Çocuklar için oyunun önemi nedir? Doğru oyuncak seçimi nasıl olmalı?

Sevgili ebeveynler ve öğretmenler oyuncak seçimi çocukların gelişimleri açısından önemlidir. Bilinçli bir seçim yapıldığında çocukların fiziksel, zihinsel gelişimlerine ve yaratıcılıklarına katkıda bulunmuş olunur.

Oyunun Önemi

Çocukların sözel becerileri henüz gelişmediği için oyun vasıtasıyla kendilerini ifade ederler. ‘’Anneciğim benim bir derdim var’’ diyemezler. Problemlerini oyun aracılığıyla gösterirler. Oyunda dış dünyanın provasını yaparlar. Günlük hayatta yaşadıklarını oyunda yeniden canlandırırlar. Oyun çocukların fiziksel, duygusal, zihinsel ve sosyal gelişimine katkıda bulunur. Sadece eğlence aracı değildir. Oyun çocukların ciddi bir işidir.

Yaşa Göre Oyuncak: Her çocuk biricik ve özeldir. Lütfen yazıları okurken bireysel farklılıkları unutmayalım.

0-6 Ay:

Birinci oyuncağı: Kendisi

İkinci oyuncak: Annesi

Bu dönemde kendisinin ve annesinin bedenini inceler. Ellerine, ayaklarına bakar. Parmaklarını oynatır, ağzına götürür. Annesinin eline dokunarak oyun oynar.

1 Ay:

Bu dönemde Dünya’yı ses yoluyla tanıdığı için ses çıkaran çıngıraklı, hışırtılı ve müzikli oyuncaklar ile oynanır.

2-3 Ay:

Kavrama becerisi, el-göz koordinasyonu ve ince motor gelişimini desteklemek için yumuşak toplar, kendisini keşfetmesi için ayna, renkli kitaplar gibi görsel materyaller gereklidir.

4-6 Ay:

Birbirine geçen halkalar, kutular, duyulara hitap eden renkli minderler ile oynayabilir. Minderler renkli olup üzerinde sayılar da olmalıdır. Bu dönemde oyuncakları ağzına götürdükleri için pilsiz oyuncaklar tercih edilmelidir.

4 aylık bebek çok rahatlıkla anne ile mimiklerini kullanarak bağ kurabilir. Annesinin yüzünü inceler, mimiklerine bakar.

6. aydan sonra kas gelişimi ile beraber oturmalar başlar.

16. aya kadar oral dönem olduğu için yumuşak oyuncaklar ile oynayabilir. Renkli ve ses çıkartan çıngıraklar / materyaller ile oynayabilir.

7-12 Ay:

Oyuncakları yere atma, alma görülür. Oyuncakları kutuya/sepete koyup çıkarmaya bayılırlar. Renkli duyu yastıkları ilgilerini çekmeye devam eder.

8. aydan sonra hareketlilik başlayacağı için hareketli oyuncaklar ile oynayabilir. Örneğin sopası ya da ipi olan tekerleği/arabayı çekme oyunu oynayabilir. Hem kız hem oğlan çocukları arabalar ve bebekler ile oynayabilir (oyuncakların cinsiyeti yoktur). Bilişsel gelişime destek olan küpler ile bu dönemde oynayabilir. Küpleri üst üste koyarak ince motor gelişimine katkıda bulunulur.

1 Yaşı Tamamladıktan Sonra: Bağımsızlaşma dönemi

- Top ile oynama

- Kelime kartları ile oynama

- Hayvanların sesini taklit etme, isimlerini öğrenme

Hayvanları konuşturma: Dil gelişimine katkı

12-24 Ay:

- Taklide dayalı oyunlar

- Nesnelerin renk, büyüklük gibi özelliklerini öğreteceğimiz oyuncakları seçeriz.

-Oyuncak bebek ve kıyafetleri

- Ahşap oyuncaklar

- Bebek arabası

- Boya kalemleri

24-36 Ay: Çocukların ince ve kaba motor becerilerini desteklemek önemlidir

-Bu dönemde atlama, koşma, ellerini, parmaklarını iyi bir şekilde kullanabilme çok kıymetlidir.

-Taklit yetenekleri oldukça iyidir.

-Sembolik oyunlar

-Mış gibi oyunlar

-Evcilik

-Öğretmencilik, doktorculuk (Meslek rolleri)

-Annesine, babasına yemek pişirir (Dil becerileri, paylaşma)

-Su ve kinetik kumla oyun

-Bebek arabaları

-Yapbozlar

-Ahşap bloklar

-Renkli kalemler, kitaplar

-Ahşap blok ve küpler,

-Harf ve rakam sayma oyuncakları,

-Hamur

-Zeka, hafıza oyunları

-İç içe geçen oyuncaklar

 

Keyifli Oyunlar Dilerim

Sevgiler

Yazar: Uzman Psikolog, Öğretim Görevlisi Selin Kalabaş

instagram: @psikolog.selinkalabas

Twitter: @KalabasSelin