Bugünlerde sıkça sorulan soruları iki başlıkta toplayıp yanıtladım.

Uyku Sorunları:

Son zamanlarda en sık duyduğum: 'Uyuyamıyorum!' şikayeti.

1. Ertesi gün erken uyanıp gitmeniz gereken işinizi şu sıralar evden yürütmeniz bu şikayetin en büyük belirleyicisi. Çocuklarınızın okulu içinde aynı şey geçerli. Bu noktada şunu düşünmek gerekir: 'Disiplin için bir otoritere ihtiyaç mı duyuyorum?'

Kendi kendinizin yönetici olmaya ne dersiniz? Çocuklarınıza da kendilerinin yöneticisi olmayı bu vesileyle aşılayabilirsiniz.

2. Haberlerin akşam saatlerinde sunuluyor olması da bir başka belirleyici etken. Haber portalları tüm gün gelen verileri toplamak ve sunmak zorunda. Ancak bizler onları sundukları dakikada izlemek zorunda değiliz. Ertesi gün içinde kendi belirlediğimiz saatte izleyebiliriz.

3. Bugünlerin yarattığı psikolojik buhranlar nedeniyle uyuyamama: Pek tabi bu en sıkıntılı belirleyici. Bu konuyu psikologunuz ile birebir görüşüp kişiye özel tavsiye almanız en doğrusu olacaktır.

Belirsizlik:

Şu an karşılaştığımız belirsizlik durumu günlük hayattaki basit aktivitelerimizi (kitap okumak, ev uğraşları vb.) yapmanızı bile zorlaştırmış olabilir.

Endişelenmeyin, bu normaldir.

Belirsizlik ile karşılaştığımızda, zihnimiz hızlı bir şekilde karşılaştığımız durumu belirli hale getirip hayatımıza devam etmek veya belki de yeni belirsizlikler için hazırlanmaya çalışır.

Bu nedenle kendimizi haberleri okumaktan alamayız. 'Sürekli haber izliyorum,' diyenler bu da normal!

İşin kötüsü belirsizliği çözmeye çalışırken ya da belirsizliğe adapte olmaya çalışırken detayları gözden kaçırma,çeşitliliği fark edememe gibi durumlar sürekli belirsizlik yaratabilir.

Belirsizlikle başa çıkma yöntemi olarak kısa süreli planlar yapmak ve yakın geleceği belirli hale getirmek çözüm olabilir lakin bu çözümü devam ettirme isteğinde sorun çıkabilir.

Bizler ölümlülüğün farkında olan canlılar olduğumuz için şu an içinde bulunduğumuz durum bizlerde fazlasıyla kaygı yaratıyor.

Bazı alanlarda belirsizliği nasıl algıladığımızı değiştirmek çözüm olabilir. Bammer ve Smiths: ''belirsizlik yalnızca başa çıkılması gereken bir problem değildir; ayrıca yeni fırsatlar, keşifler ve yaratıclığın kaynağıdır'' der. Belirsizliği yalnızca olumsuz bir kavram olarak görmeyerek ve gelişim, değişim ve merak gibi değişkenler ile olan ilişkisini de göz önünde bulundurmak gerekir.

Eleştirel düşünme ve rasyonel karar alma becerimizi geliştirmeliyiz.

Ancak şu an belirsizlik yaratan uyaran hayati bir tehlike ihtimalini barındırdığı için bu belirsizlik yapı itibariyle olumsuzdur.

Bu sebeple bu belirsizliği olumlu tanımlama eğilimi geliştirmek çözüm getirmeyeblir.Böyle durumlarda toplum üzerinde etkisi olan kişilerin bu durumu nasıl değerlendirdiğini sıkı bir şekilde takip etmeliyiz.

En önemlisi belirsizliğin bir etkisi olarak ortaya çıkabilecek gruplaşma ve gruplar arası çatışma gibi olası durumların farkında olunması ve durum değerlendirmelerinin barışçıl bir şekilde yapılması son derece önemlidir.

Birbirimize anlayışlı tutum içinde olmayı unutmamalıyız.

Psikolog/Yazar Seray Küçük

Online Psikolojik Danışmanlık: 05522682410

https://www.instagram.com/seraykucukkk/

https://psikologseraykucuk.weebly.com/