Sosyal medya ve burun estetiği

Burun estetiği sosyal medya bağımlılığını artırıyor mu?

Sosyal medya bağımlılığı günümüzün dünya genelinde en yaygın sorunudur. Estetik cerrahinin özellikle burun estetiğinin sosyal medya bağımlılığını arttırdığına dair son yıllarda oldukça yaygın bir inanış vardı. Ancak bu konuda kesin sonuçlar çıkaracağımız bilimsel araştırmalara sahip değildik.

Bu inanışı bilimsel olarak sorgulamak için burun estetiği yaptıran 100 kişi ile burun estetiği yaptırmayı düşünmeyen 102 kişi üzerinde çalışma yaptık. Testlerin yapıldığı yerlerden biri estetik cerrahi kliniği diğeri ise üniversite hastanesiydi.

Bu araştırma ile burun estetiği olan ile olmayan kişiler arasındaki özgüven, beden algısı ve sosyal medya kullanımını karşılaştırmayı amaçladık. Toplanan sosyodemografik veriler yaş, cinsiyet, eğitim seviyesi ve sosyal medya kullanım türünü kapsamaktadır.

Yapılan bilimsel ölçümlerin ardından her iki grup da benzer beden algısı ile özgüven skorları elde edildi. Her iki grubun sosyal medya kullanımları da karşılaştırıldığında burun estetiği hastalarının daha fazla sosyal medya bağımlısı olduğunu destekleyen bir veriye ulaşılamadı. Burun estetiği olan ile olmayanların sosyal medya kullanımı arasında belirgin bir fark bulunmadı.

Dünyanın en ünlü tıp makalesi dergisi JAMA Facial Plastic Surgery & Aesthetic’te yayınlanan “Social Media Addiction Among Individuals Who Underwent Rhinoplasty: Myth or Reality?” isimli makalemle rinoplasti (burun estetiği) ile sosyal medya bağımlılığı arasındaki bağlantıyı inceleyerek bilimsel bir sonuca ulaşmaya çalıştık.

Dijital teknoloji gelişmeye devam ettikçe hayatımızın merkezine oturan sosyal medya kullanımı ve etkileri hakkında daha çok araştırma yapılması gerektiği ortada olan bir gerçek.

Sevgiyle kalın.

Op.Dr. Güncel Öztürk

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı

www.guncelozturk.com