz bir gündesiniz. Gün içinde ailevi konular gündeminize gelebilir. Babanızla ilgili konulara dikkatli yaklaşmanızda fayda var. Geçmişle ilgili olaylar canınızı sıkabilir. Güven arayışı içine girebilirsiniz. Çalışma arkadaşlarınızla birlikte sorumluluklarınıza yoğunlaşmak size iyi gelebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Sabah saatlerinde yaratıcılığınızı kullanmak isteyebilir, böyle işlere yönelebilirsiniz.  Gün içinde aşk hayatınız ön plana çıkabilir. Kendinizi rahatça ifade edeceğiniz yerlerde bulunmak isteyebilirsiniz. Öğleden sonra daha radikal tarafınız ortaya çıkabilir. Sorumlu olduğunuz konuları ihmal etmeyin. Gün içinde planlı olmanız işlerinizi kolaylaştıracaktır.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Çalışma hayatınızdaki sorumluluklarınız bugün gündeminizi oluşturabilir. Sizi yoran ve yıpratan koşullara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Detaylı bir program günlük temponuza katkıda bulunacaktır. Endişe duyduğunuz konularda daha yaratıcı çözümler yaratabilirsiniz.  Sağlığınızı ihmal etmemeye çalışın.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber