Hormonal Migren ve Tedavisi

Hormonal Migren Nedir?

Toplumdaki migrenlilerin büyük bir bölümünü genç kadınlar olus¸turur. Bu kadınlarda en sık âdet dönemi migreni görülür. Bas¸ agˆrısı çogˆunlugˆunda sadece âdet döneminde olur, bazıları aralarda da bas¸ agˆrısı yas¸ar. Âdet dönemindeki ataklar, aralarda olanlara oranla daha s¸iddetli, ilaca cevapsızdır. Migren atakları genellikle kanama bas¸lamadan birkaç gün öncesinde olur, bir hafta öncesinde de bas¸layabilir. Bazılarında kanamanın bas¸laması ile migren atagˆı biter, bazılarında ise kanama süresince ya da sonraki günlerde de atak devam edebilir. Agˆrı, kanama bas¸layınca ara verip kanama bitince yeniden bas¸layabilir. Migreni sadece kanama döneminde ya da kanama bitiminde olanlar da vardır.

“Regl kanamam için takvime bakmama gerek yok. Üç gün öncesinden s¸is¸iyorum, gergin ve sinirli oluyorum. Aynı zamanda s¸iddetli bas¸ agˆrılarım bas¸lıyor. Kanamam bas¸layınca bas¸ agˆrım bitiyor ve s¸is¸ligˆim de iniyor.”

“Regl öncesi bir hafta bas¸ agˆrılarım oluyor, regl oldugˆumda da devam ediyor, reglden sonra 4-5 gün daha sürüyor. Ayın yarısı bu s¸ekilde geçiyor. Tam bas¸ agˆrım geçti derken yeniden agˆrılı döneme giriyorum. Hamilelikte bas¸ım hiç agˆrımadı. Çok mutluydum. Bas¸ım agˆrımasın diye tekrar dogˆursam mı, diyorum.”

Âdet dönemi migreni genellikle ilk âdet kanamasıyla bas¸lar. Bazen âdet kanamaları bas¸tan beri sorunludur migren yirmili yas¸lara dogˆru tabloya eklenir. Bazı hastalarda ise çocukluk yıllarına kadar gidebilen bas¸ agˆrıları vardır. Âdetle olan ilis¸kiyi sonradan fark edenler de olabilir. Bu kadınların hepsinde hormonal bir dengesizlik az ya da çok mevcuttur.

Hormonal MigrenTedavisi

Âdet döneminde, hormonlardaki ani degˆis¸imler kadınlarda migrenin daha fazla olmasının nedeni olarak görülmektedir ama degˆildir. Aslında hormonlardaki keskin degˆis¸im organizmayı etkileyerek –tıpkı açlık, lodos, s¸arap gibi– var olan migreni tetikler. Migreni kontrol etmek için hormonal dengesizligˆin ve migrenin ortak olan nedenleri düzeltilmelidir.

Âdet dönemi migreni erken yas¸larda bas¸ladıysa hipofiz bezini etkileyen bozucu alanlar gözden geçirilmelidir. Yirmi yas¸ dis¸leri bu yas¸ grubunda en belirleyici bozucu alandır.

Bu hastalar hekime ileri yas¸larda bas¸vurdugˆunda gerilim bas¸ agˆrısına benzer günlük hayatı engellemeyen bas¸ agˆrıları da tabloya eklenmis¸ olabilir. Genellikle yirmi yas¸ dis¸leri çekilmis¸tir. Sonradan eklenmis¸ olan ameliyatlar (özellikle jinekolojik olanlar), dis¸ tedavileri gözden geçirilmelidir.

Tedavi sürecinde çok sık olan atakları azalıp sadece âdet dönemi agˆrıları devam ederse dis¸ sıkmanın tedavisiyle dis¸lerin kapanma dengesinde olan bozuklukların düzeltilmesi gerekir.

Âdet Dönemi Migreni Öyküsü

Tedavi öncesi:

“Üniversite yıllarında migrenim bas¸ladı. Bas¸ agˆrılarım regl dönemimle ilis¸kili. I·lk bas¸tan beri bu ilis¸kinin farkındayım çünkü regl öncesi ve sonrası mutlaka migrenim tutuyor. Aralarda stresim çok fazla olursa da bas¸ım agˆrıyor. Regl döneminde çok s¸iddetli ataklarım oluyor, ilaç fayda etmiyor, midem bulanıyor, bazen kusuyorum. Çocukken de bas¸ım agˆrırdı ama s¸iddetli degˆildi. Migrenim olmadan önce bazen gözümde ıs¸ıklı noktalar, iplikler oluyor. Kısa sürüyor, sonra bas¸ agˆrım s¸iddetleniyor.

Sizin de sordugˆunuz gibi bas¸langıçtan beri regl öncesi sinirli ve s¸is¸kin olurum ama regl kanamalarım düzenlidir. Dogˆumdan sonra spiral taktırdıgˆım için kanamam biraz arttı. Dogˆru söylüyorsunuz, hamilelikte bas¸ım agˆrımadı. Hatta dogˆumdan sonraki 1 yıl da agˆrımadı. Sonra tekrar bas¸ladı. Her ay regl öncesi ve sonrası 3-4 günüm kötü geçiyor. Artık bu durumdan kurtulmak istiyorum.”

Tedavi sonrası:

“Tedaviye gittim ama açık söylemek gerekirse migrenden kurtulacagˆımı düs¸ünmüyordum. Hatta rahim perdeleme diye bir yöntem varmıs¸, hormonlu spiralle regl kanamaları olmuyormus¸ diye duymus¸tum. Doktoruma yaptırmayı düs¸ündügˆümü söyledim, ‘Kendinizi genç yas¸ta menopoza mı sokmak istiyorsunuz. Hormonal sorunlarınız hep var çünkü hep âdet dönemi sinirli, s¸is¸kin oluyorsunuz, egˆer dıs¸ardan hormon verilirse daha da kötü olur’ dedi. Bana benzer yöntemleri kullanıp da regl olmayan ama migreni artarak tüm aya yayılan hastalarını anlattı. ‘Öncelikle hormonlarınızı etkileyen ve migreninizi yapan nedenleri çözelim’ dedi. Bazı yerlerime igˆneler yaptı, dis¸lerimle ilgili gerekli tedavileri saptadı, uzmanlara gönderdi. Spiralimi çıkarttırdı. S¸imdi bas¸ agˆrım yok. Regl öncesi sıkıntılarım da, kanamalarım da düzeldi. Kendimi sagˆlıklı bir kadın olarak hissediyorum.”

Bu yazı "Migrene Çözüm Var" ktabından alınmıştır.

Kitap hakkında bilgi için http://www.emelgokmen.com/migrene-cozum-var/

Tedavi iiçinhttp://www.emelgokmen.com/gokmen-yaklasimi-nedir/

/http://www.emelgokmen.com/