Sürekli Migren Yaşarsanız Ne Olur?

Sürekli Migren ya da Migren Statusu Nedir?

Sürekli migren ya da migren statusu tanımlaması, atakların aralıksız üst üste geldigˆi durumlar için kullanılır. Status diyebilmek için migrenli yas¸anan süre üç günü geçmeli, ataklar ara vermeden tekrarlamalıdır.

Migrende otonom sinir sistemi geçici etkilenir. Organizmanın akut dönem olarak tanımlanan, 72 saat süreyi içeren çalıs¸ma sistemi vardır. Sistemi etkileyen etken ne olursa olsun bu süre içinde organizma kendini stabilize etmeye çalıs¸ır. Bundan dolayı migren atakları da en fazla 3 gün sürer. Statusta bu süre as¸ılır.

Kronik migren ile migren statusu birbirine karıs¸tırılmamalıdır. Kronik migrende günlerce süren bas¸ agˆrıları vardır. Agˆrılar üç günü geçse de statustaki gibi tek atak degˆildir. Kronik migren daha çok orta yas¸ta görülürken migren statusunun çocuklarda ve genç migrenlilerde gelis¸me olasılıgˆı daha yüksektir.

Migren Statusu Öyküsü:

“18 yas¸ındayım, 2 yıldır bas¸ agˆrılarım var. Bazen sagˆ, bazen sol taraftan bas¸ım agˆrımaya bas¸lıyor. S¸akagˆımda çok s¸iddetli zonklama yapıyor, gözüme vuruyor. I·kinci günden sonra, digˆer tarafa geçiyor. I·ki gün de o tarafta sürüyor. Sonra tekrar ilk bas¸ladıgˆı tarafa geçiyor. Böyle en az bir hafta bas¸ım agˆrıyor. Çıldıracak gibi oluyorum. Okula gidemiyorum. Agˆrı kesiciler alıyorum, fayda etmiyor. Hastaneye götürüyorlar. Serum takılıyor, içine ilaç koyup, uyutuyorlar. Birkaç saat sonra uyanıyorum, yine bas¸ agˆrım devam ediyor. Bu agˆrı dönemleri yılda 3-4 defa oluyor.”

“Bas¸ agˆrılarıma hiçbir ilaç fayda etmemis¸ti. Megˆer nedeni yirmi yas¸ dis¸lerimmis¸. Doktorumun söyledigˆine göre migren egˆer dis¸lerden kaynaklanırsa ilaçlar etkili olmuyormus¸. Hangi taraftan daha çok agˆrı yas¸adıgˆımı sordu. Sol taraf daha çok oluyordu. Önce sol taraf üstteki yirmi yas¸ dis¸imi ameliyatla aldırdı. Sonra sagˆ tarafı aldırdı. Derslerim yogˆun oldugˆu için alt tarafları daha sonra aldırmamı söyledi çünkü onlar da üsttekiler gibi içeride kalmıs¸ ve yanlarındaki dis¸lerime zarar veriyormus¸. Agˆrılarım tamamen geçti. Üniversite sınavından sonra alt dis¸lerimi de aldıracagˆım.”

Sürekli migren ya da migren statusunun tedavisi, digˆer migren hastalarındakine benzerdir. Nedenler bulunup uygun tedaviler yapılırsa ister status olsun, ister günlük bas¸ ağrıları üzerine eklenen migren atakları olsun sonuç alınır. Ancak hastanın bas¸ agˆrısının özelliklerini dinlerken bu ayrımı yapmak gereklidir. Hastalar kronik migrenlerini status gibi (hiç aralıksız her gün agˆrıyor diyerek) anlatma egˆilimindedirler. Egˆer kronik migrense dis¸-çene kompleksi çogˆunlukla tedaviye dâhil olur ve gece plagˆı uygulaması gerekir. Statusta ise bu tedaviye gerek yoktur.

Bu yazı “Migrene Çözüm Var” kitabından alınmıştır.

http://www.emelgokmen.com/migrene-cozum-var/

http://www.emelgokmen.com/migren/

http://www.emelgokmen.com/gokmen-yaklasimi-nedir/