Çakra nedir? Yaşamımıza etkileri nelerdir?

Bedenimiz üzerinde çakra adı verilen enerji merkezleri vardır. Çakra, Sanskritçe (eski Hint dili) bir kelimedir. Birçok eski metinde ve kaynakta değişik isimleri vardır. Kelime karşılığı olarak bakıldığında “tekerlek” veya “çark” anlamındadır. Çakralar gözle görülmeyen enerjinin tüm bedende denge ile yayılmasına katkı olur.

Bedendeki ana çakralar 7 tanedir. Bu 7 çakra bedenin 7 kapısı gibidir. Bir çakra kapalı olursa bir sonraki çakraya da enerji akışı o kadar az olur. Çakralar düzgün çalışmadığı zaman beden, enerjisini korumakta zorlanır. Yaşam enerjisi çakralar yolu ile bedende dolaşım sağlar. Çakraların biri ya da bir kaçının blokeli olması; sebepsiz gerginlik, stres, konuşurken kendini ifade edememe, tahammülsüzlük, değersizlik ve yetersizlik duygusunun daha fazla hissedilmesi, bolluk alanında tıkanma, bir şeyler ters gidiyor gibi hissetme durumlarına sebep olabilir.

Çakraların İsimleri:

-Kök Çakra

-Sakral Çakra

-Mide Çakra

-Kalp Çakra

-Boğaz Çakra

-Alın Çakra

-Tepe Çakra

Çakraların bedendeki yerleri genel anlamıyla aynı iken isimleri eğitmenler ve kaynaklar tarafından farklılık gösterebilir.

Kök Çakra

 Kök çakranın yeri omuriliğin aşağısında kuyruk sokumunun omurunda yer alır. Rengi kırmızıdır. Kabullenme duygusu ile bağlantılıdır. Yaşamsal isteklerin de temel enerjisini oluşturur. Bu çakra bloke olduğunda maddi endişeler, kolay sinirlenme, yaşamsal isteksizlik gözlemlenebilir.

Sakral Çakra

Sakral çakra kök çakranın üzerinde, göbek deliğinin 2-3 parmak altında kasık bölgesinde yer alır. Rengi turuncudur. Üretme, geliştirme sakral çakranın temel ilkesidir ve oluşturma duygusu ile bağlantılıdır. Bu çakra bloke olduğunda yaratıcılığınızı gösterememe, para sorunları gözlemlenebilir.

Mide Çakrası

Mide çakrası göbek deliğimizin 2-3 parmak üzerinde yer alır. Bazı eğiticiler bu bölgeye karın çakrası da demektedir. Rengi sarıdır. Düşüncelerin beden üzerinde etkisi ile ilgili merkezdir. Kilo alma verme ile bağlantılı olduğu kadar, para akışıyla da ilgilidir. Blokeli olma durumunda para akışında ve kilo alma verme durumunda tıkanıklık fark edilebilir.

Kalp Çakrası

Kalp çakrası bazı ekollerde göğüs çakrası olarak da geçmektedir. Yeri kalbe yakın yerdedir. Rengi yeşildir. Yeşil renge ek olarak pembe de kalp çakrası rengi kabul edilir. Bu çakra bloke olduğunda kişi sevgiyi koşullu alır ve verir. Karşılıksız sevgi vermek anlamında tıkanıklık yaşanabilir.

Boğaz Çakrası

Yeri boğazdadır. Boyun bölgesi ile ilişiktir. Rengi mavidir. İletişimin merkezidir. Duygu ve düşünceler boğaz çakrasından geçen enerjiler aracılığı ile ifade edilir. Yetersizlik duygusunun çakra karşılığı boğaz çakrasıdır. Boğaz çakrası blokeli olduğunda kişi konuşmamayı tercih edebilir veya konuşurken boğazı düğümlenmiş gibi hissedebilir.

Alın Çakrası

Üçüncü göz çakrası olarak da bilinir. Yeri alın bölgesindedir. Rengi laciverte yakın çivit mavisidir. Hafıza merkezidir. Alın çakra hayatlarımızda yaşadığımız kayıtların enerjilerinin saklandığı merkezdir. Bu çakra bloke olduğunda, kişi sezgi gücünü kullanamıyor gibi hissedebilir. Karışıklığın içinden çıkamıyor ve bocalıyor gibi hissedilebilir.

Tepe Çakra

Taç çakra olarak da bilinir. Bebeklerde bıngıldak dediğimiz noktada bulunur. Rengi mor ve beyazdır. Bu çakra bloke olduğunda, kişiler kendilerini boşlukta hissedebilir ve amacı yokmuş gibi gelebilir.

Çakraların dengede kalması, beden enerjinizin vücutta eşit dağılması için meditasyon yapabilir, doğayla baş başa kalabilir, sırasıyla her çakranın rengini imgeleyerek imajinasyon ile meditasyon yapabilir, nefes egzersizi yapabilirsiniz. Beden enerjiniz dengede kaldığında yaşamınızda birçok şeyin dengede kaldığını fark edebilirsiniz. Burada size aktarmak istediğim, beden enerjinizin akışta kalması ile yaşamınızı kolaylaştırmaktır. Tedaviye yönelik bir çalışma değildir. Çakralarınız dengede olduğunda evrenle bir olduğunuzu hissedersiniz. Birlik enerjisi sizi bütünsel dinginliğe geçirir. Sevgi ötesi günler dilerim.

 

Kişisel Gelişim Dersleri ve Enerji Eğitmeni

Sevgi Keleş