Meme estetiğinde hissizlik

Meme estetiği operasyonlarında ilk başlarda hissizlik oluşması beklenen bir durumdur. Ancak tüm operasyonlarda tamamen bir his kaybı oluşma riski düşüktür. Memenin ya da meme ucunun alınmasını gerektiren özel bir sağlık koşulu yoksa tamamen bir his kaybı yaşanması beklenmez.

Özellikle meme implantıyla göğüs büyütme operasyonlarında başlarda his kaybı oluşur. Ortalama 3 ay içinde iyileşerek geri gelmesi beklenir. Ancak his kaybı riskini etkileyen başka faktörler de var. Bu faktörler meme ucundaki hissi kontrol eden sinirlerin her göğüste aynı şekilde ilerlememesinden kaynaklanır.

Anatomik olarak meme ucu hissi kaburgaların aralarından gelen bir sinire bağlıdır. Bu sinir genellikle dördüncü kaburga aralığından geçer. Belirli bir noktaya kadar derinden gelerek yavaş yavaş yüzeyelleşir ve meme dokusunun içinden meme ucuyla birleşir.

Ancak bu sinir, bazı göğüs tiplerinde kenardan, hatta koltuk altı çizgisine yakın bölgede yüzeyselleşmeye başlayarak meme ucuyla bağlanır. Bu tip göğüslerde his kaybı riski çok daha düşük olur.

Bazı göğüs tiplerinde ise bu sinir yüzeyel ilerlemez. Göğüslerin ortalarına kadar kasın arkasından gelir ve kasın içinden ilerleyerek derinden dik bir yol izleyerek meme ucuna ulaşır. Bunun tespit edilmesi mümkün olmadığı için meme implantını yerleştirirken bu sinirle karşılaşma ve zedeleme riski oldukça yüksek olur. Ameliyat esnasında tespit edilebilen bir yapı olmadığı için fark edilmesi mümkün değildir. Meme hissi kaybı oluşma riski en yüksek olan bu gruptur.

Meme büyütme ve küçültme operasyonlarında his kaybı riski

Meme estetiği sonrası his kaybı riski yapılan operasyonun türüne göre değişiklik gösterir. Meme operasyonlarında his kaybı riskini meme küçültme ve meme büyütme olarak iki grupta değerlendirilebilir.

Meme implantı kullanılarak yapılan göğüs büyütme estetiğinde kas altı ya da kas üstü yerleştirme fark etmeksizin meme ucuna hissiyatı sağlayan sinir eğer dik ilerliyorsa dokunma ve zarar verme riski ihtimali düşük de olsa vardır. Maalesef bunu önceden belirleyebilme imkanı ne yazık ki mümkün değildir.

Meme küçültme estetiğinde kullanılan tekniğe göre meme ucu hissinde azalma belirli bir süre de olsa beklenen bir durumdur. Çeşitli teknikler ile meme ucu hissi yüzde 50-90 arasında korunabilmektedir. Hangi teknik kullanılırsa kullanılsın belirli bir miktarda his azalması, meme küçültme ameliyatlarında beklenir. Ancak tamamen his kaybı çok özel durum ve vakalar dışında beklenmeyen bir durumdur.

Meme estetiği operasyonlarında eğer doğru teknik kullanılırsa tamamen his kaybı oluşmaz. Çoğu hasta meme ucu hissiyatından memnun bir şekilde yaşantısına devam eder. Tam olarak his kazanımı takibi için düzenli kontrolleri sağlanmalıdır.

Sevgiyle kalın.

Op. Dr. Güncel Öztürk

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı

www.guncelozturk.com