Sevgili Okurlarım,

Öncelikle merhaba!

Bugüne kadar sinema, televizyon, yeni medya ve halkla ilişkiler alanlarında hem eğitim hem de sektörel anlamda kendini geliştirmiş, yetenek ve tecrübelerini de severek öğrencileriyle paylaşan bir akademisyen olarak buradayım! Sizlerle belirttiğim alanlardaki gelişmeleri ve yenilikleri yeri geldiğinde eleştirerek yeri geldiğinde de överek yazılarımda paylaşacağım.

Hepimiz için güzel bir gün olsun!

Evet, günümüzde iletişim teknolojilerinin gelişmesinin, internet hızının ve alanının artarak genişlemesinin, çağın gereksinimlerine ayak uydurma durumunun birçok alanda yeniliklere ve değişikliklere neden olduğu artık yadsınamaz bir gerçek. Hayatımızın her alanında ve günlük yaşantımızın her anında etkisini gösteren ve vazgeçilmez bir unsur haline gelen sosyal medya da bu yeni medya çağının getirdiği yenilik ve değişikliklerden biri... Sosyal medya ile hayatımıza giren sosyal medya platformları, günlük hayatımızın yanı sıra profesyonel yaşamda da etkisini göstermekte, standart iş başvuru sürecinin işleyişi başta olmak üzere birçok konuda değişikliğe ve yeniliklere neden olmakta… Profesyonel anlamda sosyal ağların son yıllarda iş yapma şeklini etkilediği ve değişikliğe uğrattığı bir alan da insan kaynakları departmanları…

Adaylar Dikkat; Gözetleniyorsunuz!

Küçük işletmelerden büyük şirketlere kadar her kurumsal firmanın ana bölümlerinden biri olan insan kaynakları departmanları, sosyal ağların hayatımıza girmesiyle iş görme şekillerinde yeniliklere giderek özellikle son yıllarda kendilerine yapılan iş başvurularını, işgörenlerin sosyal ağ hesaplarını inceleyerek değerlendirmeye başladı.

İK departmanları, sosyal ağlar üzerinden, kariyer sitelerinden ya da elden CV ile yapılan iş başvurularını değerlendirme aşamasında, işgörenlerin sosyal medya platformlarındaki hesaplarını inceleyerek kişiler hakkında fikir edinmeyi amaçlıyor. Bu şekilde özgeçmiş inceleme ve referanslarla iletişime geçmenin ötesinde sosyal medya platformları üzerinden adayın özel yaşantısı, fikir ve düşünceleri, bir durum ve konu karşısındaki tutum ve üslubu gibi farklı açılardan da çıkarımlar yapmayı amaçlayan İK departmanlarının kişiler hakkında daha hızlı bir şekilde fikir edinmek istedikleri yadsınamaz bir gerçek.

İnsan kaynakları sürecinde yaşanan bu dönüşüm son yıllarda dijital insan kaynakları üzerine yapılan çalışmaları, sosyal medya ve özdenetim ilişkisine yoğunlaştırmaya başladı. İK departmanları ve işverenler tarafından sosyal medya platformlarındaki hesaplarının incelendiğinin bilincinde olan işgörenler, sosyal medya hesaplarında düzenlemelere ve kısıtlamalara giderek özdenetim uygulamaya yöneliyorlar.

İşe alım sürecinde İK departmanlarının işgörenlerin sosyal medya hesaplarını incelemeleri ve sürece yön verme konusunda fikir edinmeleri işgörenler üzerinde sosyal medya hesaplarına yönelik bir denetim yapma eğilimi oluşturuyor. İşgörenlerin sürüklendiği bu süreç kişileri kontrollü hareket etmeye zorlayarak özdenetim yapmaya yöneltiyor.

İşe Alım Sürecinde Sosyal Medya Hesaplarının İncelenmesi

Adayları Özdenetime Sürüklüyor...

Günümüz yeni medya çağında sosyal medya platformlarının kullanımının hayatın her alanına yayılması ve insan kaynakları yönetiminin de bu doğrultuda yeni açılımlara gitmesiyle işveren ve işgören arasındaki mesafenin azaldığını, adayın iş hayatı dışındaki özel hayatı da mercek altına alınmaya başladığını daha önce söylemiştik. İnsan kaynakları departmanlarının işe alım sürecinde başvuru yapan işgörenlerin sosyal medya profillerini incelemeleri, kişileri sosyal medya hesaplarında kısıtlama yapmaya ve paylaşımlarını kontrol altına almaya yöneltiyor. Sosyal medya profillerinin işveren ve İK departmanları tarafından incelendiğinin bilincinde olan işgören, işe alan tarafı rahatsız edeceğini düşündüğü ya da işveren ve insan kaynakları departmanlarına aykırı geleceğini hissettiği paylaşımları yapmaktan kaçınıyor.

Yeni dönem işe alım sürecinde özgeçmişlere sosyal medya profillerinin kullanıcı adları da eklenmeye başlandı. İşgörenin yaptığı özdenetim, iş başvurusunda bulunduğu andan itibaren kendini göstermeye başlıyor. Bu özdenetim kimi zaman yaşam tarzını yansıtacak fotoğraflara paylaşım kısıtlaması getirmek olurken, kimi zaman da siyasi vb. görüş ve düşünceleri sosyal medya hesabı üzerinden paylaşmaktan kaçınmak olarak karşımıza çıkıyor. Bir nevi işveren ve insan kaynakları departmanları tarafından takibe alındığını düşünen işgören, bu doğrultuda sosyal medya hesaplarını düzenleyerek, profesyonel yaşama yönelik şekillendirerek hatta ve hatta sosyal medya profilini kapatmak zorunda bile kalarak özdenetimini gerçekleştiriyor. Bu durum sosyal medya platformları üzerinden, kariyer sitelerinden ve referanslar aracılığı vb. kanallarla iş arayanlar için hep aynı şekilde oluyor.

Bu süreç iş arama ve işe alım aşamasından başlayarak kimi zaman çalışma hayatı boyunca devam ediyor. Çünkü sosyal medya sayesinde mesafeler kalkmış, kişilerin özel hayatları, fikir ve düşünceleri, bir konu hakkındaki tutum ve davranışları, insan ilişkilerindeki üslup ve tavrı, geçmiş iş tecrübeleri kolayca analiz edilerek aday hakkında fikir sahibi olunmaya başlanılmıştır.

Sevgilerimle...

Merve Yılmaz Çelik

Öğretim Görevlisi